Al ruim drie maanden duurt de verschrikkelijke en mensonterende oorlog in Oekraïne. Het einde is helaas nog niet in zicht. De belangstelling voor de oorlog neemt wel licht af en het publiek richt zich meer op de gevolgen: de snel opgelopen inflatie en rentestijging. Ondertussen voelt iedereen de sterk gestegen olie- en gasprijzen in de portemonnee.

Beleggers spelen quitte sinds de oorlog in Oekraïne

Maar opvallend is: beleggers die goed gespreid beleggen, spelen qua rendement quitte sinds de oorlog begon op 24 februari. Wel zijn zij tussentijds geconfronteerd met flinke koersschommelingen, maar per saldo bedraagt het aandelenrendement sindsdien -0,25%.

De grootste koersdalingen zitten in obligaties en vastgoed. Per saldo is sinds het begin van de oorlog het rendement op obligaties -3,15% en vastgoed -1,75%. Koersen van obligaties dalen bij een stijgende rente. Deze droegen de afgelopen tijd dan ook niet bij aan een positief rendement, integendeel. Daarnaast wordt veel vastgoed gefinancierd op die manier dat bij een stijgende kapitaalmarktrente de funding navenant duurder wordt. Hierdoor wordt het vastgoedrendement negatief beïnvloed.

Kortom, in directe zin heeft de oorlog niet zoveel roet in het eten gegooid. De pijn zit vooral in de periode daarvoor. Het is die pijn die het gedrag van consumenten in toenemende mate beïnvloedt. Niet voor niets is de aandacht meer gefocust op de vele prijsstijgingen.

Welke kant gaat het op?

Voor beleggers zal het erom spannen. Nemen de maatregelen van de overheid de angst voor de hoge inflatie weg (gecombineerd met de soms fors hogere CAO lonen)? Of schieten consumenten in een uitgavenkramp en roepen zij hiermee een grotere economische crisis over zich uit? In het laatste geval gaat het bedrijfsleven dit ook merken en zullen de resultaten steeds vaker tegenvallen. Het ligt voor de hand dat de aandelenkoersen hier ook niet onberoerd onder blijven.

Maar al die voorgenomen investeringen dan? Investeringen in de omvangrijke energietransitie, investeringen in de uitbreiding van het defensieapparaat en de ongekende investeringen in de heropbouw van Oekraïne? Hiermee zijn wereldwijd inderdaad duizenden miljarden euro’s gemoeid. Deze investeringen leggen als het ware een betonnen plaat onder de financiële markten waar beurskoersen eenvoudigweg niet doorheen kunnen zakken.

Economische omschakeling met veel investeringen en werkgelegenheid

Zoals wel vaker blijkt heeft elke crisis, wat de economie betreft, twee kanten. De groep Westerse landen (inclusief de Verenigde Staten) willen hoe dan ook minder afhankelijk worden van Rusland, maar ook van China. Deze omschakeling gaat gepaard met enorme investeringen en levert veel extra werkgelegenheid op. Er zal voorlopig geen sprake zijn van ‘kostbare’ werkloosheid, maar eerder van een langdurig zoeken naar gekwalificeerd personeel of van (om)scholing van nieuw personeel. De urgentie om te innoveren, te automatiseren en te mechaniseren wordt in het bedrijfsleven en in de politiek gevoeld en steeds vaker in daden omgezet.

Naar verwachting neemt de groei van de werkgelegenheid een grote vlucht en krijgt de instroom van arbeidscapaciteit uit andere delen van de wereld een extra impuls. Vluchtelingen uit onder andere Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland zullen in Europa en de Verenigde Staten vermoedelijk snel werk vinden en de groei van de economie in een hogere versnelling brengen.

Beleggers worden op de proef gesteld

Al met al zijn wij optimistisch over de toekomst en de kansen voor beleggers. Van deze beleggers wordt echter wel geduld en incasseringsvermogen gevraagd, want we leven momenteel in een onrustige en onzekere geopolitieke tijd. De aandacht in de media voor bijbehorende spanningen en conflicten weten het beurssentiment extra te beïnvloeden. Houd daarom het hoofd koel en richt uw visie op de lange termijn.


Brandende vragen over de huidige beursomstandigheden? Of twijfels om te starten met beleggen?

Bezoek ons dan op 15 juni in Breukelen en stel al uw vragen. Dan laten wij zien dat iedereen succesvol kan beleggen aan de hand van een aantal basisprincipes. En dat met een gerust hart, zelfs in roerige tijden zoals deze.

Wij hopen u daar persoonlijk te ontmoeten! En neem gerust iemand mee. Familie en vrienden zijn van harte welkom.

Evenement - Iedereen kan succesvol beleggen


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

iBeleggen Wij zijn iBeleggen. Noem ons idealisten maar wij geloven dat het beheren van uw vermogen écht anders kan. Met een eerlijke, onafhankelijke en vooral persoonlijke aanpak moet beleggen gewoon begrijpelijk en eenvoudig zijn. Tegen lage kosten en zonder onnodige risico’s. En dat helemaal duurzaam.