Veel beleggers verkeren in onzekerheid. Niet alleen door de voortdurende dreiging van Rusland, maar ook door de hoge energieprijzen en de sterk gestegen inflatie. Gelukkig zijn er naast deze dreigende omstandigheden ook genoeg lichtpuntjes die wij onderaan benoemen, samen met drie eindejaarstips.

Stijgende prijzen door oorlog in Oekraïne

Degene die het nieuws nauwlettend volgt, staat het huilen nader dan het lachen. Alweer ruim zeven maanden worden we overladen met zeer droevig nieuws uit Oekraïne. De Russen weten van geen ophouden en regelmatig wordt de dreiging naar een hoger plan getild. Gelukkig zijn er binnenlandse protesten uitgebroken na Poetins oproep tot mobilisatie.

Mede als gevolg van deze oorlog zijn de prijzen van grondstoffen de pan uitgerezen en nemen de prijzen van menig product met procenten tegelijk toe. De onzekerheid en het gebrek aan vertrouwen onder de burgers neemt serieuze vormen aan, waardoor Europese overheden zich genoodzaakt zien draconische financiële steunmaatregelen te nemen.

Sterke EU-landen (Duitsland, Nederland, Luxemburg) kunnen meer doen dan de zwakkere landen (Italië, Spanje, Portugal). Hierdoor kan de kloof tussen deze landengroepen worden vergroot, wat wederom tot extra spanningen leidt.

Europa kampt met hoge energieprijzen

Europa probeert daarnaast alle politieke krachten te verenigen om de energiecrisis met effectieve maatregelen tegemoet te treden. Veel landen voeren hierin echter een eigen koers. Gemeenschappelijke noemer is dat burgers in bepaalde mate behoed worden voor de extreem hoge energieprijzen. Het gaat in de praktijk om vele tientallen miljarden euro’s.

De vakbond FNV heeft voor de cao-onderhandelingen een openingsbod neergelegd van 17% prijscompensatie. Een niet eerder vertoond percentage en een reactie op de sterk gestegen inflatie. Menig Europese werkgever staat het water echter aan de lippen en ziet de ontwikkelingen met lede ogen tegemoet. Nog maar amper bekomen van de financiële gevolgen van de coronacrisis of nieuwe financiële uitdagingen, zoals de hoge looneisen, de sterk gestegen energiekosten en belastingbetalingen dienen zich alweer aan.

> Is er sprake van hyperinflatie?

Crisis in Verenigd Koninkrijk afgewend

Even dreigde de afgelopen week zelfs een heuse financiële crisis in het Verenigd Koninkrijk. Door stevige kritiek van buitenaf (onder andere van het IMF en andere politieke partijen, en zelfs uit eigen conservatieve kring) is afgelopen week een deel van de voorgenomen belastingbeperkende maatregelen gauw ingetrokken.

Financiële markten uit balans door problemen Zwitserse Bank

Vorige week circuleerden er tevens geruchten over grote financiële problemen bij de Zwitserse Bank Credit Suisse. De CEO, Ulrich Körner, voelde zich zelfs genoodzaakt het personeel afgelopen vrijdag gerust te stellen. Maar ‘Waar rook is, is vuur’, oordeelden de financiële markten, waardoor de verzekeringspremie op schulden Credit Suisse in korte tijd met tientallen procenten toenam.

Helaas belooft dit weinig goeds. Het is prettig om te weten dat de financiële autoriteiten ruime ervaring hebben met het redden van banken. Aangezien Credit Suisse tot de grootste banken ter wereld behoort, kan deze eventuele ingreep de financiële markten wel tijdelijk uit balans brengen.

Belegger verkeert in onzekerheid

Het meest verontrustende voor de belegger is de voortdurende dreiging van Rusland met het inzetten van tactische kernwapens. Iedereen weet dat als deze weg wordt ingeslagen, dat het einde zoek is en de situatie snel zal escaleren.

Enigszins ‘geruststellend’ waren de woorden maandagmorgen van Dmitri Peskov (woordvoerder van het Kremlin) dat in Rusland over de eventuele inzet van kernwapens gebalanceerd, objectief en niet emotioneel wordt beslist. We kunnen slechts hopen dat de aangeboden bemiddelende rol door de Turkse president Erdogan enig effect zal hebben en een mogelijke oplossing dichterbij brengt.

Dreiging van Rusland
Het Kremlin van Moskou

Ondertussen blijft het voor beleggers onzeker. De recent licht gedaalde kapitaalmarktrente gaf velen deze week weer wat moed. De rentedaling werd veroorzaakt door een bescheiden afkoeling van de economie. Hierdoor neemt de kans toe dat de Fed en de ECB de rente minder hard zullen laten stijgen en krijgen de aandelenmarkten weer wat meer vertrouwen.

10 lichtpuntjes

Maar niet alles is kommer en kwel. Er zijn gelukkig ook nog lichtpuntjes.

  1. De omvangrijke financiële steunprogramma’s van de overheden zullen de koopkracht van de consument redelijk op peil weten te houden.
  2. Veel consumenten beschikken daarnaast nog over een redelijke financiële buffer.
  3. Het aanbod van werk overstijgt verder al vele maanden de vraag.
  4. De olieprijs is bovendien flink gezakt en vormt nauwelijks nog een bedreiging voor de economische groei en de mobiliteit.
  5. Door de gestegen kapitaalmarktrente kunnen pensioenfondsen hun uitkeringen eveneens weer indexeren.
  6. Er worden daarnaast tientallen miljarden geïnvesteerd in de energietransitie.
  7. Overheden investeren tevens zeer forse bedragen in de infrastructuur en defensie.
  8. De financiële positie van veel beursgenoteerde bedrijven is bovenal gezond.
  9. De ontwikkelingen in Oekraïne zijn bemoedigend en de positie van Poetin wordt met de dag nijpender.
  10. Europa (gesteund door de VS) weet doorgaans snel, doeltreffend en redelijk eensgezind richting Rusland op te treden.

Eindejaarstips

Tenslotte nog enkele eindejaarstips.

Mocht u overtollige liquide middelen beschikbaar hebben, dan kunt u overwegen in tranches bedragen bij te storten en gebruikmaken van de dieptepunten in de aandelenmarkten.

Deze dieptepunten kunnen ook worden benut om de eindejaarschenking(en) voor beleggende kinderen en kleinkinderen naar voren te halen. Op die manier profiteren zij meer van een eventueel koersherstel.

Als u in een vroegtijdig stadium uw portefeuilleprofiel heeft gewijzigd naar een meer defensief profiel, kunt u overwegen dit geheel of gedeeltelijk weer terug te draaien. Vanzelfsprekend alleen wanneer uw persoonlijke financiële situatie en bijbehorende beleggingshorizon u deze ruimte biedt.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.