Een tsunami aan slecht economisch nieuws overspoelt lezers of luisteraars in de media. Er dreigt van alles te gebeuren en het ontbreekt er nog maar aan dat beleggingsdeskundigen en macro-economen spreken van een dreigend financieel armageddon. Veel beleggers neigen in deze tijden het verstand op nul te zetten en de blik op oneindig. Want tegen zoveel somber nieuws is zelfs een optimistische belegger nauwelijks opgewassen!

Economische ontwikkelingen te negatief neergezet

Nu is het een feit dat als de markten somber gestemd zijn, de interesse in beleggen bij het publiek navenant afneemt. Wij zijn echter van mening dat de economische ontwikkelingen veel te negatief worden neergezet. Er is doorgaans veel meer aandacht in de media voor het negatieve dan voor het positieve nieuws (want dat wordt nu eenmaal beter gelezen). Natuurlijk, sommige indicatoren beloven op de kortere termijn weinig goeds (zoals de inkoopmanagersindex), maar u moet zich realiseren dat veruit het meeste negatieve nieuws al in de koersen is verwerkt.

Het valt ons op dat onze bestaande relaties de laatste weken weer de nodige geldstortingen hebben gedaan. Voor de relatief nieuwe beleggers is het fijn om te weten dat het verleden ons leert dat de aandelenmarkten vaak al tijdens een recessie herstellen. De instroom van nieuwe relaties ligt echter op een relatief laag niveau. We groeien nog wel, maar niet zo hard als in goede beursjaren.

Wel vaker in tijden van crisis durven mensen de stap tot beleggen niet te zetten. Dat is heel begrijpelijk, maar zou eigenlijk juist andersom moeten zijn. Aandelen zijn in slechte beursjaren een stuk goedkoper dan in goede beursjaren. Zo kunnen beleggers op dit moment aandelen kopen met ‘korting’, al helemaal ten opzichte van het begin van dit jaar. De koers-/winstverhouding van aandelen is gedaald van 22 aan het begin van dit jaar naar 13 op dit moment. Het langjarig gemiddelde ligt rond de 15.

Beleggers twijfelen om belegd te blijven

Afgelopen week merkte een van onze bestaande relaties op dat beleggers houvast zoeken bij hun vermogensbeheerder. Volgens hem willen relaties horen dat zij er verstandig aan doen te beleggen. Er is veel onzekerheid en mensen twijfelen logischerwijs soms of zij wel belegd moeten blijven.

Wij zijn ervan overtuigd dat er inmiddels al veel slecht nieuws in de koersen is verwerkt. De inflatie zal ongetwijfeld nog even hoog blijven, maar zal de komende maanden zeer waarschijnlijk een dalende trend laten zien. In oktober is de daling al ingezet. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer zult u denken als belegger. Door de aanhoudende hoge energiekosten en de oorlog in Oekraïne is er inderdaad geen reden om nu door te slaan in blind optimisme.

Echter, het minst verstandige wat een belegger nu kan doen is (deels) uitstappen. Er is immers pas sprake van verlies op het moment dat u uw portefeuille verkoopt. Tot die tijd hebben uw beleggingen nog de tijd om zich te herstellen. Als u belegt voor de lange termijn, hoeft u zich hier geen zorgen te maken over korte termijn ontwikkelingen. Let wel: als u binnen nu en 3 jaar een belangrijke onttrekking moet doen aan uw portefeuille, adviseren wij u wel om dit bedrag op te nemen.

Positieve ontwikkelingen

Onderzoek toont aan dat veel ondernemers over gezonde financiële buffers beschikken en bereid zijn hun medewerkers ruimhartig door de lastige financiële periode heen te helpen. De overheid levert daarin een relevante bijdrage. De koopkracht van burgers wordt daarnaast naar verwachting redelijk op peil gehouden door omvangrijke stimuleringsmaatregelen of wordt in 2023 zelfs substantieel verbeterd.

Daarnaast zijn er in Nederland en andere landen goede bedrijfsresultaten, zoals:

  • Unilever liet in het derde kwartaal een omzetgroei zien van 10,6%.
  • De winst van Shell bleef goed op peil ondanks de gedaalde olieprijs.
  • Fugro verbeterde het bedrijfsresultaat met 43%.
  • Het kwartaalresultaat van Air France-KLM viel hoger uit dan verwacht.

De groei van de Duitse economie pakte eveneens hoger uit dan het vorige kwartaal. De orderportefeuilles van veel Europese bedrijven vertonen tevens een gezonde groei en bieden daarmee perspectief voor het komend jaar.

Andere positieve ontwikkelingen in de Verenigde Staten (VS) zijn:

  • De VS realiseerden (na twee kwartalen met een minimale negatieve groei) in het derde kwartaal weer een groei van 2,6%. Dit is 0,2% boven verwachting.
  • De werkgelegenheid is sterker gestegen dan verwacht.
  • De ISM-index (die het ondernemersvertrouwen in de Amerikaanse industrie meet) kwam in oktober uit op 50,2%. Ook dit was hoger dan verwacht.

Verwachte groeicijfers van Wereldbank en OESO

Tot slot, de Wereldbank verwacht voor 2023-2024 een wereldwijde groei van gemiddeld 3%. De groei voor het jaar 2022 heeft zij echter verlaagd naar 2,9%, een daling van 1,2%.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komt met lagere groeicijfers. Zij voorzien een groei van 2,2% voor de wereldeconomie in 2023, derhalve 0,6% lager dan eerder dit jaar. Voor de eurozone verwacht de OESO voor 2023 een magere groei van 0,3%, maar dit percentage is omgeven met veel onzekerheden. Tegelijk presteert de eurozone in 2022 naar verwachting minder slecht dan eerder gemeld. Voor 2022 verwacht de OESO nu een groei van 3,1%.

Conclusie

Bedrijven zijn weerbaarder dan gedacht en klaarblijkelijk in staat om de kostenstijgingen in belangrijke mate door te berekenen. Het koopgedrag van consumenten is hier tot nu toe in elk geval niet aanzienlijk door veranderd. Overheden zullen vooral in 2023 de koopkracht van consumenten stutten en extra investeren in het onderhouden en verbeteren van de infrastructuur. De inflatie zal zeer waarschijnlijk substantieel dalen.

Alle kansen en bedreigingen wegende, zien wij de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet. Door de bestaande nervositeit onder beleggers zullen aandelenmarkten de komende tijd waarschijnlijk blijven fluctueren. Beursgenoteerde bedrijven zullen in 2023 en volgende jaren in staat blijken hun omzet en winsten redelijk op peil te houden. Dit zal de belegger uiteindelijk weer ten goede komen.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.