Met enige regelmaat worden de toch al positieve economische groeiverwachtingen voor Europa en de wereld door gerenommeerde instituten naar boven bijgesteld. De gunstige berichten buitelen over elkaar heen en het optimisme grijpt om zich heen. Consumenten en producenten verkeren nagenoeg in een hoerastemming. De stier (het symbool voor een stijgende beurs) is dus los, maar de scherpe waarnemer ziet dat de stier vastzit aan enkele dunne, maar oh zo stevige touwtjes.

Gebrek aan personeel en grondstoffen

Particulieren kunnen veel geld willen investeren in vakantiehuisjes, campers, boten, inboedel, verbouwingen, nieuwe duurzame woningen, zonnepanelen en dergelijken. De overheid op haar beurt in de infrastructuur, energietransitie, onderwijs, veiligheid, woningbouw, et cetera. Maar er moeten wel voldoende personeel en grondstoffen voorhanden zijn om dit alles uit te kunnen voeren. Nu al is er op veel terreinen een groot gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel en grondstoffen waardoor de toch al lange wachttijden langer en langer worden. Natuurlijk, laten wij onze zegeningen tellen en blij zijn met de vele positieve ontwikkelingen, maar we moeten ook oog houden voor de risico’s.

Coronabesmettingen vliegen omhoog

Zorgelijk vinden wij de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Velen voelen zich na de lange periode van lockdowns extra uitgedaagd om erop uit te trekken en oude (soms slechte) gewoonten in ere te herstellen. De veel besmettelijker deltavariant van het coronavirus wordt door velen compleet genegeerd en dat begint nu steeds sneller zijn tol te eisen. Het aantal besmettingen vliegt omhoog en de overheid ziet zich genoodzaakt nieuwe contactbeperkende maatregelen in overweging te nemen. Op het moment van schrijven van dit artikel ligt er een verzoek bij het Outbreak Management Team (OMT) om de regering hierover op korte termijn te adviseren.

All-time highs op de beurs

Ondertussen trekt de beurs zich bar weinig aan van deze nieuwe ontwikkelingen en zien wij met grote regelmaat nieuwe all-time highs voorbij komen. De laagblijvende rente, de mooie bedrijfscijfers en de wegebbende angst voor inflatie doen velen besluiten om meer geld naar hun portefeuille over te boeken. De achterliggende maanden hebben wij vele tientallen miljoenen euro’s extra mogen beleggen voor onze relaties. Dit wordt mede veroorzaakt door de verlaging van de spaargeldgrens (per 1 juli 2021) waarboven rekeninghouders een renteboete van een 0,5% moeten betalen.

Voor veel beleggers zijn sterk gestegen aandelenkoersen aanleiding om te twijfelen over hun instapmoment. Terwijl instappen op een hoogtepunt juist voordelig kan zijn voor uw rendement, zo blijkt uit onderzoek. Lees hier onze blog: All-time high blijkt geen slecht instapmoment.

Economische groei heeft grenzen

Het is zeker niet mijn bedoeling het beursfeestje te verstoren, maar er zitten wel degelijk grenzen aan de snelheid van de economische groei. Voor de samenleving is het beter dat de groei niet geforceerd wordt, maar juist over een langere periode wordt gespreid. Hierdoor kan worden voorkomen dat de economie en de arbeidsmarkt oververhit raken, de inflatie serieus de kop opsteekt, meer mensen zich laten verleiden tot het doen van speculatieve investeringen en er teveel ‘lucht’ komt in de koersvorming van aandelen en vastgoed.

Seinen op groen en enkelen op oranje

Vooralsnog staan er veel seinen op groen, toch zijn er enkelen op oranje gesprongen. Denk in dit verband aan de oplopende olieprijs, de stijgende inflatie in met name de Verenigde Staten, de sterke toename van de overheidstekorten, de slordige omgang met de risico’s van het coronavirus, de sterke groei van het aantal vluchtelingen en de toenemende politieke spanningen tussen Oost- en West-Europa.

De beleggingsresultaten over het eerste helft van 2021 stemt iedereen tot grote tevredenheid. De kans op een meer geleidelijke koersstijging, mogelijk afgewisseld door kortstondige zeer tijdelijke dipjes, vinden wij groter dan dat het succes over het eerste halfjaar in hetzelfde tempo wordt  voortgezet.


Conclusie

Kortom, de actualiteit geeft ons voldoende reden om de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet te blijven zien. Er ligt als het ware een stevig betonnen fundament onder de aandelenmarkten. Dat neemt niet weg dat negatieve sentimenten af en toe de kop op zullen steken, waardoor de koersontwikkeling tijdelijk een meer grillig karakter zal laten zien. Kortstondige koersdalingen vormen als het ware ‘heipalen’ onder de markt en stutten daarmee de opwaartse lange termijn beweging. Een markt die alleen maar stijgt, wordt op den duur extra kwetsbaar en gevoelig voor regelmatig voorkomende sentimenten. Gezien de goede, zo niet uitstekende macro- en bedrijfseconomische vooruitzichten, lijkt de kans reëel dat de koersbeweging de komende tijd voorlopig opwaarts zal zijn.

Een in alle opzichten zonnige zomer toegewenst!

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.