Voor de klagers onder ons is het misschien vervelend, maar we hebben als beleggers niets te klagen. Ach ja, het gedoe rond de Brexit duurt langer dan voorzien, het overleg tussen de Verenigde Staten en China blijft de gemoederen bezig houden, president Trump heeft het Mueller onderzoek overleefd en zal zijn ‘grenzen’ verder proberen te verleggen, de sociale onrust in menig land in Europa bestaat nog steeds en de weerzin tegen dictatoriale regimes (Algerije, Venezuela, Turkije) steekt de kop op. ‘Business as usual’, zullen we maar zeggen en ondanks dit alles draait de Europese en Amerikaanse economie alleszins bevredigend en worden serieuze beleggers uitzonderlijk goed beloond voor hun trouwe beleggersgedrag. De resultaten over het eerste kwartaal van 2019 zijn ronduit geweldig en leggen een mooie bodem onder dit beleggingsjaar.

Na een kleine maand op vakantie te zijn geweest valt het mij wat gemakkelijker om de recente ontwikkelingen met enige distantie te bezien. Vanuit een langjarige ervaring is het daarbij niet zo moeilijk om de vele complexe gebeurtenissen wat te relativeren. Wij hebben er begrip voor dat dit voor de minder ervaren beleggers een stuk ingewikkelder ligt. Wanneer nagenoeg alle media overdadig aandacht schenken aan de problemen rond de Brexit, aan de politieke spanningen tussen landen binnen Europa en dichter bij huis de pensioenproblematiek bijkans onoplosbaar lijkt – en er mede daardoor zelfs kortingen dreigen voor miljoenen gepensioneerden – dan heb je alle reden om niet zo optimistisch te zijn.

Ervaren beleggers weten dat politieke gebeurtenissen, sociale conflicten, internationale spanningen, handelsboycots en dergelijke weinig effect hebben – en zeker niet structureel –  op de koersontwikkeling van aandelen. Eerder schreven wij al dat de economie in belangrijke mate een eigen dynamiek heeft en dat het daadwerkelijke consumenten- en producentengedrag veel bepalender is voor de waardeontwikkeling van bedrijven. Dat het met het Nederlandse bedrijfsleven goed gaat, blijkt onder andere uit het hoogste bedrag ooit dat in 2018 aan dividend is uitgekeerd. Soortgelijke ontwikkelingen zien wij ook in de VS en andere Europese landen. Evengoed is er sprake van een afvlakking van de economische groei, waardoor de tienjaars kapitaalmarktrente de afgelopen maand tot rond het nulpunt is gedaald. Hierdoor blijven aandelen voor beleggers vooralsnog het meest attractief. Alleen al het dividendrendement ligt momenteel ruim 2,5% hoger dan de rente die beleggers ontvangen op obligaties en liquiditeiten. Beleggers worden voor het extra genomen tussentijds koersrisico meer dan ruimschoots beloond. Op de lange termijn is dat – mits men goed gespreid en tegen lage kosten belegd is – een bewezen feit, maar ook in een tijdsbestek van circa vijf jaar realiseren de meeste beleggers tevredenstellende rendementen. Dat het er soms tijdelijk om kan spannen, heeft recent de maand december 2018 ons geleerd. Het zijn met name de kortstondige heftige dalingen die menigeen nerveus maken. Vooral ook om deze reden doen mensen er verstandig aan het beleggen aan specialisten over te laten.