Nu de spaarrente historisch laag is, kiezen veel spaarders ervoor dit geld te investeren. Dit kan bijvoorbeeld door het te beleggen óf de hypotheek (deels) mee af te lossen. Beide hebben zo hun voor- en nadelen. Maar wat is wijsheid en waar heeft u financieel het meeste baat bij?  Met andere woorden: wat is de juiste keuze? Beleggen of aflossen?

Tijdens de coronacrisis is het spaarsaldo van de gemiddelde Nederlander fors gestegen. Een trip naar het buitenland zat er voor velen de afgelopen jaren niet in. Daarnaast hebben we enorm veel bespaard omdat we er nauwelijks op uit konden naar bioscoop, restaurant of theater. Ook al kunnen we ons geld weer massaal uitgeven aan winkels, de horeca en reizen, het spaarpotje blijft onbenut.

Sparen en belasting

Een gevulde spaarrekening: een financiële meevaller, maar wat kunt u het beste doen met dit spaargeld? Behalve dat de spaarrente bij de meeste banken momenteel erg laag is, heeft u als spaarder te kampen met inflatie, negatieve rente én met belasting over uw nauwelijks renderende spaargeld.

> Lees meer hierover in: Negatieve rente, blijven sparen of geld beleggen?

Daar komt bij dat de belastingdienst geen vermogensrendementsheffing heft over uw werkelijke behaalde rendement, maar over een fictief rendement. Het vooraf vastgestelde percentage kan in de praktijk hoger uitvallen dan het rendement dat u daadwerkelijk heeft gemaakt. De vermogensrendementsheffing ligt dan ook al geruime tijd onder vuur, maar vooralsnog hebben we als spaarders nog te maken met de huidige fiscale wetgeving.

Optie 1: Spaargeld gebruiken voor aflossen hypotheek

Het (deels) aflossen van de hypotheek klinkt voor veel spaarders als muziek in de oren. Spaargeld brengt immers momenteel niets op (behalve negatieve rente). Bovendien scheelt aflossen in de maandlasten, waardoor u meer kunt sparen voor later. Na aflossing betaalt u immers minder hypotheekrente en inkomstenbelasting in Box 3.

Verder kunt u zich niet laten verleiden uw spaargeld uit te geven omdat dit ‘in uw huis zit’. Het kan als woningbezitter tevens een prettig gevoel geven dat u minder schulden heeft. Door extra af te lossen verlaagt u immers de hypotheekschuld waardoor u een kleinere kans heeft op een restschuld bij een eventuele verkoop van het huis. Tot slot bent u als huizenbezitter minder afhankelijk van toekomstige beperkingen in de hypotheekrenteaftrek. 

Is het voordelig uw hypotheek af te lossen?

Of het voor u voordelig is om uw hypotheek af te lossen met spaargeld is afhankelijk van verschillende factoren. Welke hypotheekconstructie heeft u? Is het verstandig om op een spaarhypotheek af te lossen? Hoeveel mag u boetevrij aflossen? Hoe zit het met de renteopslag en vervalt deze wel bij een extra aflossing? Hoe hoog is uw rentepercentage en voor hoe lang staat deze vast?

Het is alvorens u gaat aflossen altijd aan te raden eerst te informeren naar de voorwaarden van uw hypotheekverstrekker. Denk hierbij aan:

  1. Houd er in ieder geval rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat u een boeterente moet betalen aan de geldverstrekker als u binnen één kalenderjaar meer aflost dan het afgesproken vergoedingsvrije bedrag (doorgaans 10 tot 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van de geldlening voor uw eigen woning).
  2. Als u een nieuwe geldlening afsluit heeft u volgens de bijleenregeling in principe geen recht meer op (hypotheekrente)aftrek over het bedrag dat u reeds heeft afgelost. Voor behoud van de hypotheekrenteaftrek bent u immers verplicht de overwaarde in een nieuw huis te investeren.
  3. Vergeet niet dat u door aflossing minder geld tot uw beschikking heeft. Het is aan te raden altijd voldoende financiële buffer achter de hand te houden voor onvoorziene uitgaven. Door aflossing komt uw geld immers vast te zitten in stenen, wat u er niet gemakkelijk weer uitkrijgt. Dit kan ten koste gaan van uw cashflow en toekomstplannen.

Onthoud daarnaast dat u geen rendement meer kunt maken op het geld waarmee u de aflossing heeft betaald. Met andere woorden laat u geen rendement liggen als u (extra) aflost? Dit brengt ons tot optie 2: spaargeld gebruiken om te beleggen.

Optie 2: Spaargeld gebruiken om te beleggen

Als u er uiteindelijk voor kiest uw spaargeld te beleggen, dan bent u flexibeler dan wanneer u uw geld in uw woning investeert. U heeft immers de mogelijkheid om tussentijds in- en uit te stappen. U dient er wel rekening mee te houden dat aandelenkoersen tussentijds kunnen fluctueren.

Beleggen levert verder, zo laten historische cijfers zien, op lange termijn veel meer rendement op dan sparen. Er is echter wel een risico dat uw vermogen tussentijds minder waard wordt. Het is daarom van belang alleen te beleggen met spaargeld dat u niet nodig heeft en waarvoor u voldoende beleggingshorizon heeft. U beperkt daarnaast de risico’s door te beleggen in goed gespreide beleggingsfondsen, zoals indexfondsen of ETF’s.

> Lees hier meer over de Do’s en don’ts van beleggen

Het verdient tot slot aanbeveling te kiezen voor een passend portefeuilleprofiel dat aansluit op uw beleggingsdoelstellingen, uw risicobereidheid en niet te vergeten uw beleggingshorizon. Rendement en risico gaan immers hand in hand. Des te meer risico u loopt, des te hoger is immers de kans op een aantrekkelijk rendement. Beleggen is uiteindelijk een kwestie van een lange adem hebben. U moet de tijd haar werk laten doen.

Optie 3: Beleggen en aflossen combineren

U hoeft in principe geen keuze te maken tussen óf beleggen óf aflossen. U kunt ook kiezen voor een combinatie van beleggen en aflossen. Als u door een extra aflossing op uw hypotheek bijvoorbeeld in een lagere risicoklasse terechtkomt (waardoor u een lagere hypotheekrente betaalt) is dat uiteraard aantrekkelijk. Het overige spaargeld kunt u besluiten te beleggen, mits u dit geld voor een langere periode kunt missen.

Beleggen of aflossen?

Er spelen nogal wat overwegingen bij de keuze tussen beleggen of aflossen. De beste keuze is en blijft afhankelijk van uw persoonlijke en financiële situatie. Wat uiteindelijk het voordeligst is hangt grotendeels af van de hoogte van uw huidige hypotheekrente en wat uw geld aan mogelijk rendement kan opleveren.

Als u een hoge(re) hypotheekrente betaalt, kan het gunstig zijn af te lossen, mits het opweegt tegen de boeterente. En andersom geldt: als u een lage hypotheekrente heeft, dan is het doorgaans financieel niet gunstig om de hypotheek eerder af te lossen. In dit laatste geval zijn uw opbrengsten bij beleggen hoger dan het voordeel dat u behaalt bij het (extra) aflossen van uw hypotheek.

We verwijzen hiermee graag naar onderstaand voorbeeld uit de Geldscheurkalender van mijn collega Peter van der Slikke.

Geldscheurkalender - Beleggen of aflossen

Beleggen is doorgaans voordeliger dan aflossen

Op de langere termijn brengt beleggen doorgaans meer op dan aflossen. Het zou zonde zijn om deze mogelijkheid onbenut te laten. Het is wel van belang om indien u overweegt te gaan beleggen, uw beleggingshorizon en risicobereidheid in ogenschouw te blijven nemen en te kiezen voor een passend portefeuilleprofiel. We staan u als vermogensbeheerder uiteraard graag bij in deze keuze.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in onze andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Mieke van Haandel Mieke (1970) is vermogensadviseur en partner. Mieke is een gedreven teamplayer die het vertrouwen van haar relaties weet te winnen.