Al geruime tijd spreken wij ons nadrukkelijk positief uit over de economische ontwikkelingen en het nog steeds groeiende vertrouwen van consumenten en producenten. Een vraag die, vooral in de media, steeds vaker gesteld wordt, is of wij op het punt staan een minder goede economische periode in te gaan. Er wordt door sommigen al gesproken over dreigende oververhitting en irrationele waardering van aandelen. Hiervoor zijn wel wat signalen te ontdekken en deze nemen wij uiteraard serieus. Het is een feit dat groei niet tot in het oneindige door kan gaan. Sterke positieve economische perioden worden altijd afgewisseld door minder goede perioden. Op dit moment loopt menig bedrijf tegen de grenzen van haar productiecapaciteit aan. Daarnaast wordt het in sommige sectoren moeilijker om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen, wat het perspectief op een aanhoudende sterke groei minder waarschijnlijk maakt. Als ook het consumentenvertrouwen zou gaan dalen, kan dat zijn weerslag krijgen op de economische groei. Politieke onrust en zorgen over bijvoorbeeld milieu en klimaat spelen hierbij uiteraard ook een rol.

Han de Jong, hoofdeconoom ABN AMRO

De huidige, nog steeds uitbundiger wordende economische groei wordt echter wereldwijd gedragen. Consumenten hebben alle reden om optimistisch te zijn, want zij ervaren een ruimer financieel jasje. De meeste landen verlagen de belastingen, wat de koopkracht een extra duwtje in de rug geeft. Producenten moeten alle zeilen bijzetten om aan de sterk stijgende vraag van de consument te kunnen (blijven) voldoen. Forse investeringen zijn eerder regel dan uitzondering. Zo worden er in de auto-industrie vele tientallen miljarden euro’s of dollars geïnvesteerd in de toekomstige productie van elektrische auto’s, in de bouw kunnen ze de opdrachten niet meer aan, reisorganisaties draaien overuren en eerder uitgesproken verwachtingen voor de economische groei worden stelselmatig overtroffen. Onze ex-collega Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO, spreekt zelfs over voortzetting van het ‘goudlokje scenario’. Tijdens een door Fondsnieuws georganiseerde Investment Outlook 2018 somt De Jong zijn argumenten hiervoor op: laag blijvende inflatie, laag blijvende rente, super optimistische ondernemers in de VS, een zeer positieve ifo-index (die het Duits ondernemersvertrouwen meet). In het sombere scenario gelooft hij niet omdat er dan sprake zou moeten zijn van een hoge inflatie en een afzwakkende economische groei.

Desalniettemin krijgen meer beleggers last van hoogtevrees en voelen instanties als De Nederlandsche Bank, het IMF, de OESO zich geroepen om het publiek te waarschuwen voor hoge aandelenwaarderingen. De urgentie waarmee verschillende effectenhuizen waarschuwen voor een aanstaande correctie geeft echter te denken. Wij hebben dit type waarschuwingen namelijk de achterliggende jaren al vele malen langs zien komen. Denkt u aan de veronderstelde tegenvallende groei van bedrijven eind 2015, de angst voor een forse daling van de groei in China begin 2016, de angst voor de gevolgen van de Brexit in juni 2016 en de verkiezing van president Trump in november 2016. Steeds werden beleggers in de media geconfronteerd met onheilsprofetieën, waarvan vervolgens heel weinig tot niets terecht kwam. De markt kent haar eigen dynamiek en haar eigen agenda. Er zijn niet of nauwelijks alternatieven voor beleggen en aan de zijlijn wachten op betere tijden vergt inmiddels wel heel erg veel geduld.

Als u naar deze ‘profeet’ (Marc Faber, bijgenaamd Dr. Doom) had geluisterd had u 70%-80% rendement gemist

Een belegger lijdt het meest, voor het lijden dat zij vreest. Wij blijven onze boodschap uitdragen dat onverwachtse koersdips en soms beurscorrecties een ‘noodzakelijk onderdeel’ vormen van beleggen. Actief anticiperen op veronderstelde dalingen van beurskoersen leidt uiteindelijk voor vele beleggers tot ondermaatse beursprestaties, behalve dan voor die ene ‘profeet’ die álle correcties heeft zien aankomen. Alleen, die kennen wij niet. Veel van onze relaties die ruim vijf jaar beleggen hebben rendementen gerealiseerd van 38% tot 79%. Niet door te speculeren, niet door op de ‘juiste momenten’ in of uit de markt te stappen, niet door iets te doen met voorspellingen, niet door zich te laten leiden door hun emoties, niet door ingewikkelde strategieën, maar gewoon door goed gespreid marktconform belegd te blijven.

 

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.