Het is helaas nog steeds kommer en kwel op de financiële markten. De ervaring leert dat hoopvolle ontwikkelingen vaak met dezelfde vaart ongedaan kunnen worden gemaakt, en vice versa. Er spelen momenteel veel zaken tegelijk waardoor het negatieve sentiment op de markt extra wordt gevoed en het consumentenvertrouwen nog verder onder druk komt te staan.

Oorlog, inflatie en consumentenvertrouwen

Op dit moment slaat de balans van goed en slecht nieuws door naar het slechte nieuws. Steeds meer professionals verwachten dat de oorlog in Oekraïne lang zal aanhouden en steeds meer slachtoffers zal eisen. Rusland probeert het Westen hard te raken waar het de levering van aardgas en olie betreft. Het Westen blijft koortsachtig zoeken naar oplossingen, maar de prijs hiervan is ongekend hoog.

De stijgende energieprijzen stuwen de inflatie op. De hoog blijvende inflatie tast wederom wereldwijd de koopkracht en het vertrouwen van consumenten aan (alle forse steunmaatregelen van de respectievelijke overheden ten spijt).

Geopolitieke belangen

Geopolitieke belangen worden daarnaast door China, de Verenigde Staten (VS), Rusland en Europa nadrukkelijker op de kaart gezet en steeds scherper uitgespeeld. Noodzakelijke en ingrijpende milieumaatregelen stuiten in de politiek en bij menig burger dan ook op steeds meer weerstand.

Tenslotte kent de VS zelf een zeer ernstige leiderschapscrisis (het land waar Europa haar hoop op vestigt en inspirerend leiderschap van behoeft) waardoor politieke besluitvorming steeds meer verlamd. Al deze zaken bij elkaar bieden weinig houvast en maken menig belegger onzeker.

Denkt u erover om tussentijds uit te stappen?

Twee weken geleden ontving u van ons een e-mail met een samenvatting van de huidige economische situatie, geplaatst in een meerjarig perspectief. Hieruit blijkt dat de trouwe belegger het beste af is. Iemand die niet reageert op de beursomstandigheden.

Het kan absoluut verleidelijk zijn om tussentijds uit te stappen, winst te nemen om later op een lager niveau in te stappen of even langs de zijlijn te gaan staan om de huidige ontwikkelingen aan te kijken. Want zodra de rust is weergekeerd, kunt u immers toch altijd besluiten om weer beleggingen aan te kopen?

Naar dit beleggersgedrag is veel onderzoek gedaan. Keer op keer is de uitkomst dat u er als belegger beter aan had gedaan belegd te blijven. Het proberen te timen van de markt kost namelijk rendement. Onderstaande illustratie geeft dit duidelijk weer (van 22 februari 2017 t/m 22 februari 2022, ofwel 1.260 handelsdagen). 

Grafiek S&P 500 en het missen van de beste beursdagen

Bron: Y-Charts

Want wat blijkt? Het missen van de beste 20 handelsdagen zou in deze periode een rendement hebben opgeleverd van -1,94% per jaar, terwijl een belegger die al die tijd was blijven zitten +15,77% per jaar zou hebben verdiend. Overigens, met het missen van de slechtste beursdagen kunt u een bovengemiddeld hoog resultaat behalen, maar er is natuurlijk niemand op deze wereld die de beste en/of slechtste beursdagen kan voorspellen, laat staan hierop kan anticiperen.

Kijk niet te vaak naar uw beleggingsresultaten

Tegelijkertijd kan het slechte nieuws nog enige tijd de overhand houden en de beurskoersen een grillig beeld vertonen. Als u de beurskoersen nauwlettend volgt, kan dat behoorlijk veel onrust geven. Niet voor niets luidt ons basisadvies om niet te vaak naar uw beleggingsresultaten te kijken.

Overigens merken ervaren relaties de laatste tijd op dat de recente koersdaling hen wel meevalt, ondanks de vele marktverstorende gebeurtenissen. Het verleden leert ons dat na flinke koersdalingen altijd een onverwacht stevig koersherstel optreedt. Helaas kunnen wij geen uitspraak doen over wanneer dit precies gaat gebeuren. Elke situatie is immers uniek.

Economische scenario’s zijn weinig waard gebleken

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben alle goed doordachte en doorgerekende economische scenario’s volledig omver geblazen. In deze onzekere fase wordt de media letterlijk overladen met de meest uiteenlopende economische en beursvoorspellingen. Elke publicist wil graag ‘gezien’ worden en trekt de lezer met aandachttrekkende krantenkoppen. Veel ontwikkelingen worden uitvergroot en de belegger wordt keer op keer op de proef gesteld. Wij zien dit bij elke crisis opnieuw gebeuren en het creëert telkens weer een belangrijke beleggersvalkuil.

Actualiteit: Kommer en kwel op de beurzen

Elke crisis biedt kansen

Wij als vermogensbeheerder beoordelen het economisch nieuws en plaatsen het in historisch perspectief. De huidige hoge inflatie wordt momenteel met relevante middelen door de bankpresidenten van de grote economieën bestreden, maar ook ondernemers anticiperen hierop actief. Elke crisis vormt daarmee een uitdaging en biedt dan ook kansen voor nieuwe initiatieven en meer innovatie. Overheid, ondernemers en consumenten schikken zich zo goed mogelijk naar de gewijzigde situatie en leren daar gaandeweg steeds beter mee omgaan.

Alle kennis is al in de beurskoersen verwerkt

Beleggers die het te heet onder de voeten wordt, moeten zich realiseren dat alle informatie en verwachtingen waarover zij beschikken reeds in de koersen is verwerkt. Dat neemt niet weg dat er nieuwe tegenslagen op de loer kunnen liggen, zoals een heuse recessie of een periode van stagflatie (een situatie waarbij de inflatie en de werkloosheid hoog is en de economie krimpt).

Verwachte groei wereldeconomie van 3%

De ECB, de Wereldbank en de OESO verwachten momenteel een groei van de wereldeconomie van een kleine 3%. Weliswaar is deze groei tot tweemaal toe naar beneden bijgesteld, maar van een krimp lijkt vooralsnog geen sprake. Mocht Rusland de gastoevoer naar Europa echter definitief stoppen, dan is de kans op een recessie aanzienlijk groter. In dat geval wordt de productiecapaciteit van belangrijke industrieën ernstig aangetast of zelfs stilgelegd. Dit zal vanzelfsprekend de economische groei aantasten en het vertrouwen van de consumenten verder onder druk zetten.

Kortom, beleggers zullen op dit moment genoegen moeten nemen met deze extra onzekerheden. De belangrijkste houvast is dat aan elke crisis een einde komt, en niet zelden op een onverwacht moment.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.