De meteorologische herfst is inmiddels begonnen. De dagen worden merkbaar korter en het vochtigheidsgehalte in de lucht neemt geleidelijk toe. De gezellige momenten met vrienden en familie zullen steeds vaker binnenshuis plaatsvinden. Kortom, allemaal omstandigheden waarin het COVID-19 virus beter gedijt en makkelijker wordt overgedragen. Velen onder ons maken zich zorgen dat deze nieuwe omstandigheden de verspreiding van het virus vleugels zal geven en daarmee een tweede coronagolf kansrijker maakt. Tot op heden krijgt de coronacrisis in de media nog elke dag veruit de meeste aandacht.

De één incasseert, de ander profiteert

Terugblikkend op de economische gevolgen van de eerste golf kunnen we vaststellen (vooral mede dankzij een ongekend massief overheidsingrijpen) dat de economische gevolgen in ons eigen land enigszins binnen de perken zijn gebleven. Veruit de meeste mensen hebben hun inkomenssituatie gelukkig niet dramatisch zien veranderen. Velen hebben zelfs kans gezien om hun werkzaamheden voort te zetten en hebben hiermee een nieuwe impuls gegeven aan werken op afstand.

In tijden van crisis worden mensen vindingrijker en krijgen nieuwe ideeën en inzichten extra ruimte. Waar het ene bedrijf heeft moeten incasseren, profiteert een ander bedrijf juist volop van de crisis.

Ook ons bedrijf heeft de afgelopen maanden uiteraard een veer moeten laten, maar herstelt gestaag met de beurzen mee.

Het beurslandschap verandert

De aandelenmarkten hebben zich in het tweede kwartaal verbazingwekkend snel hersteld. De zorgen waren aan het begin van de crisis buitengewoon groot. Graadmeter hiervoor was de sterk gestegen goudprijs die door de belegger tot een ongekend hoog niveau werd getild en voor het eerst boven de 2.000 dollar per ounce prijkte. De veranderingen in het beurslandschap zijn historisch groot. Waar grootbanken voorheen menig beurs domineerden, verschrompelen zij in een hoog tempo tot middelmatige (en tot matig renderende) bedrijven. Momenteel worden banken bijna wekelijks voorbijgestreefd door relatief jonge en veelal innovatieve IT-bedrijven. Veel indices moeten hierop anticiperen en hun samenstelling in hoog tempo veranderen. Ook de bekende grote oliemaatschappijen verdwijnen uit sommige indices als gevolg van een financiële aderlating.

De laatste weken neemt het optimisme hand over hand toe en stijgen de beurskoersen wereldwijd in een bovengemiddeld tempo. Echter namen de beurzen afgelopen donderdag echter flink gas terug.

De extreem lage en zeer laag blijvende rente, in combinatie met de hoge prijs van cash, zal veel particulieren richting aandelen bewegen. De dollar is dit jaar ten opzichte van de euro 6% zwakker geworden waardoor de inflatie verder zal dalen en de druk op de toch al lage Europese rente blijft.

Wereldwijde politieke spanningen

Op dit moment kan de wereldwijde politieke agenda plotseling worden gedomineerd door uit de hand lopende spanningen tussen Griekenland en Turkije, maar eveneens door een de kop op stekende onrust tussen de Verenigde Staten en China. President Donald Trump heeft zijn aspiraties voor een tweede termijn in het Witte Huis niet onder stoelen of banken gestoken, maar loopt in de peilingen nog flink achter op rivaal Joe Biden. Wij zullen er niet vreemd van opkijken wanneer Trump een conflict met China of Iran zal forceren om de aandacht van de voor hem matige verkiezingspoll af te leiden.

Bovendien kunnen de spanningen tussen Rusland en Europa de komende dagen of weken extra dynamiek krijgen als gevolg van de politieke ontwikkelingen binnen Wit Rusland. Europa ontkomt er niet aan om sancties af te kondigen als Rusland zich actief met de situatie in Wit Rusland gaat bemoeien middels militair ingrijpen. Kortom, meer dan voldoende potentieel explosief materiaal om de beurzen in beweging te brengen.

Toenemend optimisme

Tegelijkertijd neemt het optimisme toe rond het op de markt brengen van een effectief vaccin tegen het COVID-19 virus en leren wereldwijde burgers zich steeds beter aan ‘het nieuwe normaal’ aan te passen. Overheden kunnen nu veel sneller schakelen en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Daarbij blijkt dat het bedrijfsleven minder hard door de crisis wordt geraakt dan aanvankelijk werd gevreesd. Menig bedrijf spint er zelfs garen bij.

Particulieren zullen vermoedelijk meer vermogen onderbrengen in beleggingen

Binnenkort gaat de ING Bank 0,5% rente rekenen voor betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen met geldsaldi boven 250.000 euro, in plaats van de eerdere 1.000.000 euro. Deze wijziging zal ongetwijfeld spoedig door veel banken worden gevolgd. Voor veel particulieren zal dit vermoedelijk de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Zij zullen naar verwachting sneller besluiten een groter deel van hun vermogen te gaan beleggen. Dit betekent dat de kansen toenemen op een verdere positieve koersontwikkeling. Eventuele koersdalingen kunnen hierdoor snel door de markt worden geabsorbeerd. Daarbij komt dat de professionele markt veel vertrouwen heeft in een herstel van de economische ontwikkeling in 2021 en 2022, waardoor het positieve beeld snel terrein zal winnen.

Vertrouwen in de toekomst

Het afgelopen jaar heeft het slechte en sombere nieuws rond het COVID-19 virus alle nieuwsmedia overheerst. Het komend halfjaar zal het economisch nieuws vermoedelijk steeds vaker een positieve inkleuring krijgen, zeker nadat er een werkzaam vaccin op grote schaal beschikbaar is. De uitwerking op de koersontwikkelingen zal in dat geval heel positief kunnen zijn, temeer daar beleggers niet meer over alternatieve investeringsmogelijkheden beschikken. Voor ons is dit voldoende reden om de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.


Contact?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.