Een testament is voor velen een bekend begrip: een notariële akte waarin uw nalatenschap wordt geregeld en een executeur testamentair wordt aangewezen. Maar veel minder bekend is het levenstestament. Met een levenstestament kunt u zakelijke en medische gevolmachtigden aanwijzen voor het geval u wilsonbekwaam wordt tijdens uw leven en niet meer in staat bent om beslissingen te nemen.

In een levenstestament kunt u:

  • Zakelijke gevolmachtigden aanwijzen om uw financiële zaken te behartigen, zoals bankzaken, verzekeringen en de verkoop van uw woning.
  • Medisch gevolmachtigden aanwijzen die uw medische dossier kunnen inzien en beslissingen kunnen nemen over uw behandeling, inclusief het vastleggen van behandelverboden of euthanasieverklaringen.

Waarom is een levenstestament belangrijk?

Voor velen onder ons is een levenstestament een lastig en gevoelig onderwerp waar wij liever niet al te lang over nadenken. Daarom heeft het grootste deel van de mensen (waaronder veel van onze relaties) dit niet goed vastgelegd. Maar wat kan er gebeuren als u dit niet goed regelt? Als (ex) financieel planner heb ik helaas veel praktijkvoorbeelden gezien.

Financieel praktijkvoorbeeld Medisch praktijkvoorbeeld
Kees, een voormalig ondernemer van 60, begon na de verkoop van zijn bedrijf impulsieve en risicovolle investeringen te maken, zonder dat hij zich bewust was van zijn toenemende vergeetachtigheid. Pas na jaren werd vastgesteld dat hij leed aan vergevorderde dementie. Uiteindelijk bepaalde de rechter Kees’ wilsonbekwaamheid. Driekwart van zijn vermogen was inmiddels verloren gegaan en zijn familie moest gerechtelijke procedures doorstaan om zijn zakelijke belangen te behartigen. Een levenstestament had moeizame procedures kunnen voorkomen. Marian en Monique leidden als vijftigers een gelukkig leven. Tot Marian werd getroffen door een herseninfarct en ernstig beperkt raakte in haar bewegingen en communicatie. Omdat zij geen goedkeuring meer kon geven, duurde het maanden voordat Monique hun huis kon verkopen en ze aangepast konden gaan wonen. Ondertussen leed Marian in een situatie die ze zelf waarschijnlijk als ondraaglijk zou hebben beschreven. Niets hierover hadden ze vastgelegd in een levenstestament, waardoor het onnodig lang duurde voordat haar behandeling kon worden beëindigd.

Ga naar de notaris

U kunt uw wensen uiteraard zelf opschrijven, maar deze zijn alléén rechtsgeldig als ze officieel zijn vastgelegd. Met losse volmachten kunt u veel regelen, maar het mooie van een levenstestament is dat alle afspraken centraal vastliggen en rechtsgeldig zijn. Laat uw levenstestament daarom opstellen door een notaris, die de akte registreert bij het Centraal Levenstestamenten Register (CLTR). Alleen dan wordt het door uw bank en andere officiële instanties erkend.

Het heeft ook iets moois…

Hoewel u lastige vragen zult moeten beantwoorden, schept het opstellen van een levenstestament helderheid in uw (financiële) leven. Wie vertrouwt u uw belangen volledig toe? Geldt dat voor alle zaken of wilt u verschillende mensen aanwijzen voor verschillende onderwerpen? En wie volgt de gevolmachtigde (bijvoorbeeld uw partner) op als hij of zij het niet meer kan?

In mijn praktijk als financieel planner (voordat ik mij in 2013 bij topcapital aansloot) heb ik veel uitgesproken vertrouwen (en liefde) tussen partners en andere dierbaren mogen meemaken. In die zin heeft het beantwoorden van lastige, maar belangrijke levensvragen die een rol spelen bij het opstellen van een levenstestament, ook iets heel moois!

Onderneem actie

Beschouw het opstellen van een levenstestament als een noodzakelijke stap om de regie over uw toekomst te behouden. Als u vaak met een financieel planner, fiscalist of accountant praat, kunt u met hen een eerste inventarisatie doen van uw situatie. Neem de tijd en zorg om dit belangrijke onderwerp te bespreken en ga naar de notaris om uw levenstestament officieel vast te leggen. Zo zorgt u ervoor dat uw wensen worden gerespecteerd en uw belangen goed worden behartigd, zelfs als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Kort samengevat

  • Een levenstestament is een minder bekend maar zeer belangrijk document dat zakelijke en medische gevolmachtigden aanwijst voor het geval iemand wilsonbekwaam wordt tijdens het leven.
  • Een notaris moet het levenstestament opstellen en registreren bij het Centraal Levenstestamenten Register (CLTR) om het rechtsgeldig te maken voor officiële instanties.
  • Het opstellen van een levenstestament kan lastige vragen oproepen, maar biedt ook duidelijkheid en de mogelijkheid om vertrouwen en liefde te tonen tussen partners en dierbaren.
  • Het is belangrijk om actie te ondernemen, samen met een financieel planner of specialist, om de regie over uw toekomst te behouden en uw wensen te waarborgen.

Heeft u vragen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in onze andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Frank den Blijker Frank (1966) is vermogensadviseur en partner. Hij overziet het brede plaatje, is positief kritisch, hulpvaardig en stressbestendig.