Hoewel veruit de meeste seinen op groen staan, lijkt de twijfel over een verdere groei van de beurskoersen er niet minder op te worden. Weliswaar liet de maand april weer een gezond herstel zien, het optimisme is er nog niet mee teruggekeerd. De economische groei in Europa en de VS was in het eerste van kwartaal 2018 licht lager dan verwacht en dat vormt voor sommige professionele beleggers aanleiding om rekening te gaan houden met minder optimistische scenario’s.

Het ene na het andere bedrijf meldt meer dan uitstekende jaarcijfers en toont zich zeker niet somber over de komende periode. De goede cijfers van met name Amerikaanse banken en menig groot bedrijf in de technologiesector zijn deels toe te schrijven aan ingrijpende belastingmaatregelen van president Trump. De cijfers tonen echter ook aan dat de onderliggende omzetgroei gezond is. Eerder dit jaar zagen we een schrikreactie op de financiële markten, omdat de tienjaarsrente in de VS door de 3% dreigde te gaan. Twee maanden later is dit dan echt gebeurd en vallen de eerste reacties op de beurzen ons eigenlijk reuze mee.

Op geopolitiek vlak gebeuren de laatste weken opmerkelijke zaken. Zaken die aanleiding geven tot enig optimisme. Wij noemen de toenadering tussen Zuid en Noord Korea, maar ook de steeds meer waarschijnlijke en minder ingrijpende uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De handelsboycot door de Europese Unie en de VS van Rusland lijkt steeds meer effect te gaan sorteren. Het conflict tussen de VS en Rusland in Syrië is beperkt gebleven, terwijl de VS door haar ingrijpen – gesteund door de grote Europese landen – tegelijkertijd op het internationale toneel aan geloofwaardigheid heeft gewonnen.

Op dinsdag 1 mei heeft de VS de invoering van verhoogde importtarieven op aluminium en staal uit de Europese Unie weer met één maand opgeschort. De komende maand moet blijken of de onderhandelingen voldoende resultaten zullen opleveren. Trump verwacht van Europa een ruimhartiger toelatingsbeleid voor Amerikaanse producten, zodat de handelsbalans meer in evenwicht komt. Zo niet, dan zal hij alsnog hogere importtarieven gaan heffen op veel Europese producten.

Hopelijk kan Europa deze rollen staal blijven exporteren

Tot op heden is het op de valreep steeds gelukt om tijdig passende maatregelen te nemen en daarmee een heuse handelsoorlog te voorkomen. De geschiedenis leert ons dat handelsbeperkende maatregelen alleen maar verliezers kennen. In een toch al weifelend beursklimaat met een licht stijgende kapitaalmarktrente is er weinig nodig om de financiële markten onder druk te zetten. We kunnen slechts hopen dat de onderhandelaars het hoofd koel weten te houden en dat goede, zakelijke argumenten het zullen winnen van quasi-flinkheid en overwinnaarsgedrag.

 

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.