Ons bedrijf heeft een vergunning als Beleggingsonderneming en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan dat als primaire taak heeft om toezicht te houden op de financiële markten. De AFM controleert middels onderzoeken en informatieverzoeken of bedrijven als topcapital zich houden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zij heeft het mandaat om op te treden bij het niet nakomen van de wet, bijvoorbeeld door het geven van een waarschuwing of het opleggen van een boete of dwangsom.

Informatieverzoek 1: Wwft
Het eerste onderzoek was in april. Het betrof het onderzoek over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wij moesten hiervoor een vragenlijst invullen met 90 vragen, variërend van de vraag of wij klanten hebben die woonachtig zijn in een hoogrisicoland (waartoe bijvoorbeeld Zwitserland ook behoort), of wij non-profit organisaties in de boeken hebben tot de vraag hoeveel gelden wij van klanten hebben ontvangen die afkomstig waren van een niet-Nederlandse bankrekening.

Informatieverzoek 2: Kostentransparantie (fase I)
Ongeveer in dezelfde periode ontvingen wij het Kostentransparantie onderzoek fase 1 van de AFM met 38 vragen over de vereisten rondom kostentransparantie uit de herziene regelgeving MiFID II die op 3 januari 2018 in werking is getreden. De focus lag hier op de wijze waarop wij de kosten aan onze nieuwe en bestaande klanten presenteren en hoe deze kosten zijn opgebouwd en de berekeningen tot stand zijn gekomen.

Informatieverzoek 3: Marktmonitor
In juni viel de Marktmonitor op de deurmat; de jaarlijkse uitvraag van de AFM, waarmee zij een beter inzicht in de markt tracht te krijgen. De Marktmonitor bestond afgelopen jaar voor Beleggingsondernemingen uit 89 vragen. Voorbeelden van vragen zijn, hoeveel verloop van medewerkers er is, aan welke vakbekwaamheidseisen onze medewerkers voldoen, op welke wijze de verschillende functies worden ingevuld, of wij gebruik maken van variabele beloningen, wat wij uitgeven aan advieskosten, hoeveel wij voor onze klanten beleggen in welke producten, of er beveiligingsincidenten hebben plaatsgevonden en hoe wij ons hebben voorbereid op de Brexit.

Informatieverzoek 4: Kostentransparantie (fase II)
Daarna volgde, in september, fase 2 waarin de AFM bij ons (een belangrijk deel van de dag) op bezoek is gekomen om enkele klantendossiers ter plaatse te beoordelen om te beoordelen of wij voldoen aan de nieuwe wetgeving omtrent de kostentransparantie.

Informatieverzoek 5: Keten in Beeld
Medio november ontvingen wij onderzoek nummer 5 met als naam “Keten in Beeld’. Het betrof een sectorbreed informatieverzoek met als doel een actueel inzicht te krijgen in:

  1. De mate van uitbesteding en inkoop van activiteiten
  2. De concentratie risico’s met betrekking tot derde partijen en landen
  3. Het niveau van getroffen beheersmaatregelen

De AFM wil middels dit onderzoek dus in kaart brengen welke producten en diensten we inkopen en/of uitbesteden (en bij wie), hoe en hoe vaak wij dit evalueren en welk beleid we hiervoor hebben opgesteld.

Het is goed dat de AFM streng toezicht houdt op de financiële markten; wij zijn namelijk van mening dat de klant, ondanks de vele beloften van de financiële instellingen, in veel gevallen nog steeds niet echt centraal staat.

Voor 2019 hopen we echter vooral dat het weer het jaar van goede beleggingsresultaten mag worden!