We kunnen het niet genoeg benadrukken: beleggen doe je voor de lange termijn. We gaan niet over een nacht ijs bij de keuze van onze beleggingen en houden ze in principe voor langere tijd in de portefeuille. Na aankoop van een fonds wordt uw geld aan het werk gezet door de bedrijven waarin u via dit fonds belegt. Het primaire doel is het realiseren van een goed marktrendement met tegelijkertijd een aanvaardbaar risico. Hierbij zijn een grote spreiding en lage kosten belangrijke ingrediënten om uw financiële doelen te realiseren.

De maatschappelijke impact van beleggen

Maar het vermogen dat u belegt heeft natuurlijk ook een maatschappelijke impact. Als belegger hebben we invloed op investeringsbeslissingen en daarmee op de wereld van morgen. De wereld waarin u en uw naasten in de toekomst willen leven is liefst schoon, sociaal en goed bestuurd. Middels de selectie van duurzaam gescreende beleggingen kunnen wij een steentje bijdragen aan deze toekomst. Lees hier meer over de screening op duurzaamheid.

Tot een aantal jaren geleden was duurzaamheid iets wat geld kostte en wat slechts zeer principiële beleggers voor lief namen. Inmiddels wordt het belang van duurzaamheid zo breed gedragen dat we die tijd gelukkig achter ons hebben gelaten. Vandaag de dag is het mogelijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen mét een grote spreiding én tegen lage kosten.

Duurzaam beleggen bij iBeleggen

In de online vragenlijst kunt u als (nieuwe) klant kiezen voor een reguliere of een duurzame portefeuille. Naast bijvoorbeeld de reguliere portefeuille Geel bieden wij ook een duurzame portefeuille Geel aan.

Wij hebben 2,5 jaar geleden al duurzame portefeuilles samengesteld en op de voet gevolgd. Wat blijkt? In 2017 rendeerden de duurzame varianten iets minder goed, in 2018 iets beter en afgelopen halfjaar was het rendement ook hoger. Lees ook meer over Duurzaam beleggen in tijden van crisis.

Op een beleggingshorizon van meer dan tien jaar is 2,5 jaar nog steeds kort, maar inmiddels vinden we het verantwoord om de conclusie te trekken dat duurzaam beleggen geen extra geld kost en niet achterblijft ten opzichte van regulier beleggen (ook steeds verder verduurzamend). Op de lange termijn verwachten we dan ook geen grote financiële verschillen tussen deze twee portefeuilles.

Waar zitten de verschillen?

De verschillen tussen de duurzame en reguliere portefeuille heeft in de basis te maken met de keuzemogelijkheden van de diverse aanbieders.

Het aandelendeel van de duurzaam gescreende portefeuilles bestaat momenteel vrijwel uitsluitend uit grote aandelen (de zogenaamde large caps). Dit ten opzichte van onze reguliere portefeuilles, waar ook wordt belegd in small caps. De categorie large caps doet het vaak iets beter in onrustige tijden.

Voor duurzame obligaties geldt daarbij dat de gemiddelde rentelooptijd (de zogenaamde duration) over het algemeen iets langer is dan in onze reguliere portefeuille.

Last but not least

Het milieu, de sociale omgeving en het verantwoordelijk bestuur hebben baat bij een deze vorm van beleggen. Duurzaam beleggen heeft wat ons betreft de toekomst en geven wij u van harte in overweging!


Meer informatie ontvangen?

Lees hier meer informatie over duurzaam beleggen bij iBeleggen.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.

Frank den Blijker Frank (1966) is vermogensadviseur en partner. Hij overziet het brede plaatje, is positief kritisch, hulpvaardig en stressbestendig.