De flinke koersstijging van maart is in april licht afgezwakt. Het lijkt erop dat de financiële markten een adempauze nemen. De koersstijgingen van de eerste vier maanden van 2021 worden met name veroorzaakt door overwegend goede tot zeer goede bedrijfsresultaten. Wel schrok menig belegger van de onverwacht hard gestegen inflatie. Gelukkig is een stijgende inflatie vaak een indicatie dat de economie aantrekt.

Opmars van exotische beleggingsproducten

De ene na de andere beursintroductie wordt aangekondigd. Op het uitgiftevlak van nieuwe en soms vergezochte producten is het wereldwijd een drukte van jewelste. De zogenaamde SPAC’s zijn hier een goed voorbeeld van.

Een SPAC (Special Purpose Acquisition Company) is een lege vennootschap zonder activiteiten, maar met het plan om naar de beurs te gaan om vervolgens een ander bedrijf over te nemen of te fuseren. “Het betreft weinig meer dan een zak geld met een beursnotering. Opgehoest door al die aandeelhouders die hopen op een klapper. (…) Dikke kans dat je helemaal niets vangt en toch blijven mensen van de hoofdprijs dromen.” Aldus de Volkskrant.

Ook Nederland blaast zijn partijtje behoorlijk mee. Blijkbaar wordt het beursklimaat voor nieuwe introducties alom als heel gunstig gekwalificeerd. Ongetwijfeld wordt dit grotendeels veroorzaakt door de enorme hoeveelheid geld die beschikbaar is en door het gebrek aan perspectiefvolle bestaande beleggingsmogelijkheden. Daarnaast wordt het optimisme over het aanstaand economisch herstel breed gedragen. Maar als het enthousiasme voor nieuwe veelbelovende exotische beleggingsproducten zo snel stijgt, is het vaak oppassen geblazen. Immers, dan neemt het gehalte ‘wensdenken’ een steeds grotere plaats in en zijn beleggers blijkbaar meer bereid beleggingsrisico’s te nemen. Zij maken als het ware een flinke sprong voorwaarts in de hoop een graantje mee te pikken van nieuwe beleggingsfenomenen.

Wanneer hebben wij dat eerder gezien en wat heeft het betrokken beleggers indertijd gebracht? Inderdaad, een grote hoeveelheid financiële brokken en een langdurige periode van financiële onzekerheid. Wij houden daarom vast aan onze degelijke en inmiddels ruimschoots bewezen en succesvolle beleggingsstrategie.

De markt neemt een adempauze en inflatie stijgt

De flinke koersstijging van maart is in de maand april licht afgezwakt. Het lijkt erop dat de financiële markten een adempauze inlassen. Maar de koersstijgingen van de eerste vier maanden van 2021 zijn alsnog zeer tevredenstellend. Ze worden met name veroorzaakt door overwegend goede tot zeer goede bedrijfsresultaten. Met andere woorden: de recente koersstijgingen hebben een reële bedrijfseconomische basis en worden niet (in belangrijke mate) veroorzaakt door speculaties.

De recent en onverwacht gestegen Europese inflatie (en hiermee de kapitaalmarktrente) van -0,29% in november 2020 naar +1,33% in maart 2021 en in dezelfde periode in de VS van +1,17% naar +2,62% veroorzaakte recentelijk een kleine schokgolf in de financiële wereld. Met name de ICT-sector nam wat gas terug. Een stijgende inflatie is vaak een indicatie dat de economie aantrekt. De vraag die veel beleggers bezighoudt: is de gestegen inflatie tijdelijk of niet?

Karl Otto Pöhl (voorzitter van de Duitse Bundesbank van 1980 tot 1991) vertelde eens over de overeenkomst tussen inflatie en tandpasta. “Inflatie is als tandpasta. Eenmaal uit de tube, krijg je die er niet meer in terug.” Als zijn zienswijze nog steeds hout snijdt, dan is de onlangs aantrekkende inflatie geen tijdelijke zaak. We keren dan geleidelijk aan terug naar normale tijden waarin inflatie wordt gezien als de olie in de machine.

De 10-jaars kapitaalmarktrente stijgt

Inmiddels nadert de 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente de 0%, na hier de afgelopen twee jaar flink onder te hebben gezeten. Nog steeds een licht negatieve rente, maar de kapitaalmarktrente staat daarmee wel op het hoogste niveau in 5 maanden. De kapitaalmarkt is een goede voorspeller voor de hypotheekrente van de lange rentevastperiodes, bijvoorbeeld 20 jaar vast.

De ontwikkeling van de kapitaalmarktrente volgt doorgaans die van de inflatie. Obligatiebeleggers eisen namelijk een rentevergoeding die tenminste gelijk is aan de inflatie met liefst een bescheiden opslag voor het kunnen realiseren van een reëel rendement. Deze opslag bedroeg in ‘normale tijden’ circa 1%.

Doordat de Verenigde Staten het macro-economisch veel beter doen dan Europa, is de 10-jaars kapitaalmarktrente daar veel harder gestegen dan in Europa. Dit verzwakt de kracht van de euro en kan de Europese Centrale Bank (ECB) daarom noodzaken de renteteugels wat te laten vieren. De enorme schuldpositie van Europa laat echter niet toe dat de rente te veel doorstijgt. Daarom verwachten wij dat de ECB deze enigszins onder controle zal houden.

Economisch herstel na corona

Daarnaast blijft de coronacrisis de gemoederen bezighouden. Waar het ene werelddeel een flinke verbetering te zien geeft, toont menig ander werelddeel een zorgwekkende stijging van het aantal nieuwe besmettingen en dreigen er grote tekorten aan medische apparatuur, zuurstof, personeel en vaccinaties. Reden tot zorg is de mogelijkheid van het ontstaan van meer besmettelijke virusvarianten. Hopelijk brengt het betere weer in combinatie met een hogere vaccinatiegraad ons meer gunstige cijfers. Beleggers blijven er vooralsnog rustig onder en putten moed uit het licht aan het einde van de tunnel.

Uitgaande dat het economisch herstel binnenkort ook in Europa vaste voet aan de grond krijgt, zullen de grondstoffenprijzen hier extra door gestut worden. De recente forse prijsstijgingen van olie, koper, staal, hout, kunststof en andere belangrijke grondstoffen zijn het rechtstreeks gevolg van het daadwerkelijke en verwachte economische herstel. De vraag naar industriële grondstoffen zal de komende jaren vermoedelijk exponentieel toenemen. De in de Verenigde Staten en Europa voorgenomen miljarden investeringen in de infrastructuur en de energietransitie zal de prijs van grondstoffen verder opzwepen.

Wereldwijde conflicten komen en gaan

Tenslotte kunnen beurzen door de veelheid aan ‘conflictstof’ in de wereld kortstondige heftige koersbewegingen gaan vertonen. Denkt u in dit verband aan de toenemende geopolitieke spanningen tussen China en landen als de VS, Japan en de Filipijnen. China wil haar macht in de eigen regio meer laten gelden en schuwt niet om dit kenbaar te maken. Daarnaast kan de situatie tussen Rusland en het Westen eveneens als onstabiel aangemerkt worden, net de situatie tussen Iran en Israël. Kortom, conflictstof te over. Maar het goede nieuws is: conflicten komen en gaan. Ervaring leert dat de economische karavaan gewoon verder trekt.


Heeft u vragen?

Wilt u met een van onze adviseurs van gedachten wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.