Na een van de langdurigste beursrally’s in de geschiedenis beginnen de beurzen wereldwijd te haperen. Een combinatie van onzekermakende gebeurtenissen ligt hieraan ten grondslag, zoals de inflatievrees, de gestegen kapitaalmarktrente, een dreigend faillissement van Evergrande en de stijgende energie- en grondstoffenprijzen. Toch zijn wij als vermogensbeheerder niet geheel ongelukkig met de huidige hapering van de beurskoersen. Aandelenmarkten zijn erbij gebaat dat de koersen af en toe dalen of corrigeren.

Beurs hapert na langdurige beursrally

Zo lijkt het inflatiespook toch vat te krijgen op de financiële markten. De kapitaalmarktrente stijgt harder dan verwacht. Het dreigende faillissement van een van ’s werelds grootste vastgoedbedrijven, Evergrande in China (met in de slipstream mogelijk andere omvangrijke Chinese vastgoedbedrijven), versterkt het negatieve marktsentiment dat toch al last heeft van een zekere mate van hoogtevrees.

Daarnaast kunnen de sterk stijgende energie- en grondstoffenprijzen de kooplust van consumenten aantasten. De trage vaccinatie in Azië en opkomende markten doet deze beurzen ook bepaald geen goed en heeft negatieve gevolgen voor de groei van de economie.

Verder creëert China extra onrust op de financiële markten door de hegemonie die zij in haar regio tentoonspreidt (door het onder andere steeds vaker schenden van internationale spelregels). Het recent gesloten veiligheidspact tussen Australië (A), het Verenigd Koninkrijk (UK) en de Verenigde Staten (US), ook wel AUKUS, probeert hier een contragewicht tegen te vormen. Echter zet dit de verhoudingen tussen China en het Westen verder onder druk.

En last but not least maken meer mensen zich zorgen over de onstuimige groei van de overheidsschuld. Kortom, onzekerheden voor beleggers te over.

Nog betere economische groeiverwachtingen dan voorheen

Tegelijkertijd hebben het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de World Trade Organization (WTO) recentelijk de eerdere optimistische groeiverwachting van de wereldeconomie licht naar boven bijgesteld. Deze groei is overigens niet gelijk over de wereld verdeeld. Zo blijft de groei in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Afrika duidelijk achter bij die van de Verenigde Staten, Europa en Azië.

De positieve economische ontwikkelingen waren voor de Verenigde Staten, bij monde van de Federal Reserve (Fed), aanleiding om recentelijk een geleidelijke afbouw van het obligatie-opkoopprogramma aan te kondigen. De financiële markten hebben op dit bericht gelukkig beheerst gereageerd. Verwacht wordt dat Europa niet lang hierna dit voorbeeld zal volgen. Voor beleggers vormen de doorgaans meevallende tussentijdse bedrijfscijfers een steun in de rug.

Correctie op de beurs

Als vermogensbeheerder zijn wij niet geheel ongelukkig met de huidige hapering van de beurskoersen. Aandelenmarkten zijn erbij gebaat dat de koersen af en toe dalen of corrigeren. Er wordt met een dip een denkbeeldige paal geslagen waarop de gestegen koersen kunnen rusten. Koersstijgingen moeten als het ware gestut worden en krijgen daarmee een steviger bodem. Daarbij komt dat het rendement over het lopende kalenderjaar tot en met heden als bijzonder goed aangemerkt kan worden. Voor de lange termijn ontwikkeling zijn beleggers tevens meer gebaat bij een meer geleidelijke en beheerste groei.

Ervaren beleggers weten dat er een grens aan de economische groei zit. Geen economie of land kan harder groeien dan de technische mogelijkheden die ter beschikking staan. Op dit moment worstelen veel ondernemers en investeerders met het gebrek aan computerchips, grondstoffen, transport- en personeelscapaciteit. Met name de auto-industrie gaat hieronder gebukt. In Engeland wordt zelfs het leger ingeschakeld om essentiële grondstoffen aan ondernemers te leveren.

De positieve kant hiervan is dat wij ons niet al te veel zorgen hoeven te maken dat de economie oververhit raakt. In die zin zouden de prognoses van de bekende economische instituten weleens iets te optimistisch kunnen zijn.

Is de inflatie onder controle?

Zo zouden wij de vraag kunnen stellen: is de inflatie wel onder controle te houden bij een zeer krappe arbeidsmarkt en stijgende energie- en grondstoffenprijzen? Inflatie die al enige tijd een sterk stijgende tendens vertoont (en in de portemonnee van de gewone burger sowieso als veel hoger wordt ervaren dan de officiële cijfers van de overheid hen wil doen geloven).

Mede door de sterk gestegen energieprijzen bedraagt de inflatie in Nederland momenteel officieel 2,7% en een verdere stijging is alleszins waarschijnlijk. De in vele landen te beperkte aanwezigheid van gekwalificeerd personeel maakt dat er grenzen zitten aan de haalbaarheid van de optimistische economische groei. Hebben de economische instituten als de ECB, OESE, FED, IMF, Wereldbank en de WTO hier voldoende rekening mee gehouden?

Mocht de inflatie hardnekkiger zijn dan beleggers vrezen, dan zijn ze met aandelen toch het beste af. Aandelenbeleggingen, zo leert ons het verleden, zijn immers redelijk bestand tegen inflatie.


Heeft u vragen?

Wilt u met een van onze adviseurs van gedachten wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.