De financiële markten zijn op dit moment minder somber gestemd dan vele economen en financieel journalisten hun toehoorders in de media willen doen geloven. De afgelopen maand vond een koersopleving plaats van bijna +10%. Dit kwam voor ons overigens als verrassing.

Somber nieuws zet druk op beleggers

Als vermogensbeheerders zijn wij extra geïnteresseerd in de economische en geopolitieke actualiteit. In de enorme veelheid aan berichtgeving filteren wij dan ook het meest relevante nieuws eruit. Dat het sombere nieuws de laatste tijd erg dominant is, staat als een paal boven water. Wij kunnen ons dan ook goed verplaatsen in beleggers die het vertrouwen in de toekomst dreigen te verliezen.

Houd vast aan onze beleggingsfilosofie

Wij zijn ervan overtuigd dat aan deze complexe sociaaleconomische en geopolitieke periode een einde komt. Wij blijven optimistisch en houden vast aan de uitgangspunten van onze beleggingsfilosofie: goede spreiding, lage kosten en beleggen voor de lange termijn. Want hoe langer u belegt, hoe groter de kans op een positief rendement.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de mentale druk voor sommige beleggers te groot wordt. Hun behoefte aan rust kan doorslaggevend zijn om de beleggingen opnieuw tegen het licht te houden. Wij zien het als onze taak om hier professioneel en wijs op te reageren.

Beursherstel in tijden van crisis

Uw aandelen en vastgoed zijn zelfs met ruim +12% gestegen sinds het dieptepunt van 20 juni tot afgelopen maandag, 1 augustus. Een ‘robuust beursherstel’ mogen we dit wel noemen. Beleggers blijken minder negatief gestemd dan er op basis van de berichtgeving wordt verwacht. Consumenten daarentegen zijn het somberst gestemd, -51 punten sinds het begin van de metingen in 1986.

Hoe kunnen wij dit beursherstel dan verklaren? De economische groeicijfers worden door de financiële instituten herhaaldelijk naar beneden bijgesteld. De oorlog in Oekraïne woedt immers onverstoord voort, de zeer hoge inflatie blijft hét onderwerp van de dag en de energiecrisis wordt met de dag nijpender en dreigender.

Ook de economische groei in China laat te wensen over en het is nog maar de vraag of dit nog wel goed komt zonder een stimuleringsbeleid. Tenslotte nemen de renteverschillen tussen Zuid- en Noord Europese landen zorgwekkende vormen aan. Kortom, negatief nieuws te over.

Hoe verklaren wij dit?

Gelukkig is er ook goed nieuws. Belangrijke lichtpuntjes aan de horizon zijn de relatief goede bedrijfsresultaten (80% van de bedrijven in de toonaangevende Amerikaanse S&P 500 index toonden meevallende cijfers), de optimistische vooruitzichten van veel bedrijven, de gunstige berichten uit de vastgoedsector (die sterk verbeterde huurinkomsten rapporteren), de verrassend goede prestaties van de Eurozone in het tweede kwartaal, de aanhoudend sterke vraag naar producten en diensten en de stevige daling van de kapitaalmarktrente van -0,9% de afgelopen twee weken.

Dat het vertrouwen onder beleggers toeneemt zien wij ook terug in ons bedrijf. Onze relaties storten meer geld dan dat ze onttrekken. En relaties die tijdelijk waren uitgestapt, kiezen er weer vaker voor om hun geld volledig te beleggen. 

Gaat de regering de belasting op vermogen verhogen?

De laatste tijd is de discussie over welvaartsverschillen tussen de boven- en onderlaag in de samenleving weer opgelaaid. De regering staat onder zware politieke en maatschappelijke druk om de belasting op (inkomen uit) vermogen flink te verhogen, ten gunste van de (inkomsten)belasting op arbeid. Veel consumenten vinden de welvaartsverschillen in de samenleving te groot. Deze verschillen roepen, mede door de sterk opgelopen inflatie, steeds grotere spanningen op.

Inmiddels staat dit onderwerp hoog op de politieke agenda en worden er allerhande scenario’s doorgerekend. Eén ding lijkt zeker: de belasting op (inkomen uit) vermogen zal in de toekomst aanzienlijk toenemen. De regering geeft hierover meer duidelijkheid kort voor of tijdens de presentatie van de miljoenennota.

Tot slot: Taiwan

Dezer dagen is er tot slot veel te doen over het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Het bezoek neemt China politiek zeer hoog op en de spanningen in de Aziatische regio namen dinsdag 2 augustus merkbaar toe. China probeert Taiwan en de Verenigde Staten (VS) te imponeren met veel militair machtsvertoon. China verwijt de VS met vuur te spelen.

Wij kunnen slechts hopen – en vinden dat het meest waarschijnlijke scenario – dat het bij ketelmuziek blijft.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.