Eind mei 2019 werd het optimisme over een handelsovereenkomst tussen China en de Verenigde Staten door een tweet van Donald Trump hardhandig de kop ingedrukt. Niks geen overeenkomst, maar juist een sterke verzwaring van de sancties (van honderden miljarden dollars) werden door Trump in het vooruitzicht gesteld. Menig vermogensbeheerder en beleggingsanalist hield op dat moment de adem in, want de kans dat het conflict uit de hand zou kunnen lopen was opeens een stuk groter geworden.

Onderhandelingen tussen China en de VS

Afgelopen maand is gelukkig met meer optimisme van start gegaan. De onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten zijn weer hervat. Trump heeft op de G20-top laten weten de exporttarieven voor Chinese producten voorlopig niet te zullen verhogen en heeft Huawei daarnaast – voor wat betreft de minder risicovolle producten – van de zwarte lijst gehaald. De soep blijkt maar weer eens niet zo heet gegeten te worden, als zij is opgediend en gelukkig maar.

In reactie op dit goede nieuws stegen de beurskoersen wereldwijd op de eerste dag van juli met ruim één procent en in Azië zelfs met circa twee procent. Achter de schermen gaan de onderhandelingen echter genadeloos door. Donald Trump liet China gisteren weten nog altijd voor een bedrag van 325 miljard dollar aan importheffingen te kunnen opleggen. Blijkbaar vindt hij het nodig de druk bij tijd en wijle nog wat verder op te voeren. De vraag is of het eerdere uitstel van de verhoging van de importheffingen tot een afstel zal leiden. Aangezien China en de Verenigde Staten er beide alle belang bij hebben dat er aan de boycot een einde komt, schatten wij de kans op een afstel hoog.

De macht van centrale banken

Onder beleggers is er echter nog steeds sprake van veel onzekerheid. De schuldenpositie van Amerika en Europa baart veel mensen zorgen. De waarschijnlijk veel langer durende extreem lage tot zelfs negatieve rente geeft ons een unheimisch gevoel. De kwaliteitskranten besteden aan dit onderwerp periodiek grondige aandacht, maar veel ‘houvast’ voor de toekomst geeft het de belegger niet.

Het gegeven dat geld voor menig overheidsinstantie feitelijk gratis is, maakt dat de hoge schuldenlast geen zware claim legt op de huidige begrotingen. Hierdoor wordt ‘de werkelijke pijn’ echter naar de toekomst doorgeschoven. Hoe hoger namelijk de overheidsschuld, des te ingrijpender het effect op de economische ontwikkeling als de geld- en kapitaalmarktrente weer richting normale niveaus gaan bewegen.

Door stevig ingrijpen van de FED en de ECB tijdens de kredietcrisis en het uitblijven van het herstel, zitten wij nog steeds in een kunstmatige situatie. Centrale banken blijken over veel meer macht te beschikken dan eerder werd verondersteld. En juist door deze macht durven wij erop te vertrouwen dat dezelfde centrale banken de weg naar normalisering van de geld- en kapitaalmarkten geordend zullen laten verlopen.

Goed nieuws

Gelukkig is er deze maand ook goed nieuws. Zo is er nog steeds sprake van economische groei, komen daarnaast veel bedrijven met vrij goede jaarcijfers, blijft de werkloosheid verder wereldwijd dalen en trekt de inflatie in de eurozone aan. Last but not least worden trouwe aandelenbeleggers tenslotte beloond met een mooi rendement.

Het goede nieuws dat de koopkracht nagenoeg wereldwijd merkbaar is verbeterd, wordt in Europa helaas deels overschaduwd door het slechte nieuws over pensioenen en de sterk stijgende kosten in het kader van de migratie naar duurzame energie. Aan de andere kant zal juist deze ingrijpende energietransitie ook veel nieuwe investeringen en banen gaan opleveren. Als vermogensbeheerder durven wij daarom nog steeds overwegend optimistisch te zijn over de (financiële) toekomst van u als belegger.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.