Afgelopen woensdag hebben wij ons reguliere beleggingsoverleg gehad en alle ons bekende feiten en omstandigheden kritisch gewogen. Wij komen tot de conclusie dat er voldoende reden is om vertrouwen te houden in de ontwikkeling van de aandelenmarkten. Het valt ons op dat de meeste beleggers dit standpunt eveneens huldigen, want ondanks alle marktturbulenties, waarover straks meer, blijven de meeste beleggers belegd en worden er met grote regelmaat nieuwe bedragen ingelegd.

Consumenten trekken hun eigen plan

De robuustheid van het vertrouwen is onder beleggers de laatste maanden wel minder sterk geworden. De vele ‘economische’ en politieke aanvallen van president Trump veroorzaken bij tijd en wijle de nodige extra onzekerheid. De soms opzienbarende politieke verwikkelingen in en rond de regering Theresa May doet het vertrouwen in Europa eveneens geen goed. De spanningen tussen enkele Oost-Europese landen en Brussel gooien ook roet in het eten. Kortom, veel redenen waardoor de belegger meer behoedzaam gaat opereren.

Organisaties als de OESO en de Wereldbank hebben aangegeven dat de groei van de wereldeconomie licht is afgezwakt, maar nog steeds een gezonde groei (4%) laat zien. Landen als China, India, Indonesië en Turkije vormen hierin de kopgroep met groeipercentages van circa 5% tot 7%. Cijfers die beleggers voldoende houvast kunnen geven voor de komende jaren.

De groei van de werkgelegenheid is sterk en de werkloosheid daalt hard. In de VS en sommige landen van Europa neemt de krapte van de arbeidsmarkt dermate grote vormen aan dat het risico van looninflatie reëel wordt. Het vertrouwen van ondernemers is de afgelopen maand wereldwijd toegenomen. Goede berichten kunnen wij ook melden vanuit Duitsland waar de binnen- en buitenlandse orderportefeuilles, na een tegenvallend eerste kwartaal, sterk zijn toegenomen.

Met het sterker worden van de dollar nemen de valutarisico’s van Emerging Markets toe. Mede gezien de te verwachten renteverschillen tussen de VS en Europa, kan de kracht van de dollar de komende tijd verder toenemen. De beleggingen in de VS zullen hiervan profiteren, maar die in Emerging Markets zullen naar verwachting een tegenvallende ontwikkeling blijven laten zien.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.