Het is belangrijk dat wij onze weg kunnen vinden in beleggingsland, maar de financiële wereld is niet altijd even sprankelend. Assetallocatie, standaarddeviatie, risicoprofiel, effectief rendement, correlatiecoëfficiënt, koers-/winstverhouding, sharpe ratio, alpha, smart beta, SRI, Exchange Traded Fund, brokermodel, settlement date, spreadkosten, all-in fee… Zomaar een willekeurige greep uit een enorme bak met beleggingstermen, waar wij als behendige vissen in rondzwemmen.

Wat ons vak leuk maakt, is dat we weten voor wíé we beleggen en welke doelen we voor hen kunnen realiseren. In deze blog geef ik een aantal praktijkvoorbeelden om het belang van ons inzicht in de belegger te onderstrepen. Want beleggen is en blijft tenslotte mensenwerk. Ook al verloopt veel communicatie tegenwoordig online, onderschatten wij het nut van persoonlijk contact met onze relaties niet.  

Onderstaande praktijkvoorbeelden zijn waargebeurd met gefingeerde namen.

Oma gaat vermogen opbouwen voor haar kleinkind

Het leek er even op dat Anny nooit oma zou worden, tot haar zoon plotseling toch met het blijde nieuws kwam. Z’n vriendin was in verwachting en de kleine werd over 6 maanden verwacht. Anny kon haar geluk niet op, maar was ook bezorgd. Haar zoon en z’n vriendin fladderden van de ene naar de andere baan, woonden in een te duur huis en waren eigenlijk nauwelijks met de toekomst bezig. Anny heeft zelf nooit gestudeerd omdat dat in haar omgeving niet gebruikelijk was. Bovendien kostte dit veel geld, wat haar ouders niet konden betalen. Door altijd hard te werken en avondstudies te volgen, kreeg ze op latere leeftijd meer financiële ruimte. Voorzichtig begon Anny met beleggen en begreep na verloop van jaren dat koersbewegingen nodig zijn om haar spaarpot op de lange termijn verder te laten groeien.

Toen Anny ons enthousiast over haar aanstaande kleinkind vertelde, adviseerden wij haar de iBeleggen groeirekening, speciaal voor (familie van) topcapital en iBeleggen relaties. Starten kan al vanaf 2.000 euro en door periodiek geld in te leggen, wordt er geleidelijk een portefeuille opgebouwd. Een paar maanden later zag een gezonde baby, genaamd Sara, het levenslicht. Zij kreeg van haar oma een eigen beleggingsrekening met een startbedrag van ruim 2.000 euro en ontvangt sindsdien elk jaar de belastingvrije schenking. Zodra Sara de leeftijd van 18 jaar bereikt, kan zij hier een (dure) studie van betalen of het geldbedrag later gebruiken als aanbetaling voor een huis.

Aanvankelijk vond Anny het een eng idee om Sara’s portefeuille volgens het meest offensieve portefeuilleprofiel Rood te beleggen (met enkel aandelen en een klein deel vastgoed), maar vanwege haar zeer lange beleggingshorizon (minimaal 18 jaar vanaf de start gemeten) is dit een verstandige keuze. Door hier af en toe met iBeleggen (onderdeel van topcapital) contact over te hebben, is Anny’s vertrouwen gegroeid en voelt ze zich goed bij deze keuze.

Lees hier meer informatie over Schenken aan uw kind of kleinkind.

Conclusie: het feit dat wij persoonlijk contact hebben met onze relaties en hun verhalen kennen, leidt tot beter onderbouwde beleggingskeuzes. Omdat Anny vertelde over haar aanstaande kleinkind en haar financiële zorgen hierover, kwamen wij samen tot bovenstaande oplossing. Bovendien wordt het beleggen voor beide partijen zo een stuk leuker!

Soms is het beste advies om níét te beleggen

Via een financieel planner kwam ik in contact met Karel en Simone. Ze hadden hun eigen bedrijf tot een steeds groter succes gemaakt. In 2006 startten zij met beleggen bij een gespecialiseerde private bank. Ze waren al gauw enthousiast door de prachtige rendementen die ze behaalden in hun eerste beleggingsjaar en legden vervolgens al hun spaargeld in. Ze wilden daarbij echter niet te veel risico lopen en kozen er daarom voor niet alleen in aandelen te beleggen, maar ook in veilige obligaties. De bank wees ze destijds wel op de risico’s van eeuwigdurende obligaties (zogenaamde perpetuals), maar een obligatie is en blijft een obligatie. Toch…?

De meeste beleggers weten welk drama zich in 2008 voltrok op de aandelenbeurzen. Enkelen weten dat het drama voor perpetuals nog véél groter was. Door de crisis konden Karel en Simone niet leven van hun (dividend)rendement, maar moesten zij hun beleggingen aanspreken om hun uitgaven mee te dekken. Ze waren zo bang dat hun resterende beleggingen ook in rook zouden opgaan, dat ze hun volledige portefeuille eind 2008 in paniek verkochten. Omdat het beleggingsrisico inderdaad groter was dan eerder gemeld, ontvingen ze van de bank een (beperkte) schadevergoeding. Dit was echter een schamel doekje voor het bloeden. Karel en Simone bleven met 60% verlies op de blaren zitten.

In 2014 konden Karel en Simone hun bedrijf alsnog succesvol verkopen. Hierdoor hadden zij opnieuw een groot bedrag aan spaargeld beschikbaar. Hun financieel planner maakte een toekomstplan en bracht hen in contact met topcapital om toch weer eens voorzichtig naar beleggen te kijken. We hebben toen uitgebreid gesproken over hun eerdere ervaringen en hoe onze werkwijze anders is dan die van de bank destijds. Wij adviseren onze relaties bijvoorbeeld standaard een ruime liquide buffer aan te houden om voor minimaal drie jaar (mogelijke) uitgaven te dekken. Als het slecht gaat op de beurs, hoeft u als belegger dan helemaal niet aan uw beleggingen te komen.

Karel en Simone kozen ervoor om geen drie, maar zes jaar aan cash achter de hand te houden vanwege hun nare beleggingsverleden en besloten daarnaast gespreid in te stappen. Daarbij hebben ze voor een lager risico gekozen, namelijk het neutrale portefeuilleprofiel (Geel) waarbij het obligatiedeel fungeert als het defensieve hart van de portefeuille (zeker geen perpetuals dus). Het rendement moet van het goed gespreide belang in aandelen komen en mochten de aandelenkoersen dalen, dan dempen de obligaties het neerwaartse risico.

Na verloop van jaren deed zich af en toe een dip voor, die steeds weer gevolgd werd door een herstelperiode. Na het negatieve beleggingsjaar 2018, volgde een fantastisch 2019, om vervolgens te worden overvallen door de coronacrisis in 2020. Met Karel en Simone hebben we al die jaren goed contact onderhouden en in deze voor hen extra gevoelige periode nog iets meer contact dan gebruikelijk. Ondanks de coronacrisis hadden ze over de afgelopen 5 jaar nog steeds een prima rendement van circa 4% per jaar, hun spaarbuffer was intact en iedereen was gezond. En ondanks de goede begeleiding en verstandige keuzes die ze gemaakt hadden, begon hun beleggingstrauma genadeloos op te spelen. Simone had haar zenuwen nog aardig onder controle, maar Karel kreeg nachtmerries en kon ook overdag niet meer genieten van de fijne dingen in het leven. Het trauma bleek te groot en er resteerde maar één verstandig advies: stoppen met beleggen. Naar verwachting zitten Karel en Simone er iets minder warmpjes bij dan wanneer ze hun vermogen belegd hadden gehouden, maar ze redden het prima en hoeven zich bovenal geen zorgen te maken om de grillen en grollen van de beurs. Dat zijn de financiële voordelen van beleggen simpelweg niet waard.

Conclusie: op rationele gronden kan het zeer verantwoord zijn om te beleggen, maar negatieve emoties kunnen soms zo hoog oplopen dat alleen níét beleggen de juiste keuze is. Door ons nauwe contact met Karel en Simone, konden wij een goede inschatting maken van het financiële plaatje ten opzichte van de emotionele gevolgen die beleggen bij hen teweegbracht. Door tijdens onze gesprekken ook aandacht te besteden aan het mentale aspect, kunnen wij passend advies geven.

Bespreek twijfels en onduidelijkheden met uw vermogensbeheerder

Sylke houdt van mens en dier en heeft haar eigen hondenschool opgezet. De zaken gaan heel goed en ze heeft inmiddels een flinke spaarrekening. Spaargeld levert niets op en ze heeft nog een heel lange beleggingshorizon. Haar oom, zelf een actieve belegger, raadt haar aan te starten met beleggen. ‘’Let op een goede spreiding en lage kosten’’ geeft hij haar mee. Ze wil het graag uit handen geven en zoekt op internet naar een voordelige vermogensbeheerder. Ze maakt een shortlist met aantrekkelijke aanbieders en iBeleggen staat erbij. Ze doorloopt de vragenlijst en stuit op de vraag of zij regulier of duurzaam wil beleggen. Zij vindt duurzaamheid belangrijk en vinkt het aan.

Omdat haar oom veel relevante beleggingservaring heeft, legt ze hem de alternatieven voor en zo komen ze ook te spreken over duurzaam beleggen. Hij geeft aan dat het zonde is dat zij rendement laat liggen omdat de fondskosten van duurzame beleggingen volgens hem veel te hoog zijn en dat haar portefeuille onvoldoende gespreid zal zijn omdat veel bedrijven in de fondsen worden uitgesloten. Sylke respecteert zijn mening, maar vindt duurzaamheid wél belangrijk en twijfelt wat ze moet doen. Ze belt naar iBeleggen om haar dilemma voor te leggen en haar te helpen met een keuze. We leggen haar uit hoe het werkelijk zit, zoals onder andere verwoord in mijn blog Duurzaamheid is er in vele smaken.

Na dit gesprek begrijpt ze dat duurzaam beleggen zowel voor- als nadelen heeft en dit op veel manieren ingevuld kan worden. De kosten van duurzame fondsen liggen misschien iets hoger dan reguliere fondsen en ze belegt voor een groter deel in de zogenaamde large caps (grote bedrijven) dan de reguliere portefeuille, maar de nadelen die haar oom benoemde vallen haar reuze mee. De voordelen wegen volgens haar op tegen de nadelen en met een gerust hart kiest ze voor de duurzame variant. En een aantal jaren verder blijkt haar rendement zelfs hoger te zijn dan dat van haar oom.

Lees meer over Duurzaam beleggen in tijden van crisis.

Conclusie: vooroordelen over bijvoorbeeld duurzame beleggingen kunnen soms hardnekkig zijn. Doordat Sylke persoonlijk contact op heeft genomen met iBeleggen heeft dit haar geholpen om een weloverwogen en bewuste beleggingskeuze te maken. Bovendien geeft het ons extra voldoening om duurzaam beleggen aan te bieden, omdat we weten wat het voor beleggers zoals Sylke kan betekenen.

Conclusie

Als vermogensbeheerder vinden wij persoonlijk contact met onze relaties belangrijk. Niet alleen omdat dit ons werk leuker maakt, maar vooral omdat wij hierdoor samen de best onderbouwde beleggingskeuzes kunnen maken. Beleggen is en blijft mensenwerk.

Wij blijven graag op de hoogte van uw persoonlijke overwegingen. Dus is er iets waar u enthousiast over bent of zich zorgen over maakt? Neem dan gerust contact met ons op en dan zoeken we samen naar een passende beleggingsoplossing!

Frank den Blijker Frank (1966) is vermogensadviseur en partner. Hij overziet het brede plaatje, is positief kritisch, hulpvaardig en stressbestendig.