We hebben er even op moeten wachten en we zijn er nog niet helemaal. Maar het begint er serieus op te lijken dat de maatschappelijke omstandigheden omtrent de pandemie in Europa en de rest van de wereld verder normaliseren. De tijden van vóór 2020 lijken de komende maanden terug te keren.

Zo neemt de vervoerscapaciteit via containers toe, worden de ernstige tekorten aan chips kleiner, groeien de voorraden grondstoffen, delen alle bedrijfstakken in de vreugde van het herstel en last but not least kunnen consumenten eindelijk hun vroegere consumptiepatronen en bedrijven hun gebruikelijke werkzaamheden hervatten.

Inflatie door economisch herstel

Doordat het economisch herstel in 2021 groot was, nam de vraag naar goederen en diensten snel toe. Mede als gevolg hiervan stegen de prijzen aanzienlijk, maar de tijdelijke disbalans tussen vraag en aanbod versterkte dit. De enorm gestegen vraag naar energie, gecombineerd met het niet-anticiperen door energieleveranciers, veroorzaakte vervolgens een scherpe prijsstijging. Hierdoor kon de inflatie eind 2021 en begin dit jaar naar het eerder onmogelijk geachte extreem hoge niveau oplopen.

Hard gestegen aandelenkoersen in 2021

Waar consumenten uitbundig consumeren, profiteren bedrijven hier extra van. Overall namen de bedrijfswinsten dan ook bovenmatig toe, zozeer zelfs dat de koers van menig aandeel dit tempo niet kon bijbenen. Evengoed stegen de aandeelkoersen in 2021 hard, namelijk gemiddeld 28 tot 29%. De laagblijvende geld- en kapitaalmarktrente veroorzaakte daarnaast veel extra vraag naar vastgoed, mede waardoor onze categorie vastgoedbeleggingen in 2021 ruim 38% kon stijgen.

Hieronder ziet u het rendementsverloop van portefeuilleprofiel Rood (zeer offensief) met een verhouding van 95% aandelen en 5% vastgoed over het volledige beursjaar 2021. De maatstreepjes geven de maanden aan.

Rendement portefeuilleprofiel Rood 2021

> Lees de terugblik op beursjaar 2021

De eerste signalen in 2022 duiden erop dat de positieve winstontwikkeling van bedrijven ook huidig jaar grotendeels doorzetten.

Beperkende maatregelen vallen in omringende landen weg

Nu Denemarken en Engeland de beperkende maatregelen in verband met coronacrisis hebben vrijgegeven, neemt de kans toe dat er snel meer landen zullen volgen. Wanneer er geen ziekermakende virusvariant de kop opsteekt, kunnen samenlevingen snel weer in haar oude doen komen. Hiervan zal waarschijnlijk een economisch impuls uitgaan. Wanneer dit samenvalt met de enorme voorgenomen investeringen in de infrastructuur en de energietransitie door overheden, dan lijken de door de economische instituten voorziene economische groeicijfers van 3,5 tot 5% voor 2022 alleszins reëel.

Stijgende rente komt voort uit ‘luxe’

De laatste tijd heeft de stijgende rente de financiële markten aardig in haar greep. Met name de koersen van groeiaandelen hebben hier flink onder te lijden gehad. Wij vinden deze koersreactie overdreven.

Jarenlang werden wij geconfronteerd met een uit ‘armoede’ voortkomende rentedaling. Dit werd gecombineerd met een langjarig geldverruimend beleid door de belangrijkste centrale banken in de wereld. Dezer dagen is er sprake van een door de Fed aangekondigde en uit ‘luxe’ voortvloeiende rentestijging.

In het verlengde hiervan is tevens aangekondigd dat zij in fases stopt met het eerdere geldverruimingsbeleid (tapering). De Fed heeft deze besluiten genomen omdat het buitengewoon goed gaat met de groei van de Amerikaanse economie en met de ontwikkeling van de werkgelegenheid aldaar. Pure luxe omstandigheden dus.

Beleggers maken gebruik van koersdaling

De recente koersdalingen op de beurzen hebben sommige beleggers geïnspireerd om extra geld in te leggen. Ondanks de oplopende geopolitieke spanningen tussen Rusland en de NAVO begrijpen wij dat er gebruik wordt gemaakt van een koerscorrectie. Blijkbaar geloven beleggers er niet in dat het conflict in Oost-Europa uit de hand zal lopen. Financiële markten anticiperen altijd actief op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Er kan hieruit worden afgeleid dat beleggers geen rekening houden met een militair treffen tussen Rusland en de NAVO.

Mede hiervan uitgaande biedt het beleggingsjaar 2022 veel kansen en perspectief, maar niet zonder risico’s.


Heeft u vragen?

Wilt u met een van onze adviseurs van gedachten wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.