Het enerverende jaar 2020 nadert haar einde. Over krap twee weken sluiten de institutionele beleggers hun boeken en nemen de omzetten op de beurzen stevig af. Voor het opmaken van de balans is het nog wat te vroeg, maar het lijkt erop dat de standvastige belegger de winnaar wordt. Waar beleggers in het voorjaar nog onzeker waren over het vervolg van de coronacrisis, de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen en de Brexit, is er nu meer zekerheid. Naar verwachting wordt COVID-19 vanaf begin 2021 met succes bestreden, wordt het Witte Huis weer een bastion van inspirerend leiderschap en komt aan de onzekerheid rond de Brexit een einde. We laten het kanteljaar 2020 gauw voor wat het is.

Focus op de toekomst

Dankzij de ‘digitale economie’ konden veel medewerkers en hun leidinggevenden het afgelopen jaar toch essentiële werkzaamheden blijven verrichten. Collega’s konden onderling contact redelijk in stand houden, evenals het contact met commerciële relaties. Complete bedrijfstakken floreerden als nooit tevoren en veel ondernemers slaagden erin nieuwe kansen te benutten. De terugval van de economische groei is hierdoor flink gedempt en het optimisme over het herstel vergroot.

Alle relevante economische instituten zoals het IMF en de OESO zijn het erover eens dat de jaren 2021 en 2022 een sterk economisch herstel zullen laten zien. Consumenten staan te popelen om opgelopen achterstanden weer enigszins goed te maken en ondernemers die zwaar moesten leunen op de steunpakketten hunkeren naar financiële onafhankelijkheid.

Energietransitie brengt nieuwe werkgelegenheid

Hoewel wij zeker optimistisch zijn over de nabije toekomst, houden we er ook rekening mee dat in de loop van 2021 menig MKB-bedrijf het loodje zal leggen omdat het herstel voor hen net te laat komt. De door hun opgelopen achterstand zal onoverbrugbaar blijken. Voor betrokken ondernemers en hun medewerkers uiteraard een pijnlijk gebeuren. Aan de horizon doemt er voor hen echter een wenkend perspectief op.

De komende jaren zullen overheden honderden miljarden euro’s investeren in de energietransitie. Naar verwachting zal dit wereldwijd zorgen voor een explosie aan nieuwe werkgelegenheid en welvaart. Europa heeft hiervoor reeds belangrijke politieke stappen gezet. China heeft aangekondigd in de energietransitie het voortouw te willen nemen en de VS zal met Joe Biden als president op dit terrein weer haar verantwoordelijkheid nemen.

Flinke verschuivingen in sectoren tussen 2017 en 2020

De sectoren communicatie en technologie zijn de achterliggende jaren bovenmatig gegroeid. De sector communicatie omvatte 2,52% in 2017 en maar liefst 8,41% in 2020 van de waarde van alle aandelen in uw portefeuille. Dit is een stijging van ruim 300%! De sector technologie heeft de jarenlange dominante positie van banken overgenomen en is in deze jaren van 6,84% gestegen naar 17,54%. De financiële sector is gedaald van ruim 20% naar 15,02%. Enorme verschuivingen die wij vroeger niet voor mogelijk hadden gehouden.

De belangrijkste reden voor deze verschuivingen is de sterk gestegen vraag van consumenten, met in het verlengde hiervan de winstontwikkeling. Waar banken vroeger de grootste winstmachines waren, is deze rol door de technologie bedrijven overgenomen.

Bedrijven als Apple, Microsoft, Google (Alphabet), Amazon en Facebook realiseren tientallen miljarden dollars en een jaarlijks sterk stijgende winst. Tezamen vormen deze bedrijven inmiddels 25% van de waarde van de S&P 500 index. Dit zet één van onze belangrijkste uitgangspunten, de spreidingsgedachte, verder onder druk. Wij hebben hier een apart blog aan gewijd: Beleggen begint met een goede spreiding.

Vaccinatieprogramma’s, afbouw van financiële hulpprogramma’s en overheidsschuld

Op dit moment gaat veel aandacht van burgers naar de vaccinatieprogramma’s. Hoe komen deze eruit te zien en hoe snel merken wij hier de effecten van? Wanneer neemt het gewone leven weer zijn loop en kunnen wij weer (vakantie)plannen gaan maken, zoals vóór de coronacrisis?

De nationale overheden denken ondertussen goed na over een verstandige afbouw van de financiële hulpprogramma’s en in het verlengde hiervan een (lange termijn) afbouw van de overheidsschuld. Europa strijdt intern voor een akkoord op de vijfjaarsbegroting en voor een snelle en succesvolle uitrol van de economische hulpprogramma’s voor de landen die extra zwaar zijn geraakt door de coronacrisis.

Conclusie

Veel mensen zijn persoonlijk zwaar geraakt door het COVID-19 virus en de gevolgen daarvan. Economisch gezien lijken de nadelige gevolgen van de coronacrisis mee te gaan vallen. Het verdriet van heel veel mensen om hun te vroeg overleden vriend of familielid is er niet minder om. Het kanteljaar 2020 zullen wij niet snel vergeten, maar willen wij wel zo snel mogelijk achter ons laten.

Namens ons hele team wensen wij u een goede decembermaand toe!


Contact?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.