Beter kunnen wij de huidige situatie in beleggersland niet omschrijven. De zon mag nu dan wel schijnen, maar op enig moment zullen er zich weer hevige onweersbuien aandienen. Bijna dagelijks wordt ons gevraagd wat wij van de nabije toekomst verwachten. Het is jammer dat wij als vermogensbeheerder helaas niet veel houvast kunnen bieden over verwachte toekomstige ontwikkelingen. Er zijn eenvoudigweg teveel onzekere variabelen die een door ons geschetst toekomstbeeld hard onderuit zal kunnen halen. Daarom houden wij ons maar zoveel mogelijk aan de feiten.

Verbazing, ongeloof en vrees

Terwijl veel mensen moeten vechten voor hun leven of ernstig ziek zijn als gevolg van een besmetting met het coronavirus, trekken de aandelenbeurzen wereldwijd hun eigen plan. Het gevoel dat onder de mensen leeft is een combinatie van verbazing, ongeloof en een zekere vrees dat het ergste nog moet komen.

Aan de ene kant ontlenen sommige bedrijven en bedrijfstakken een belangrijk voordeel uit deze crisis. Zo steeg de omzet van menige online retailer zeer sterk. Ook in het midden- en kleinbedrijf zijn er ondernemers die het heel goed doen. Daarentegen lijden contactberoepen of bedrijven met frequente contactmomenten in veruit de meeste gevallen een zeer aanzienlijk omzetverlies. Steeds vaker lezen wij in de media dat het water voor hen tot aan de lippen staat en sommigen reeds zijn omgevallen. Naar verwachting zal de werkloosheid als gevolg hiervan flink gaan toenemen. Tegelijkertijd zijn er nog veel onvervulbare vacatures door schaarste en tekort aan het juiste personeel. Omscholing wordt een key-issue. Zoals bij elke crisis weer blijkt, maken de sterkste en de meest creatieve bedrijven de grootste kans om voort te bestaan.

De coronacrisis heeft de mensheid weer met beide benen op de grond gezet. Aan veel vanzelfsprekendheden kwam plotseling een einde. Door de veel meer intense ‘samenwerking’ en ‘verwevenheid’ tussen mensen en bedrijven wereldwijd ontstaan er nieuwe type gezondheidsrisico’s.

Nieuwe kansen voor ondernemers

Volgens wetenschappers worden wij in de toekomst vaker geconfronteerd met levensbedreigende virussen doordat wij als mensen veranderingen aanbrengen in de natuur en hiermee de kans op virusverspreiding vergroten. Om die reden zullen wij onze manier van leven moeten aanpassen. Deze noodzakelijke aanpassing zal van ons (zowel van ondernemers als consumenten) het nodige gaan vragen. Voor ondernemers brengt dit ook nieuwe kansen. Bedrijven die zich snel aan deze nieuwe realiteit weten aan te passen, zullen consumenten voor zich weten te winnen en daardoor succesvoller zijn dan de rest.

Zo zijn er vermogensbeheerders die actief inspelen op bepaalde trends of verwachtingen, waarmee sommigen de afgelopen jaren prima resultaten hebben behaald, ook in 2020. Maar dan is nog de vraag of bedrijven deze prestaties weten vast te houden. Indertijd presteerde Nederlands grootste beleggingsfonds, Fortis OBAM, gedurende enkele jaren aanzienlijk beter dan de markt omdat zij hun beleggingen concentreerden op informatietechnologie en opkomende markten (Emerging Markets). Echter bleek dit in hun nadeel uit te pakken bij de eerstvolgende grote crisis in 2008/2009 (de bankencrisis). Het fonds verloor in korte tijd ruim 66% van zijn waarde, veel meer dan de benchmark. Voor betrokken beleggers pakte de rekening van deze afwijkende manier van beleggen duur uit. Velen van hen kregen de deksel op hun neus en kozen vervolgens het hazenpad. Hieruit blijkt andermaal dat wereldwijd gespreid beleggen cruciaal is voor een goed lange termijn rendement.

Steeds meer aandacht voor de aarde

Bepaalde beursgenoteerde bedrijven die door de coronacrisis achterblijven (zoals bierbrouwerijen, pretparken en autoproducenten) zullen na de crisis waarschijnlijk snel herstellen. Tegelijk is het aannemelijk dat andere bedrijven of bedrijfstakken (zoals vliegtuigmaatschappijen, vliegtuigproducenten, grote reisorganisaties, cruisebedrijven en oliemaatschappijen) niet meer de omvang krijgen die ze kort voor de crisis hadden.

Als mensheid zitten we in een kantelperiode en zijn wij op weg naar een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin er zeer waarschijnlijk (nog) meer aandacht komt voor de gevolgen van de opwarming van de aarde en die van milieuvervuiling. Vermoedelijk zullen vervuilende bedrijven op den duur niet meer worden getolereerd en uiteindelijk ophouden te bestaan. Nu al krijgen deze bedrijven steeds meer kritiek vanuit de samenleving. Naar verwachting worden straks alleen ondernemingen in de relevante indices geplaatst die hier actief, geloofwaardig en overtuigend op inspelen. Hopelijk gaan wij als mensheid steeds zuiniger om met wat we hebben en komt er veel meer oog voor de kwaliteit van ons bestaan, met name voor de generaties na ons.

Verzwakking van de dollar

Een opvallende verandering op macro-economisch vlak is de sterke verzwakking van de dollar. De verzwakking wordt onder andere veroorzaakt door het dalende renteverschil met andere valuta. De aanstaande verkiezingen in de VS beloven een keihard politiek gevecht op te leveren met hierdoor toenemende polarisatie tussen de bevolkingsgroepen. Het vertrouwen van Amerikaanse beleggers in de aanpak van COVID-19 wordt daarnaast zwaar op de proef gesteld. De sterk verzwakte en allesbehalve inspirerende leidersrol van de VS op het wereldtoneel doet de dollar eveneens geen goed.

De beurzen in de VS profiteren bovenmatig van immens grote bedrijven zoals Google (Alphabet), Amazon, Apple, Facebook en Microsoft, die door de coronacrisis juist extra hard gegroeid zijn. Door de recente koersstijgingen zijn de koers-/winstverhoudingen van deze bedrijven absurd hoog geworden. Er lijkt om die reden een correctie op de loer te liggen. Het belang van een goede wereldwijde spreiding van uw aandelenbelang is ons inziens groter dan ooit.

Conclusie

Over een langere periode gemeten zijn wij ervan overtuigd dat index- en marktbeleggers u nu en in de toekomst de beste kansen geven op een goed rendement. Beleggen is niet een kwestie van het snel realiseren van rendement en het dagelijks actief sturen op vermeende kansen, maar des te meer van goed spreiden in kwaliteit en solide langetermijnrendement.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.