Het beleggingsjaar 2021 was tot op heden wereldwijd zeer roerig. De beurzen toonden een grillig beeld en er ontstond vrees onder beleggers voor oplopende inflatie. Toch neemt het vertrouwen van beleggers in de toekomst de overhand. De beurskoersen stijgen in elk geval. Vooral Amerika pompt enorme bedragen in de economie en geeft het economisch herstel hiermee een stevige boost.

Amerika zet de meeste prikken

Europa heeft zich in politiek opzicht niet van haar beste kant getoond. De Verenigde Staten (VS) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben de vaccinatie van haar bevolking met de nodige daadkracht en efficiency opgepakt. Dit staat in schril contrast met Europa. De VS zette circa 47 prikken per honderd inwoners, het VK 45 en Europa slechts 14.

Waar de VS enorme bedragen in de economie pompt, het herstel een stevige boost geeft en in rap tempo vaccineert, blijft het in Europa vooral bij pappen en nathouden. Europa gaat gebukt onder onderlinge onenigheid en het uitspelen van het nationaal belang door bepaalde landen.

Europa loopt achterstand op

Economen waarschuwden eerder voor grote ongewenste gevolgen van de omvangrijke economische stimuleringsmaatregelen door de Amerikaanse president Joe Biden. Maar tot op heden blijkt de VS hier alleen maar vruchten van te plukken.

Amerika heeft omgerekend in totaal 2.400 miljard euro in de economie en haar burgers geïnvesteerd. Europa heeft daarentegen een bedrag van 750 miljard euro klaar staan in een coronanoodfonds. Echter is er van dit beschikbaar gesteld bedrag tot op heden nog niets uitgekeerd.

De Federal Reserve (FED) verwacht in 2021 een economische groei in de VS van +6,4%. De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht daarentegen een groei van +4,4% voor Europa. Ook zette de VS in 2020 veel minder slechte prestaties neer. Wij kunnen dan ook duidelijk concluderen dat Europa een nauwelijks in te halen economische achterstand heeft opgelopen.

Eerste kwartaal 2021: Europa versus Amerika

De beurskoersen van het eerste kwartaal in 2021 laten zien dat de Amerikaanse kleine bedrijven (small caps), dankzij rugwind van de dollar en het effectief steunbeleid van Biden, dubbel zo goed hebben gepresteerd ten opzichte van de Europese small caps. De Amerikaanse small caps presteerden +25% ten opzichte van +12% voor de small caps in Europa.

Wat de grotere ondernemingen (large caps) betreft is het beeld voor Europa iets minder ongunstig. De koersen van de Amerikaanse large caps stegen ruim +4% meer dan de Europese large caps, maar dat is geheel toe te schrijven aan de sterkere dollar.

Kortom, ook op dit vlak moet Europa in de VS haar meerdere erkennen. Recente ontwikkelingen geven vooralsnog weinig reden dat de situatie op korte termijn ten goede zal keren. Europa moet meer haar best doen om aan eenheid en slagvaardigheid te winnen. Alleen dan wint zij aan geloofwaardigheid en kan zij haar economische achterstand op de andere regio’s inlopen.

Korte termijn is weinig hoopgevend, toch stijgen de koersen

Als beleggers kunnen wij tevreden zijn met de behaalde rendementen in het eerste kwartaal van 2021. Sommige relaties tonen zich hierover verbaasd, want we gaan als samenleving immers nog steeds gebukt onder de gevolgen van de coronacrisis. Voor veel bedrijven staat het water tot aan de lippen en de vooruitzichten voor de korte termijn zijn nog weinig hoopgevend.

Afgelopen week ging de bekende Nederlandse reisorganisatie D-reizen failliet. Er worden echter veel meer faillissementen verwacht voor de tweede helft van 2021. Toch overheerst blijkbaar het goede nieuws bij beleggers. De koersen vertonen een gestage stijgende lijn.

Beleggers hebben vertrouwen in post-coronaperiode

Beleggers nemen een stevig voorschot op het verwachte snelle herstel van de economie in de post-coronaperiode. Overheden en particulieren willen een inhaalslag maken in investeringen en allerhande luxe uitgaven.

Alle grote economische instituten verwachten voor 2021 en 2022 een fors herstel van de economische groei. Beleggers hebben hier blijkbaar veel vertrouwen in en leggen hiermee een stevige bodem onder de aandelenmarkten.

Beleggers die hebben geanticipeerd op een dip in de markt moeten intussen lijdzaam afwachten. Vroege winstnemers twijfelen daarentegen in toenemende mate aan hun eerder genomen beslissing. Het verleden leert ons echter dat er vroeg of laat altijd een correctie volgt als beurzen lange tijd een stijgende lijn laten zien. Aangezien deze momenten ons inziens niet te timen zijn, blijft ons basisadvies: blijf zoveel mogelijk belegd en neem de al dan niet stevige koersschommelingen voor lief. Immers de consequente langetermijnbelegger maakt een nagenoeg marktconform rendement en creëert hiermee veel rust voor zichzelf.

Vertrouwen in effectief en succesvol overheidsbeleid

In-the-end zijn wij tevreden met de Amerikaanse en Europese overheid. In tegenstelling tot hun reactie op de banken- en kredietcrisis in 2008/2009, reageerden ze tijdens de coronacrisis anticyclisch op de economische tegenslagen. Amerika en de Europese landen investeerden duizenden miljarden in hun economie, bedrijven en burgers. Hierdoor is veel erger voorkomen en bleven veel banen behouden.

Vanzelfsprekend heeft dit het vertrouwen onder beleggers in een effectief en succesvol overheidsbeleid vergroot. De kunst is om dit overheidsbeleid vol te houden en pas af te bouwen wanneer de veerkracht van de westerse economieën hiertegen is opgewassen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat met name de FED en de ECB hierin een consistent economisch beleid zal voeren en betrokken landen of staten ervan weten te overtuigen hieraan hun actieve medewerking te verlenen.

Om die reden vertrouwen wij op een voortzetting van een overwegend gunstig beleggingsklimaat. Wij realiseren ons tegelijkertijd dat eventuele incidenten tussentijds tot heftige koersreacties kunnen leiden. Hierdoor ontstaan vermoedelijk kortstondige dips. De koersdips vormen een herkansing voor beleggers die de ontwikkelingen recentelijk nog even wilden aankijken en zijn voor de zittende langetermijnbelegger niets om zich zorgen over te maken.


Heeft u vragen?

Wilt u met een van onze adviseurs van gedachten wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.