De inflatie blijkt hardnekkiger dan analisten begin van het jaar nog dachten. Centrale Bankiers zullen de rente wellicht meer gaan verhogen dan een paar weken terug nog werd verondersteld. Dat maakt beleggers zenuwachtig.

In de eurozone kwam de inflatie in februari uit op 8,5%, terwijl 8,2% werd verwacht. In januari was de inflatie nog 8,6%, dus de daling was marginaal. De kerninflatie (zonder voedsel en energie) kwam uit op 5,6% en liep daarmee zelfs iets op ten opzichte van januari (5,3%).

Ruim een jaar oorlog in Europa

Terwijl beleggers zich bekommeren om de inflatie, zouden we bijna vergeten dat die inflatie veroorzaakt is door de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De Westerse eensgezindheid in het bestrijden van de Russische agressor is groot, maar de Verenigde Staten (VS) en Europa zullen zich niet actief in de strijd mengen. Met het leveren van materieel en het opleiden van militairen wordt Oekraïne zeker geholpen in de strijd, maar een snelle opgave van de Russen zit er niet in.

Op alle fronten wordt inmiddels rekening gehouden met een langdurige strijd, die zowel voor het Oekraïense als het Russische volk dramatische gevolgen heeft. Of oorlog alleen nog niet erg genoeg is, blijft ook de natuur van zich spreken.

Europese afhankelijkheid van Russisch gas neemt af

Europa heeft zich het afgelopen jaar minder afhankelijk gemaakt van Russisch gas. Geholpen door een vrij zachte winter, zijn de energieprijzen inmiddels gedaald tot bijna vooroorlogse niveaus. De energieprijzen werken alleen met vertraging door in consumentenprijzen, waardoor producten en diensten nog steeds duurder worden. Ook de looneisen stijgen. Dit komt doordat de gemiddelde winstgevendheid van bedrijven heel goed is en de arbeidsmarkt bovendien krap blijft.

De Verenigde Staten zijn meer zelfvoorzienend wat energie betreft. De gestegen energieprijzen zijn daar vooral een probleem voor minder draagkrachtige burgers. (Fossiele) energiebedrijven en hun aandeelhouders spinnen garen bij de gestegen prijzen.

Het belang van China blijft toenemen

Daarnaast blijft het belang van China in de wereldwijde economie toenemen. China is rijk aan grondstoffen (die van belang zijn bij de productie van accu’s, die weer noodzakelijk zijn voor de energietransitie) en blijft daarnaast in ruime mate gebruikmaken van fossiele brandstoffen. Het delven van kolen uit eigen mijnen wordt opgeschroefd en de weggevallen Europese vraag naar Russisch gas wordt door China handig overgenomen. Het zal niet lang meer duren tot de Chinese economie de VS voorbijstreeft als grootste economie van de wereld.

Wij beleggen voor u maar beperkt in China (ongeveer 3,5% van de aandelenbeleggingen), omdat de Chinese beurs relatief piepklein en grillig is. De Chinese belangen in de wereld zijn echter niet te onderschatten, zowel wat betreft kapitaal als producten. De wederzijdse afhankelijkheid van het Westen en China is zeer groot.

De spanningen rond Taiwan (wat China als afvallige provincie beschouwt) zijn toegenomen sinds de Russische inval in Oekraïne, maar grootmachten VS en China hebben er beiden belang bij om escalatie te voorkomen. In een soort haat-/liefdeverhouding dragen ze de wereldeconomie.

Fed en ECB zullen de rente fors blijven verhogen

Hoewel Jerome Powell (voorzitter van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank) en Christine Lagarde (voorzitter van de Europese Centrale Bank) hun woorden nog zorgvuldig kiezen, spreken meerdere Centrale Bank bestuurders zich inmiddels uit voor een sterker restrictief beleid dan tot heden werd gevolgd, puur met als doel de inflatie te beteugelen. De rente zal meer verhoogd moeten worden.

Daarnaast wordt gepleit voor het verkleinen van de balans van de Centrale Banken. Door de opgelopen rente wordt verlies geleden bij verkoop van de opgekochte obligaties op de balans. Langer wachten bij een verder stijgende rente, maakt de verliezen alleen maar groter. Het (versneld) naar de markt brengen, heeft een opdrijvend effect op de lange rente. De korte rente loopt op als direct gevolg van het verhogen van de depositorente (rente die banken van de Centrale Bank ontvangen bij tijdelijk stallen van gelden).

Kortom, het inflatieleed is nog niet geleden. Onze kortlopende obligaties hebben hier gelukkig beperkt last van, maar voor aandelen is een stijgende rente ook niet goed.

Licht aan het eind van de tunnel

Zoals altijd kijken beleggers echter ver vooruit. Hoewel de economische ontwikkelingen in 2023 naar verwachting matig zullen zijn, is de hoop niet vervlogen voor 2024 en verder. We hebben vaker betoogd dat markten veerkrachtig zijn en zich snel aanpassen aan een nieuwe economische realiteit. Deze tijd van grote onzekerheid vormt daar geen uitzondering op.

De verschillen tussen regio’s en sectoren zijn groot en met een degelijke wereldwijde spreiding van uw beleggingen vermindert u het risico op grote pieken en dalen. Bescheidenheid siert de belegger in deze. Het onderste uit de kan willen en zoveel mogelijk winst proberen te maken, kan leiden tot het nemen van extra grote risico’s.

Voor een goede nachtrust is het beter om die risico’s niet te nemen. Per saldo wordt u beloond met een prima langjarig gemiddeld rendement en blijft er tijd over om te besteden aan andere belangrijke zaken in de wereld.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Frank den Blijker Frank (1966) is vermogensadviseur en partner. Hij overziet het brede plaatje, is positief kritisch, hulpvaardig en stressbestendig.