Het is en blijft moeilijk, zelfs onmogelijk, om de vraag te beantwoorden wat voor koersontwikkelingen de wereldwijde beurzen de komende tijd zullen laten zien. We zaten aan het begin van dit kwartaal nog praktisch in het dieptepunt van de coronacrisis. En nu, slechts drie maanden later, lijken de beurskoersen al flink hersteld. Is dit de stilte voor de storm of een ‘normaal’ herstel? Wij zullen het allemaal pas achteraf weten. Eens te meer blijkt dat niemand de markt op korte termijn kan voorspellen.

Als aan ons wordt gevraagd wat we verwachten van de beurzen in de nabije toekomst, zullen we het antwoord altijd schuldig blijven. Als we al een antwoord geven, zal deze meer gebaseerd zijn op gevoel dan op een realistische prognose. We zijn en blijven lange termijn beleggers. Vraag ons gerust wat we verwachten van de economie over meerdere jaren. Maar voor de korte termijn kunnen wij hier niets over zeggen.

Komt er een nieuwe coronagolf?

We horen het vaak. Velen zijn bang dat er een tweede uitbraak komt nu de teugels worden gevierd. Een begrijpelijke gedachte. Immers, nu er weer grotere groepen bij elkaar mogen komen stijgt de kans op meer besmettingen met alle gevolgen van dien. Wij zijn echter van mening dat veruit de meeste regeringen genoeg adequate maatregelen nemen om bij een onverhoopte stijging van het aantal besmettingen bij te kunnen sturen.

In Nederland hebben we gelukkig het RIVM. Een Instituut waar deskundigen de vinger goed aan de pols houden, die onze regering informeert over de stand van zaken en daarbij tevens adviseert over de te nemen maatregelen. De meeste Nederlanders zijn ervan overtuigd dat het RIVM hun werk uitstekend doet en volgt de voorgeschreven maatregelen en beperkingen zoals door de overheid opgelegd dan ook serieus op. Echter is er ook een minderheid die de gevolgen van het coronavirus bagatelliseert en de maatregelen ‘flauwekul’ vindt. Dit zelfs tot bekende politici aan toe. Het betreft hier gelukkig, zoals gezegd, een minderheid. Mocht het virus zich weer sneller gaan verspreiden, dan vertrouwen wij erop dat onze regering snel passende maatregelen treft.

Alles wat we nu weten is al in de koersen verwerkt

Onze relaties zijn in de ‘rollercoaster’ van de afgelopen maanden niet in paniek geraakt, enkele uitzonderingen daargelaten. In de afgelopen periode hebben wij slechts een paar portefeuilles op verzoek verkocht. Wel hebben wij velen van u gesproken en veel relaties uitgelegd waarom verkopen in een panieksituatie vaak een slechte oplossing is. We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar weten uit ervaring dat slechte tijden altijd worden gevolgd door periodes van herstel. Na regen komt zonneschijn (al valt er weleens een ‘figuurlijk’ buitje tussendoor…).

Uit de gesprekken die wij met onze relaties voerden kwam vaak de angst voor de vele verwachte faillissementen naar voren, de angst voor een recessie en hoe lang het zal duren voordat alles weer ‘normaal’ is (als dat het ooit wordt). Ook de sterk oplopende staatsschulden zijn voor velen een bron van zorg, hoewel de lage rente ervoor zorgt dat de financiering hiervan draaglijk is.

Beurzen houden rekening met alles wat we nu weten en verwachten van de economie en andere relevante ontwikkelingen. Alle publiek toegankelijke informatie is dus al verwerkt in de huidige koersen.

Het noodbeleid van de Fed en ECB

De Centrale Banken pompen intussen ontelbaar veel geld in de markten. Voorstanders van deze steunmaatregelen zijn van mening dat de specialisten van de Centrale Banken genoeg kennis en ervaring hebben om de economie te sturen. Wij scharen ons onder de voorstanders en hebben veel vertrouwen in de Fed en ECB. Wij zien dit noodprogramma als een tijdelijke maatregel waarna de economie weer op eigen kracht verder kan. Tegenstanders daarentegen vinden het onverstandig zoveel belastinggeld vast te leggen.

Welke vorm krijgt het herstel?

In het heetst van de strijd, toen de onzekerheid het grootst was (in de maanden maart en april), werd er veel geschreven over verschillende toekomstige herstelscenario’s. Veel economen gingen uit van een zogenaamd V-scenario, anderen gingen uit van een W-scenario. Sommigen verwachtten het U-scenario en anderen vreesden het L-scenario.

V-scenario: een kortstondige sterke daling, gevolgd door een snel herstel.

W-scenario: het V-scenario met tussentijds een opleving en een nieuwe daling.

U-scenario: een wat rustigere variant van het V-scenario, met een langzamer herstel.

L-scenario: een langdurige recessie waarbij het herstel voorlopig niet aan de orde is.

Als wij kijken naar het huidige snelle herstel, lijkt het V-scenario het meest plausibel te zijn. Maar nogmaals, wij kunnen dit pas achteraf vaststellen. Het verschil in koersbewegingen tussen individuele aandelen en sectoren zal daarbij zeer groot zijn. Echter zult u met een goed gespreide portefeuille meebewegen met het gemiddelde van de markt. Goed presterende sectoren (bijvoorbeeld technologie) compenseren op die manier automatisch de achterblijvende sectoren (bijvoorbeeld oliebedrijven).

Zie hierover ook het blog Profiteer van marktbeleggen en Hoe de financiële Wereld verandert over de grootste bedrijven van Amerika in 2010 en 2020.

De enige zekerheid bij beleggen

U weet, de wereld van beleggen is vol onzekerheden. Dat is de enige zekerheid. Wij zijn en blijven lange termijn beleggers die ons niet laten leiden en beïnvloeden door welke gebeurtenis dan ook. Wij houden ons vast aan onze strategie, die al vaak de juiste is gebleken. We zijn er trots op dat de meesten van u onze lijn volgen.

Onrust zal er ook de komende tijd vast en zeker zijn. Echter blijft ons vertrouwen in een consistent beleggingsbeleid en lange termijn focus zo vast als een rots.

In een enorm beweeglijke beurs als deze is het voor de beginnende belegger vaak moeilijk een instapmoment te kiezen. Voor hen kan een zogenaamd ‘instapscenario’ een goed alternatief zijn. Hier is recent het blog Spreid uw instapmomenten aan gewijd. Ook hier geldt dat we vooraf niet weten of het in stapjes aankopen van uw portefeuille een beter rendement oplevert of niet, maar wat betreft nachtrust is het hanteren van een instapscenario vaak een goed besluit…


Contact?

Mocht u graag met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de ontwikkelingen in de wereld en de gevolgen hiervan voor uw portefeuille? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.