Afgelopen maand is de wereld opgeschrikt door een plotselinge bankencrisis. Even dreigde er een heuse kettingreactie te ontstaan en zagen de financiële autoriteiten zich genoodzaakt ingrijpende maatregelen te nemen. Dat er zo kort na de financiële crisis van 2007/2008 weer een nieuwe bankencrisis leek te ontstaan, maakte veel beleggers bloednerveus.

Tot op de dag van vandaag blijft er onder beleggers sprake van enige achterdocht tegenover banken en lijkt er nog steeds wat pijn te zitten. Helaas zijn we van dit gevoel voorlopig niet af. Vertrouwen komt immers te voet en gaat te paard.

Politieke spanningen

Op het politieke vlak blijft de onrust eveneens groot. De spanningen tussen de overheden en burgers enerzijds en politieke partijen anderzijds nemen in diverse landen zoals Frankrijk, Nederland en Duitsland duidelijk toe en beperken aantoonbaar de slagkracht van de respectievelijke regeringen.

Tegelijkertijd blijft de oorlog in Oekraïne de politieke gemoederen bezighouden en lijkt een harde confrontatie tussen de agressor Rusland en Oekraïne dichtbij. Tegelijkertijd maakt Poetin en consorten minder indruk op de Europeanen met voortdurende dreigementen om het atoomwapen in het uiterste geval in te zullen zetten. Sommigen voorzien dat Rusland de komende jaren zal afglijden tot een vazalstaat en voornamelijk afhankelijk zal zijn van China.

Inflatie daalt wereldwijd, gasprijs onder de 40 dollar per m³

Gelukkig is er ook goed nieuws van het economisch front, want de inflatie duikt overal met procenten omlaag. De gasprijs is zelfs onder de 40 dollar per kubieke meter gezakt.

De eveneens fors gedaalde olieprijs kan niet op de waardering van de olieproducerende landen rekenen. Zij hebben het afgelopen weekend daarom besloten de olieproductie voor de tweede keer dit jaar verder terug te schroeven. Hierdoor zal de benzineprijs aan de pomp hoger worden en kan de daling van de inflatie erdoor afremmen of in het ergste geval weer laten stijgen. Dit kan op zijn beurt dan weer roet in het eten gooien van centrale banken, die voorzichtig aanstuurden op een mogelijke vertraging van de rentestijging.

IMF verhoogt groeiprognose wereldeconomie naar 2,9%

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft onlangs haar prognose voor de groei van de wereldeconomie licht verhoogd naar 2,9%. Dit is mede ingegeven door het herstel van de Chinese economie. Daarnaast wordt er voor 2023 en 2024 een extra opleving verwacht bij de opkomende markten (Emerging Markets). Tenslotte blijken ook de Europese economieën veerkrachtiger dan eerder werd verondersteld.

Dreigende recessie voor Europa en Verenigde Staten

Er wordt vanuit verschillende hoeken gesuggereerd dat de economieën van Europa en de Verenigde Staten in het najaar in een recessie kunnen belanden als gevolg van een aanhoudende (loon)inflatie, een afnemend vertrouwen van producenten en mogelijk afnemende kredietverlening door banken.

De ontwikkeling van de energieprijzen zal een grote rol spelen in de toekomstige economische ontwikkelingen. Consumenten zullen waarschijnlijk geneigd zijn om extra reserves aan te leggen voor onzekere tijden, wat kan leiden tot beperking van de consumentenuitgaven en daardoor de economie in een recessie kan duwen.

De sterk gestegen rente heeft geleidelijk aan meer effect op de ontwikkeling van de Europese economieën en heeft in veel landen de woningprijzen laten dalen. Daarnaast worden ondernemers voorzichtiger met het doen van investeringen.

Robotisering kan impuls geven aan economische groei

De spanningen op de arbeidsmarkt kunnen in de komende jaren afnemen door robotisering die sneller komt dan verwacht (mede door technieken zoals het veelbelovende ChatGPT). Het spreekt voor zich dat deze – door sommigen gevreesde – ontwikkeling een extra impuls kan geven aan de groei van de economie.

Spannende tijden op verschillende terreinen

Wij zien dat de investeringen door overheden op een substantieel hoger niveau zullen komen te liggen en dat die wellicht voldoende tegenwicht kunnen bieden aan de negatieve krachten in de economie. Het worden hoe dan ook spannende tijden op verschillende terreinen. Wat dit voor de belegger betekent is even afwachten geblazen, ervaring leert namelijk dat de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen niet altijd synchroon lopen met die van de economie.

Conclusie

Hoewel er goed nieuws is over de dalende inflatie en de groeiprognoses voor de wereldeconomie, zijn er ook zorgen over een dreigende recessie in Europa en de Verenigde Staten. Op politiek vlak nemen de spanningen tussen burgers, overheden en politieke partijen in verschillende landen toe en de oorlog in Oekraïne blijft een bron van zorg.

Toch kan robotisering in de toekomst een impuls geven aan de economische groei en kan het verminderen van spanningen op de arbeidsmarkt leiden tot meer stabiliteit. Het zijn dus spannende tijden op verschillende terreinen. Omdat beleggers op de lange termijn altijd worden beloond voor het risico dat ze lopen, adviseren we om belegd te blijven. Ook in tijden van onzekerheid op de markt.


Neem contact met ons op

We begrijpen dat beleggen vragen en zorgen kan oproepen, daarom staan we altijd klaar om u te ondersteunen en te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft!

Het kan lastig zijn om vertrouwen te houden in beleggen, vooral wanneer er onzekerheid en onrust in de wereld heersen. Toch hebben onze relaties hun vermogen de afgelopen 10 jaar verdubbeld, ondanks alle wereldwijde spanningen en crises die voorbij zijn gekomen. Lees hier de blog: De kracht van passief beleggen: uw vermogen verdubbeld in 10 jaar

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.