Voor de beursontwikkelingen van de afgelopen twee maanden gaat deze lijfspreuk van Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618) helemaal op. Zo daalden de aandelen in onze portefeuilles in de maand december 2018 met 7,02% en herstelden de koersen in januari 2019 met 7,85%. Een droomscenario voor beleggers die graag zo weinig mogelijk vermogensbelasting willen betalen. De belastingdienst bepaalt immers de belastingaanslag op basis van de waarde van de effectenportefeuille per ultimo van elk kalenderjaar. Wij hebben de plotselinge daling van december 2018 niet voorzien, maar ook de plotselinge stijging van januari 2019 niet. Met een koersherstel van bijna 8% in januari 2019 kunnen we spreken van een heuse Nieuwjaarsrally.

De natuurlijke neiging van de mens belegger is om bij een veelheid aan somber nieuws – en zeker als dit slechte nieuws zijn neerslag vindt in de koersontwikkeling – geheel of gedeeltelijk uit de markt te willen stappen. Als één ding ons de afgelopen jaren geleerd heeft, is dat dit een wel heel weinig profijtelijke manier van beleggen is. In december 2018 bevatte de financiële rubrieken overwegend slecht nieuws, maar dit gold evengoed voor de maand januari.

Bredero was een Volkse dichter en toneelschrijver uit de Middeleeuwen

Terug naar de actualiteit. Helaas is de berichtgeving over de economie en de politieke situatie in de wereld momenteel alles behalve vrolijk stemmend. Waarop is het sterke herstel van de maand januari nu eigenlijk gebaseerd? Dat doet mij denken aan de gevleugelde uitspraak dat de beurs altijd gelijk heeft. Er moet dus onderliggend een goede reden voor het koersherstel zijn. Een aantal kunnen wij voor u wel benoemen. In de eerste plaats TINA (there is no alternative), renteproducten zoals obligaties vormen immers nauwelijks een serieus alternatief en het aanschaffen van eigen vastgoed op dit hoge marktniveau is ook niet bepaalt meer zonder risico. In de tweede plaats laten veel bedrijven redelijk goede cijfers zien. Weliswaar regent het, deels uit voorzichtigheidsmotieven, omzetwaarschuwingen, maar menig bedrijf komt ook met mooie jaarcijfers over 2018. In de derde plaats groeit de wereldeconomie in 2019 nog steeds met circa 3,0%. In de vierde plaats neemt de koopkracht van veel wereldburgers dit jaar verder toe, terwijl de voorgenomen fiscale maatregelen voor het bedrijfsleven gunstig uitpakken. In de vijfde, maar niet de laatste plaats zien veel economen een milde recessie als het meest waarschijnlijke scenario, maar voor een échte recessie staan teveel seinen op groen. Zo draait de dienstensector nog alleszins bevredigend, blijft de werkloosheid wereldwijd dalen en neemt de koopkracht van consumenten en producenten nog steeds toe.

In de vorige actualiteit schreef ik dat 2019 een bovengemiddeld onrustig jaar zal worden, met fundamenteel gezien voldoende reden tot optimisme. Er is op dit moment geen enkele aanleiding om dat te nuanceren.