Met velen hebben wij begin 2020 de adem ingehouden. Gelukkig is het jaar economisch gezien minder dramatisch verlopen dan vooraf werd gevreesd. Relaties die het gehele jaar belegden, hebben zelfs een positief rendement gemaakt. In dat licht bezien bracht het oude jaar ons bemoedigende nieuwe perspectieven. Menig belegger kon opgelucht ademhalen en ziet de nabije toekomst minder somber in.

Als niets meer is wat het lijkt, wat is er dan nog?

In veel restaurants in mijn woonplaats Huizen (en vooral vlakbij ons kantoor in het Nautisch Kwartier) branden nog dikwijls de lichten en scharrelt er wat personeel rond. Er is niet veel te doen. Van het hotel wordt nog wel gebruikgemaakt, maar hoogtijdagen zijn het allang niet meer.

Bij veel kantoren is het donker en werkt het personeel vanuit huis. Bij onze vestigingen is maximaal één persoon tegelijkertijd aanwezig. Bijna dagelijks gaan de jaloezieën open, gaat het licht aan en produceert de koffiemachine een vers kopje koffie. Maar toch, de tijden zijn duidelijk veranderd.

Het vaccinatieprogramma is gestart

Er lijkt een begin gemaakt aan het einde van de coronacrisis. Het vaccineren van medewerkers in de gezondheidzorg en de meest kwetsbaren is inmiddels gestart. Menigeen zal ervaren dat er een zekere last van de schouders is gevallen. Wij kennen allemaal wel iemand die met het COVID-19 virus besmet is geraakt. De uitdagingen rondom het corona-vaccinatieprogramma zijn echter nog ongekend groot en het vergt een enorme inspanning van de gezondheidszorg om alle Nederlanders te vaccineren.

Democraten nemen senaat over en harde Brexit afgewend

Er is ook een ander soort last van onze schouders gevallen met het aanstaande vertrek van president Donald Trump en het afwenden van de harde Brexit. De grauwe sluier die over de grootste democratie van de wereld kwam te liggen, wordt de komende tijd mogelijk stap voor stap weggenomen. De zon van hoop, waardigheid, respect, fatsoen en meer rechtvaardigheid gloort aan de horizon. Nu de democraten in één van de meest turbulente weken van de Verenigde Staten per saldo een meerderheid in de Senaat hebben, kunnen ze daadwerkelijke veranderingen in gang zetten en bepaalde besluiten van Trump geheel of gedeeltelijk ongedaan maken. Daarnaast beseffen Europa en Engeland meer dan ooit dat hun wederzijdse afhankelijkheid groot is en vruchten kan voortbrengen wanneer de weg van respectvolle samenwerking en compromissen bereden wordt.

Onzekerheid maakt plaats voor vertrouwen

Waar sommigen in 2020 het vertrouwen in de toekomst hadden verloren, keert een deel daarvan (zij het soms schoorvoetend) weer terug. Wij hebben er begrip voor dat de onzekerheid rondom de coronacrisis soms te zwaar wordt. Als mens zitten we heel verschillend in elkaar en beschikken we over unieke achtergronden. In goede en slechte tijden, de toekomst zal altijd in nevelen gehuld zijn.

Onze emoties worden sterk bepaald door het perspectief dat wij zien voor de komende tijd. Het optimisme en vertrouwen in de nabije toekomst is onder onze relaties de achterliggende anderhalve maand sterk gestegen. Mede hierdoor hebben wij historisch hoge bijstortingen ontvangen. ‘Hoop doet leven’, luidt een bekend spreekwoord en dat is feitelijk ook zo. In beleggersland merken wij dit direct.

Positieve vooruitzichten

Het jaar 2021 zal ons ongetwijfeld op onverwachte momenten aangenaam én onaangenaam verrassen. Dat is van alle tijden. Tegen de meest ingrijpende gebeurtenissen kunnen we ons zelden wapenen. Vaak is het verstandig die maar gewoon over ons heen te laten komen. De kans lijkt groot dat we midden van het jaar geleidelijk aan zullen toegroeien naar ‘het oude normaal’. Hierdoor zal menig stilgelegd bedrijf de draad weer oppakken, op stoom komen en kan de economische groei een flinke impuls krijgen.

De vooruitzichten zien er voor alle sectoren veelbelovend uit. Zo kunnen de financiële -, energie -, transport -, industrie – en vrijetijdssector een forse opleving tegemoetzien. De huidige succesvolle sectoren als technologie, communicatie, farmacie, voeding en online verkoop hebben hun economische basis versterkt en zullen de komende jaren hun positieve bijdrage aan de economische groei voortzetten.

Tenzij een nieuwe ‘zwarte zwaan’ zich dit jaar aandient, staan voor beleggers de meeste seinen op groen. Wij wensen u in alle opzichten een zonnig en gezond 2021 toe!


Contact?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.