Wat de aandelenkoersen betreft, kende 2018 een venijnig einde. De koersen worden, in de weken direct rond de jaarwisseling, in belangrijke mate bepaald door particuliere beleggers. Deze groep beleggers is veel gevoeliger voor goed en slecht nieuws. Veel terugblikken van kranten en banken gaven weinig reden tot optimisme en van de aanvankelijk positieve groeivooruitzichten werd telkens een onsje afgehaald. Net als op de ochtend van Nieuwjaarsdag bleven veel beleggers met een heuse kater zitten. De behoefte om het jaar 2018 van zich af te schudden bleek bij veel beleggers groot. Veel liever willen zij het vizier op het nieuwe jaar 2019 richten onder het mom: een nieuw jaar, nieuwe kansen.

De eerste dagen van 2019 brachten weinig rust. Nieuwe vervelende consequenties van de handelsboycot van president Trump jegens China dienden zich veelvuldiger aan. Zo moest Apple wereldkundig maken dat zij veel hinder hiervan ondervinden, evenals het relatief nieuwe bedrijf Tesla. Steeds duidelijker wordt dat de VS (Trump) met de handelsboycots vooral in eigen staart bijt en dat het maar de vraag is of de Verenigde Staten hiermee uiteindelijk veel verder komen. In de eigen republikeinse gelederen beginnen de proteststemmen meer volume en omvang te krijgen. Sommige senatoren durven zeer kritische geluiden te laten horen. Het onneembare ‘fort Trump’ begint steeds meer barsten te vertonen.

De werkgelegenheidscijfers in de Verenigde Staten waren aanmerkelijk beter dan verwacht. Van de veronderstelde afkoeling van de economie is minder sprake dan werd gevreesd. De onafhankelijke positie van de FED wordt daarbij nog eens overtuigend onderstreept. Tenslotte blijkt een delegatie van Amerikaanse onderhandelaars afgelopen weekend naar China afgereisd te zijn. De hoop op een nieuwe handelsovereenkomst wordt hierdoor onverwacht een stuk sterker. Dit nieuwe optimisme vertaalt zich in redelijk gestegen aandelenkoersen begin 2019.

Beleggers doen er goed aan vooral te blijven vertrouwen op de bekende beleggingsbakens. Deze beleggingsbakens zijn:
– vasthouden aan een zeer goed gespreide effectenportefeuille;
– zorgdragen voor structureel lage kosten;
– trouw blijven aan de uitgezette beleggingskoers;
– herbalanceren wanneer het aandelenbelang meer dan 5% is gedaald en/of waar mogelijk aandelen bijkopen tijdens serieuze dips;
– durven vertrouwen op de herstelcapaciteit van bedrijven en daarmee de koersontwikkeling in de toekomst;
– nuchter blijven vaststellen dat het bedrijfsleven van alle tijden is en politici, zoals Trump, van voorbijgaande aard zijn.

2019 zal vast een bovengemiddeld onrustig jaar worden en beleggers zullen regelmatig opgeschrikt worden door onzekere momenten. De beweeglijkheid van de koersen zal hiermee in lijn zijn. Fundamenteel gezien is er tegelijk voldoende reden tot optimisme.
– Zo neemt de koopkracht van consumenten wereldwijd toe.
– Zullen in het verlengde hiervan producenten overwegend (licht) optimistisch zijn.
– Kan in grote delen van de wereld nog volop geprofiteerd worden van de lage rente en de relatief lage inflatie.
– Bevordert de verdere robotisering de ‘arbeidsproductiviteit’ binnen bedrijven en instellingen.
– Ligt de gemiddelde koerswinst-verhouding onder het langjarig gemiddelde.
– Leggen grote groepen (professionele) beleggers een soort van ‘betonnen plaat’ onder de markt, omdat zij niet anders kunnen dan beleggen (beleggersdwang).
– Liggen er vele honderden miljarden euro’s en dollars klaar om belegd te worden.
– Blijven investeringen op een hoog niveau liggen, mede in verband met de wereldwijde noodzaak tot de verdere energietransitie.

Trouwe beleggers zijn tot op de dag van vandaag altijd beloond voor hun vasthoudendheid en geloof in de toekomst. Als extra beloning krijgen zij hiervoor veel rust. Focus u daarom op de bekende bakens.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.