Eind vorige week werden de financiële markten opgeschrikt door het bericht dat er een veel besmettelijker coronavirus was opgedoken in Zuid-Afrika. Aandelenkoersen duikelden plotseling naar beneden (met name die van de vliegtuigmaatschappijen en de reisbranche). De nervositeit nam snel toe en wereldwijd maakte menig belegger pas op de plaats.

Omikronvirus

In het weekend volgden sussende woorden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Want het nieuwe virus, inmiddels omgedoopt tot het Omikronvirus, lijkt weliswaar meer besmettelijk maar op het eerste gezicht ook milder. Nader onderzoek moet nog uitwijzen of de komst van dit virus goed of slecht nieuws is en hoe gevaccineerden op een eventuele besmetting zullen reageren.

Volgens fabrikant Moderna zou hun vaccin minder bescherming bieden tegen het Omikronvirus. Ondanks dit nieuwe onzekere hoofdstuk in de corona-pandemie, is het marktsentiment niet uitgesproken negatief. In de afgelopen week wisselden pieken en dalen elkaar af. Beleggers tonen zich weerbaar.

Tegenstellingen in de samenleving nemen verder toe

De herstelkracht is dit gehele kalenderjaar redelijk stabiel, wat in zekere zin logisch is omdat veel economische data positieve signalen afgeven. Tegelijkertijd worstelt de maatschappij met de noodzakelijke coronamaatregelen van de overheid. De nationale posities lijken te verharden en de tegenstellingen in de samenleving nemen verder toe.

Aangezien het perspectief op een goede oplossing van de crisis steeds verder van ons verwijderd lijkt te raken, neemt het vertrouwen van de burgers in de overheid de laatste maanden nog verder af. De vertrouwensindex heeft niet eerder zo’n laag niveau bereikt en we kunnen slechts hopen dat deze situatie van korte duur zal zijn.

Groepsimmuniteit in zicht

Volgens sommige epidemiologen en immunologen is het niveau van groepsimmuniteit echter in zicht. Dit biedt weer perspectief voor de toekomst. De zorg kan zich dan weer geleidelijk aan concentreren op haar oorspronkelijke kerntaken en de sterk gegroeide achterstand van vele noodzakelijke medische behandelingen voortvarend oppakken.

We kunnen slechts hopen dat deze situatie snel dichterbij komt en de oplopende maatschappelijke spanningen mede hierdoor zullen afnemen. In het verlengde hiervan kan het vertrouwen in de overheid terugkeren, maar daarvoor is in de eerste plaats snel een nieuw kabinet nodig met een geloofwaardig en inspirerend regeerprogramma voor de komende jaren. Duitsland heeft laten zien dat dit mogelijk is, dat een brede politieke samenwerking vruchtbaar kan zijn en antwoorden geeft op vaak langslepende prangende kwesties.

Groepsimmuniteit

Geopolitieke spanningen

Op het geopolitieke vlak is er momenteel eveneens weinig rust aan het front. Rusland voert de spanningen aan de grens met Oekraïne op door een grote troepenmacht samen te trekken. Dit roept vervolgens tegenkrachten op in Europa en de NAVO. President Biden van de Verenigde Staten heeft laten weten dat een eventuele inval van Rusland in de Oekraïne op een stevige reactie kan rekenen. Laten we hopen dat het bij woorden blijft en dat er zich geen incident voordoet dat later de lont in het kruitvat blijkt te zijn. Wat dat betreft zit een ongeluk in een klein hoekje.

De recente videocall tussen Xi Jinping en Jo Biden lijkt de spanning tussen China en de VS weer wat tot bedaren te hebben gebracht. Beiden realiseren zich tot elkaar veroordeeld te zijn en er geen belang bij te hebben de ander te zeer te schofferen. Het is echter onvermijdelijk dat er een nieuwe machtsbalans in de wereld gaat ontstaan waarin China een veel dominantere rol zal gaan spelen. Op diverse fronten is dat reeds zichtbaar en krijgt China steeds vaker belangrijke internationale politieke bestuursfuncties toebedeeld.

ECB over de inflatie

De inflatie is de afgelopen weken binnen de Europese Unie (EU) verder opgelopen en vormt steeds vaker onderwerp van discussie. Sommige economen weigeren te geloven dat de inflatie volgend jaar weer flink zal dalen en roepen de Europese Centrale Bank (ECB) daarom op de geldmarktrente te verhogen. De ECB houdt echter vast aan haar opvatting dat de sterk gestegen inflatie een tijdelijk verschijnsel is, wat komend jaar snel zal omslaan richting het door de ECB gewenste niveau van circa 2%.

Overigens bedroeg de inflatie 1,9% over de afgelopen 24 maanden en zit daarmee over een langere periode gemeten nog altijd in de buurt van de inflatiedoelstelling van de ECB.

OESO over de inflatie

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft haar inflatieverwachting daarentegen wel fors naar boven bijgesteld. Voor de Eurozone verwachten zij een inflatie van 2,7% in 2022, terwijl ze in september nog uitgingen van 1,5%. De verwachting van de OESO is dat de inflatie zal pieken rond de jaarwisseling en daarna zal dalen richting 3% in 2023. Ze zien nog geen reden van een koerswijziging van het monetaire beleid.

Kortom

Wij achten de kans reëel dat de inflatie het komend jaar inderdaad weer wat zal afnemen. Zo lijkt de kans groot dat de energieprijzen in het voorjaar van 2022 zullen dalen, dat de looneisen gematigd blijven, de transportsector uit de huidige onevenwichtige situatie zal komen en dat het aanbod grondstoffen – dat tijdens de coronacrisis geheel uit balans is geraakt – weer beter in balans raakt met de vraag.

Kortom, wij veronderstellen dat het optimistische economische scenario zal voortduren en dat daarmee de basis voor het realiseren van goede tot uitstekende bedrijfsresultaten van beurgenoteerde ondernemingen ook in 2022 stevig zal blijven.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.