De periode rond de jaarwisseling is voor de richting van de markt altijd minder representatief. De handel is dan bijzonder dun waardoor het beurssentiment van dat moment onevenredig veel invloed heeft op de prijsvorming. Sommige marktonderzoekers hadden een eindejaarsrally verwacht, maar daar is weinig van terechtgekomen. Integendeel, de maand december nam ruim 1/3 van het volledige verlies van beleggingsjaar 2022 voor haar rekening.

Waarom daalden de koersen in december?

De forse daling in december is wat ons betreft niet voor de hand liggend. Zo nam de inflatie wereldwijd aanzienlijk af. In de Verenigde Staten (VS) toonde de inflatie zelfs de laagste stijging in een jaar. De olieprijs daalde flink en de zachte winter heeft de gasprijzen onder druk gezet. De werkgelegenheid ontwikkelt zich momenteel nog steeds goed en de vooruitzichten zijn prima. Consumenten en producenten zijn daarbij minder somber gestemd over de economie. Tevens lieten de belangrijkste centrale banken weten dat het einde van de reeks rentestijgingen in zicht is. Het ergste van de crisis zou inmiddels achter ons liggen en de economische groei in de VS zou volgens de vooruitzichten in 2023 en 2024 weer aantrekken met respectievelijk 1,6% en 1,8%.

Maar het is begrijpelijk dat de voortdurende hevige bombardementen van Rusland op de infrastructuur en burgerdoelen in Oekraïne velen moedeloos maakt en dat daardoor het sentiment in de afgelopen maand zeer negatief was.

We zijn 2023 optimistisch gestart

De aandelenkoersen zijn de eerste dagen van januari 2023 behoorlijk gestegen. Er lijkt sprake te zijn van herstellend optimisme onder beleggers, wat onder andere voortkomt uit de bovenvermelde meevallende zaken.

Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve (Fed), maakt zich echter wel zorgen over dit optimisme. Hij vindt het daarvoor namelijk nog veel te vroeg. Powell verwacht dat de inflatie op een te hoog niveau zal blijven en dat de economie daarom nog wat langer moet worden afgeremd. Zijn wapen hiervoor is: de korte rente. Hij zegt deze zeker opnieuw te zullen inzetten. Het recente optimisme is wat hem betreft niet gerechtvaardigd en zou het inflatiedrukkend beleid kunnen frustreren. De Fed wil aantoonbare bewijzen zien dat de inflatie echt en overtuigend aan het dalen is.

Ook in Europa mogen we rekenen op een nog verdere stijging van de korte rente. De inverse rentestructuur (de korte rente is dan hoger dan de lange rente) zal daarom nog wel een tijdje voortduren. Een inverse rentestructuur bleek in het verleden een betrouwbare indicator te zijn voor een aankomende recessie. Deze recessie (weliswaar niet zo’n zware) wordt inderdaad door veel gezaghebbende instituten in vooral Europa met zekerheid verwacht. Deze wordt veelal bestreden met renteverlagingen, niet met renteverhogingen. Renteverhogingen zullen de economische groei verzwakken, de werkloosheid vergroten, de investeringen beperken en daarmee de recessie versterken.

Zwarte zwanen verstoren uw rendement

Wat 2023 ons op economisch vlak zal brengen weet niemand, zelfs Jerome Powell is hiervan overtuigd. “Niemand kan met enige zekerheid zeggen hoe de economie er over een jaar voorstaat”, liet hij zijn gehoor in december 2022 nog weten. Het heeft daarom geen enkele zin om in dit kader een toekomstperspectief te schetsen.

Ook u als relatie heeft te dealen met deze onzekerheid. Zwarte zwanen kunnen uw lange termijn beleggingsstrategie en rendement op korte termijn aardig verstoren en bezorgen menig belegger soms flinke kopzorgen.

Elke ervaren belegger heeft crises meegemaakt en weet dat aan elk ervan een einde is gekomen: zelden op het gehoopte moment en meestal totaal onverwachts. De economie is nu eenmaal te complex om het einde van de crisis te kunnen inschatten.

Wat gaat 2023 ons brengen?

In 2023 blijft veel afhangen van de ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Kan worden voorkomen dat de boel escaleert? Lukt het de NAVO om conflict met Rusland te vermijden? Weet het Oekraïense volk stand te houden? Komt er misschien een vorm van bestand? Is de komende winter eveneens een relatief zachte, waardoor wij kunnen volstaan met de beschikbare LNG capaciteit? Is de Europese recessie inderdaad licht en van korte duur? Stabiliseert of daalt de geld- en kapitaalmarktrente richting wat lagere niveaus, waardoor het investeringsklimaat kan verbeteren? Allemaal vragen die nog onbeantwoord blijven.

Hoe het ook zij, het Westen heeft zich wonderbaarlijk snel minder afhankelijk gemaakt van gas uit Rusland. Een ongekend knappe prestatie, waardoor Poetin met lege handen dreigt te komen staan. Weliswaar vindt het Russisch gas deels zijn weg richting Aziatische landen, maar wel tegen een substantieel lagere prijs.

Toekomstige investeringen goed voor uw rendement

De komende jaren zullen er in alle Westerse economieën enorme bedragen worden geïnvesteerd in defensie, de energiebesparing en grondige verbeteringen van het milieu. De economische groei zal hierdoor een stevige impuls krijgen. Het ligt voor de hand dat het bedrijfsleven hiervan in de volle breedte zal profiteren (en in het verlengde hiervan u als belegger). Na tegenspoed volgt voorspoed, ook op de beurzen.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.