Waar er eerst optimisme heerste over de op handen zijnde handelsdeal tussen de VS en China, overheerst er afgelopen en deze week daarover de nodige scepsis. Zo kan een tweet van Donald Trump op de financiële markten meer teweegbrengen, dan de visie van een vermaard econoom.

De aandelenbeurzen reageerden op de inmiddels veel besproken tweet van president Trump met redelijk bescheiden koersdalingen. De ene beurs wat meer dan de andere, maar overall is de trend neerwaarts. Trump is een harde en botte onderhandelaar. Als geen ander weet hij – en die kwaliteit heeft hij als ervaren vastgoedhandelaar opgedaan – dat je tot op het eind van de onderhandelingen scherp aan de wind moet zeilen. De ‘tegenstander’ China hunkert naar een oplossing en meer rust op het handelsfront. Nu de oplossing zo dichtbij lijkt, wil je dat niet meer zomaar uit de handen laten glippen. Juist in deze ‘laatste’ fase kun je met extra onderhandelingsdruk relatief gemakkelijk forse voordelen binnenhalen. Het zou ons daarom geenszins verbazen als er deze of volgende week alsnog een deal tussen de VS en China blijkt te worden gesloten. Maar Trump speelt hoog spel. Je belangrijkste handelspartner tot op het bot vernederen, kan de Amerikanen op enig moment duur komen te staan. De economische slagkracht van China zal die van de Verenigde Staten in de toekomst overstijgen. Nu is de VS de bovenliggende partij, maar de rollen zullen omdraaien. Trump zou er beter aan doen de onderhandelingen met de Chinezen meer binnenskamers te houden.

Het cijferseizoen is ondertussen in volle gang en menig beursgenoteerde onderneming komt met jaar- en kwartaalcijfers. Veel beursgenoteerde ondernemingen durven geen uitgesproken omzet- of winstverwachtingen voor 2019 uit te spreken. Daarvoor zijn er op dit moment teveel onzekerheden. De gepubliceerde bedrijfsresultaten zelf geven geen reden tot veel somberheid, want deze zijn door de bank genomen niet slecht. Het is wel een teken aan de wand dat bedrijven voorzichtigheid betrachten waar het doen van voorspellingen betreft.

Over de eerste vier maanden van 2019 zullen beleggers weinig reden tot klagen hebben. Het jaar 2019 zijn wij bijzonder goed begonnen. Het is meer dan 20 jaar geleden dat in zo’n korte periode zulke mooie rendementen zijn neergezet. Twee weken geleden (laatste week van april) spraken we een potentieel nieuwe klant die met trots in zijn stem vertelde met zijn aandelenportefeuille in 2019 ruim 10% rendement te hebben gemaakt. Een andere bestaande klant vertelde, eveneens met een zekere tevredenheid, met zijn beleggingsclub ruim 12% rendement te hebben gemaakt. Natuurlijk, deze percentages mogen er op zich wezen, maar beleggingsprestaties zijn per definitie relatief. Zo is 12% een prachtig percentage, maar als een vergelijkbare markt (benchmark) 17% positief presteert, is ook het percentage van 12% feitelijk ondermaats.

Terug naar de actualiteit. Op dit moment is het optimisme aanzienlijk minder positief dan een jaar geleden. Trump brengt beurzen in beroering. De Brexit brengt ons meer onzekerheid en de Europese en landelijke politici dreigen in toenemende mate van hun achterban te vervreemden. Burgers, maar ook beleggers, wensen meer zekerheid. De ontevredenheid neemt toe en daarmee de bereidheid om financieel belangrijke beslissingen te nemen. In plaats daarvan nemen consumenten wat gas terug, voor je weet maar nooit. De koopkrachtstijging wordt andermaal gefrustreerd door sterkere prijsstijgingen en het vertrouwen in de gevestigde politieke partijen neemt verder af.

Nee, helaas kunnen wij op dit vlak weinig positiefs melden. De Europese verkiezingen staan voor de deur en er heerst de vrees dat populistische partijen garen zullen spinnen bij de huidige politiek onzekere situatie. Veel belangrijke politieke besluiten worden vooruitgeschoven in afwachting van een nieuwe politieke realiteit. Misschien kan dat ook niet anders, maar voor de effectiviteit van noodzakelijke en gewenste veranderingen een slechte zaak. Zo neemt Angela Merkel niet meer het voortouw bij de broodnodige politieke en economische vernieuwingen. Het rijkste land van Europa laat het momenteel afweten en laat president Emmanuel Macron van Frankrijk de kolen uit het vuur halen. Mogelijk is Merkel al regeer moe en moeten wij rekening houden met een aanstaande wisseling van de wacht.

Voor de belegger zit er niets anders op dan deze ontwikkelingen lijdelijk aan te zien en op zich af te laten komen. Voorlopig zijn beleggers met veel geduld, hiervoor ruimschoots beloond. Bij beleggen wordt geduld sowieso op middellange en lange termijn beloond met een goed en marktconform rendement. Actief anticiperen op de huidige ontwikkelingen is ons inziens onverstandig, creëert ten opzichte van de markt extra risico’s en kan uw lange termijn rendement frustreren. Wel is het altijd goed af en toe stil te staan bij uw resterende beleggingshorizon. Is deze – door welke omstandigheid dan ook – substantieel korter geworden, dan vormt dat per definitie een goede reden om uw portefeuilleprofiel opnieuw tegen het licht te houden en wellicht te herzien.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.