In de laatste zin van mijn column vorige maand schreef ik dat beginnende beleggers per definitie een verhoogd risico lopen op een financieel-economisch litteken. Ik heb u beloofd hierop deze maand terug te komen.

Zoals ik al eerder schreef geldt voor de meeste beginnende beleggers dat zij, alvorens met beleggen te starten, hiervoor enige moed moeten verzamelen. Alle in dit kader beschikbare relevante berichtgeving wordt daartoe gelezen. Men is vooral ontvankelijk voor positieve berichten over beleggen. Het zijn immers de berichten waaruit men de motivatie ontleent om de definitieve stap te zetten. Ondanks alle voorbereidingen blijft het nemen van de finale beslissing – om op een zeker moment te starten met beleggen – voor menige belegger een spannende zaak.

Nu de definitieve beslissing is genomen om te starten met beleggen wordt er een effectenrekening geopend bij een bank of vermogensbeheerder. Het maken van deze keuze is ook weer een moeilijke, want welke vermogensbeheerder is voor deze belegger de meest geschikte? Dit item wil ik in dit artikel niet behandelen. De belegger doorloopt vervolgens een uitgebreide vragenlijst – want de nieuwe vermogensbeheerder wordt geacht de aanstaande belegger het financiële-hemd-van-het-lijf te vragen – en neemt genoegen met de uitkomst ervan. Vervolgens wordt er op enig moment daadwerkelijk een flink bedrag naar de desbetreffende vermogensbeheerder overgemaakt. Alweer voelt de aanstaande belegger een zekere nervositeit, want een dergelijk groot bedrag in één keer overmaken komt ook maar sporadisch voor.Gelukkig staat het gestorte bedrag de volgende dag netjes op de effectenrekening en gaat de vermogensbeheerder ermee aan de slag. Eindelijk wordt er nu belegd en slaakt de nieuwe belegger een zucht van opluchting. Nu kan het ‘echte spel’ gaan beginnen.

In veel gevallen zijn de verwachtingen vervolgens hooggespannen. Soms stijgen de koersen direct en soms dalen ze eerst. De ene keer stijgen of dalen de koersen veel en de andere keer wat minder. De belegger volgt de waardeontwikkeling van zijn effectendepot in het begin vaak op de voet. Anders dan bij sparen verandert de waarde voortdurend. Dat geeft een heel ander gevoel dan bij sparen. Bij sparen stijgt het spaargeld heel geleidelijk met de periodiek bijgeschreven rente.

Maar wat elke belegger in zijn beleggingscarrière op enig moment gaat meemaken is dat de koersen op een dag enkele procenten tegelijk dalen. Dit kan kort na de start zijn, maar ook enkele maanden later. Dat is dan wel schrikken geblazen. Sterker nog, de belegger begint hevig aan zijn eerder genomen beslissing te twijfelen. Hij ziet bijvoorbeeld de winst van acht maanden in één dag verdampen. In dit soort situaties moet de belegger vooral over stevige knieën beschikken. Want winst zien verdampen is één, maar daadwerkelijk een deel van uw inleg zien ‘verdwijnen’ is twee. Dit vraagt van de belegger veel incasseringsvermogen. “Geen rendement zonder pijn”, zou ik zwartwit kunnen zeggen. Juist dankzij de soms heftige koersbewegingen maakt een belegger op de wat langere termijn het mooie en waardevolle aandelenrendement. Nu weet u gelijk waarom de meest succesvolle beleggers degenen zijn die dat al heel lang doen. Of voorgaande voldoende is om bij u de twijfels weg te nemen weet ik uiteraard niet, maar wens ik u als belegger wel van harte toe.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.