Waar we het jaar 2021 redelijk optimistisch zijn gestart, verschenen er eind februari wolken aan de hemel. Beleggers zagen de toekomst aanvankelijk zonnig in, maar zien zich min of meer gedwongen hun zonnebril weer af te zetten. Dit keer worden de wolken gevormd door de verwachting dat de inflatie (en hiermee de kapitaalmarktrente) zal toenemen en doordat menig belegger bang is voor een derde besmettingsgolf. Ook de weerzin tegen de vergaande overheidsmaatregelen veroorzaakt extra onzekerheid.

We gaan mogelijk een vlakke beursperiode tegemoet

De laatste weken vertonen de beurzen een grillig beeld. Prachtige beursdagen worden de dag erna regelmatig gevolgd door een beroerde beursdag. Gestage koersstijgingen beginnen te haperen. De markt vindt momenteel geen of onvoldoende richting. Veel goed nieuws is overigens al in de koersvorming verwerkt. Tegenvallend nieuws kan daarom sterker doorwerken dan goed nieuws.

De kans is ons inziens reëel dat we per saldo een vlakke beursperiode tegemoet gaan en pas bij overtuigend goed nieuws de opgaande lijn weer oppakken. De resultaten over de eerste twee maanden van dit jaar zijn alleszins bevredigend en geven geen enkele reden tot klagen.

Helaas is het dividendrendement in 2020 wereldwijd gemiddeld ruim twaalf procent teruggevallen. Bedrijven zien zich door de crisis genoodzaakt een terughoudend dividendbeleid te voeren.

Vrees voor inflatie

De inflatievrees vindt zijn belangrijkste oorzaak in de voorgenomen zeer omvangrijke economische stimuleringsmaatregelen door de Amerikaanse president Joe Biden. Maar liefst 1,9 biljoen dollar. Gezaghebbende economen nemen er duidelijk stelling tegen. Vooral omdat de Amerikaanse overheid al het nodige aan stimulering heeft gedaan.

De stimuleringsmaatregelen in Europa zijn echter ook van een niet eerder vertoond niveau. Economen waarschuwen de beleidsmakers dat dit grote ongewenste economische gevolgen kan hebben. Zij zijn van mening dat deze set maatregelen veel te groot is en kan zorgen voor een oververhitting van de economie, met in de slipstream een snel stijgende inflatie en rente.

Is de recente rentestijging een blijvertje?

De tienjaarsrente in de Verenigde Staten steeg sinds medio 2020 tot heden met circa 0,7 procent. Hierdoor daalden de obligatiekoersen van tienjarig papier met ongeveer vijf procent. Dergelijke koersdalingen hebben wij lange tijd niet gezien en toont aan dat de markten nerveus zijn en naar richting zoeken.

Voor pensioenfondsen is de recente rentestijging een zegen omdat de dekkingstekorten daarmee snel slinken. De tekorten worden daarnaast gunstig beïnvloed door de gestegen aandelenkoersen in 2020 en 2021. Aangezien er een stevig economisch herstel wordt verwacht in 2021 en 2022, vinden wij het aannemelijk dat ook de kapitaalmarktrente geleidelijk aan zal stijgen.

Doordat met name de Amerikaanse overheid zo veel geld in de economie pompt, zal de vraag naar producten en diensten waarschijnlijk sterk toenemen (zeker op het moment dat Amerikanen weer meer bewegingsvrijheid krijgen). Daarbij is het consumptiepatroon door de coronacrisis gewijzigd. Zo is er op dit moment sprake van een schrijnend tekort aan geavanceerde chips, wat op zijn beurt grote tekorten veroorzaakt in veelheid aan producten waarin deze chips worden verwerkt. De kans wordt daarmee groter dat de prijzen extra snel zullen stijgen. De opwaartse druk op de kapitaalmarktrente zal hierdoor toenemen.

De cruciale vraag: is de recente rentestijging een blijvertje? Een forse renteklim is onwaarschijnlijk omdat de Fed en ECB er alles aan zullen doen om deze stijging te regisseren teneinde te voorkomen dat het economisch herstel stilvalt. De overheidstekorten zijn immers dermate omvangrijk dat een snelle rentestijging tot grote economische problemen zou leiden. Voorlopig lijken de beurzen weinig last van de hogere langetermijnrente te hebben, omdat beleggers ook rekening houden met een heropleving van de economie.

Bitcoin brengt veel risico’s met zich mee

De bitcoin heeft de afgelopen maand de grens van 50.000 dollar met gemak gebroken, mede dankzij de grote storting van Elon Musk van circa 1,6 miljard dollar. Sommigen voelen zich hierdoor geïnspireerd en besluiten ook een duit in het bitcoin zakje te doen. Wij zien dit als een ongewenste ontwikkeling. Geld onderbrengen in bitcoins brengt onnodig veel risico’s met zich mee.

Niet voor niets noemde superbelegger en multimiljardair Warren Buffett bitcoins ‘rattengif’, omdat de koersvorming totaal willekeurig is en voor niemand goed en rationeel te volgen. Het biedt daarom geen perspectief op een goed en betrouwbaar rendement.

Een bitcoin heeft in tegenstelling tot een aandeel geen onderliggende waarde. Beleggers die hun geld of vermogen toevertrouwen aan een goed gespreid mandje aandelen, weten dat zij in kansrijke, concrete en in winst-genererende bedrijven beleggen. Een bedrijf dat kan groeien en dividend kan uitkeren. Zij kunnen actief anticiperen op de veelheid aan maatschappelijke en economische ontwikkelingen en hebben daarom een reëel bestaansrecht. Bij een cryptomunt is dat niet zo.

Begin juli mogelijk 85% van de Nederlanders gevaccineerd

Afgelopen dinsdagavond zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat begin juli vermoedelijk circa 85% van de Nederlanders is gevaccineerd. Hiermee neemt de kans op meer bewegingsvrijheid overtuigend toe. Naar verwachting zal ons leven geleidelijk aan weer zijn normale loop krijgen. Heel verheugend en optimistisch stemmend nieuws.

Wij wensen u en uw dierbaren een heel goed, veilig en zonnig voorjaar toe.


Heeft u vragen?

Wilt u met een van onze adviseurs van gedachten wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.