De huidige economische situatie laat zich niet eenvoudig beschrijven. De onverwachte extreme stijging van de gasprijs bezorgde menig consument een flinke schrikreactie. Ondanks de snelle en financieel royale reactie van het kabinet, maken veel mensen zich zorgen over een dalende koopkracht. De benzineprijs aan de pomp is daarbij boven de 2 euro gestegen. Ook veel andere producten zijn fors duurder geworden. Ons inziens kan het niet anders dan dat het koopgedrag van consumenten hierdoor wordt aangetast.

Gasprijs en het aanbod van olie

President Poetin heeft Gazprom opdracht gegeven de gaskraan wat verder open te draaien, maar of dit voldoende soelaas biedt, zal binnenkort blijken. Wel is de gasprijs sindsdien iets gedaald en nam de spanning op de financiële markten hierdoor af. Een klein lichtpuntje is dat de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran weer op gang lijken te komen, waardoor er op termijn mogelijk substantieel meer olie op de markt wordt aangeboden. Dat dit een prijsverlaging tot gevolg kan hebben, laat zich eenvoudig raden.

Goede bedrijfskwartaalcijfers

Tegen de verdrukking in tonen veel bedrijven wederom heel goede tussentijdse kwartaalcijfers. Met name de Amerikaanse zakenbanken en Europese banken laten een stevig herstel zien. Sommige banken realiseerden zelfs de beste kwartaalresultaten uit hun geschiedenis. In het kielzog van deze uitstekende cijfers stegen de aandelenkoersen van banken met vele tientallen procenten. Banken vormen een belangrijke barometer voor de economie en in dat opzicht is dit goed nieuws.

Veel bedrijven hebben de enorme omzet- en winstdaling van 2020 en het afgelopen jaar geheel of grotendeels goed gemaakt. Ondernemers durven daarbij weer flink te investeren, wat hun vertrouwen in de toekomst weerspiegelt. Tegelijkertijd worstelen velen met de extreme prijsstijgingen van grondstoffen, halffabricaten en het gebrek aan gekwalificeerd personeel.

Afbouw van de coronasteun in de VS

De aandelenkoersen reageerden positief op aangekondigde afbouw van de coronasteun door de Amerikaanse centrale bank de Fed (Federal Reserve System). Het is belangrijk dat beleggers zich realiseren dat deze afbouw niet uit armoede voortkomt, maar uit het feit dat de Verenigde Staten voldoende zijn hersteld. De dollarkoers veerde er eveneens door op.

De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, blijft overigens van mening dat de huidige hoge inflatie tijdelijk is en volgend jaar weer binnen het beleidsniveau zal komen. Heel aannemelijk lijkt dit echter niet. De prijsstijgingen doen zich namelijk in de volle breedte voor, in zowel grondstoffen, producten, diensten als in de lonen. Door de corona-uitbraak in 2020 waren de prijzen fors gedaald. Dit heeft nog steeds een dempende werking op de inflatie in 2022. Maar of dit voldoende is om het inflatiecijfer onder het streefpercentage van 2% te brengen, durven wij te betwijfelen.

Toename van het aantal coronabesmettingen

Met de winter in aantocht nemen de coronabesmettingen weer in een rap tempo toe. Landen leggen hun burgers wederom extra beperkingen op. Het is lastig in te schatten in welke mate dit effect heeft op de economische groei. Net als vorig jaar heeft de ene bedrijfstak er meer last of ‘gemak’ van dan de andere. Bezorgdheid over de economische gevolgen van een vierde coronagolf zijn minder groot, aangezien het totale effect op de economie in 2020 beperkt bleef.

Het vierde kwartaal 2021 is heel goed van start gegaan en gezien de meevallende bedrijfscijfers lijkt 2021 een mooi beleggingsjaar te worden. Hoewel sommigen last hebben van hoogtevrees, zijn er geen duidelijke signalen voor een grote correctie op de beurs. Financiële markten kunnen echter door onvoorziene gebeurtenissen snel uit balans raken (zoals in 2020 door het COVID-19 virus). Macro- en bedrijfseconomische redenen geven daartoe nu (nog) geen aanleiding.


Heeft u vragen?

Wilt u met een van onze adviseurs van gedachten wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

iBeleggen Wij zijn iBeleggen. Noem ons idealisten maar wij geloven dat het beheren van uw vermogen écht anders kan. Met een eerlijke, onafhankelijke en vooral persoonlijke aanpak moet beleggen gewoon begrijpelijk en eenvoudig zijn. Tegen lage kosten en zonder onnodige risico’s. En dat helemaal duurzaam.