“Het rendement-op-rendement effect is het achtste wereldwonder. Hij die het principe begrijpt, verdient eraan. Hij die het niet begrijpt, betaalt ervoor.” – Albert Einstein

Hoewel Einstein voornamelijk bekendstaat als een van de meest briljante natuurkundigen, had hij ook een scherp inzicht in de financiële wereld. Zijn meest bekende uitspraak over de financiële wereld slaat dan ook de spijker op zijn kop. Het rendement-op-rendement effect werkt als een sneeuwbal en is cruciaal voor beleggers om te begrijpen en te benutten. Maar wat is het rendement-op-rendement effect precies en waarom is dit zo belangrijk voor beleggers?

Wat is het rendement-op-rendement effect?

Het rendement-op-rendement effect, ook wel samengesteld rendement genoemd, is het effect waarbij beleggingswinsten worden herbelegd in combinatie met de oorspronkelijke inleg. Hierdoor ontstaat rendement uit zowel de initiële investering als uit eerder behaalde winsten. Het behaalde rendement wordt dus elk jaar berekend over een toenemend bedrag, wat resulteert in een versnelde groei van uw beleggingen. Zolang u belegd blijft en zo min mogelijk geld opneemt, profiteert u automatisch van dit effect.

Een rekenvoorbeeld

Laten we ervan uitgaan dat u op uw 40e start met een inleg van € 100.000 en een jaarlijks rendement behaalt van 5%. Uw vermogen zou na 10 jaar € 150.000 waard zijn als u 10 jaar lang 5% rendement zou maken over uw inleg van € 100.000. Echter, met het rendement-op-rendement effect zou dit ruim € 160.000 zijn. Dit is een verschil van € 10.000.

Dit lijkt misschien niet zo veel, maar het effect wordt veel en veel groter naarmate de tijd verstrijkt. Na 20 jaar is het verschil € 65.000, na 30 jaar € 180.000 euro en na 40 jaar maar liefst € 400.000. Pure magie!

We tonen het verschil in vermogensverloop in de tabel hieronder aan.

Zonder het effect Met het effect
Start € 100.000 € 100.000
Na 5 jaar € 125.000 € 127.628
Na 10 jaar € 150.000 € 162.889
Na 15 jaar € 175.000 € 207.893
Na 20 jaar € 200.000 € 265.330
Na 25 jaar € 225.000 € 338.635
Na 30 jaar € 250.000 € 432.194
Na 35 jaar € 275.000 € 551.602
Na 40 jaar € 300.000 € 703.999

Waarom is het rendement-op-rendement effect zo belangrijk?

Het voorbeeld illustreert de impact van het rendement-op-rendement effect op lange termijn. Zoals u kunt zien, zorgt het voor een versnelde groei van uw vermogen naarmate de tijd vordert. Dit komt doordat uw eerder behaalde rendementen elk jaar weer opnieuw worden geïnvesteerd, wat u steeds meer rendement oplevert. Op deze manier groeit uw vermogen exponentieel. Hoe langer u belegt, des te sterker wordt het rendement op rendement effect, wat kan leiden tot aanzienlijke vermogensgroei op de lange termijn.

U kunt het ook zien als een sneeuwbaleffect. Wanneer u een sneeuwbal van een heuvel afrolt, wordt deze naarmate hij verder rolt steeds groter en gaat hij steeds sneller. Dit is ook wat er gebeurt met uw vermogen als u gebruikmaakt van het rendement-op-rendement effect: de groei versnelt na verloop van tijd. Alleen in dit geval is het bergopwaarts!

Het rendement-op-rendement effect op lange termijn tonen we hieronder aan aan de hand van een grafiek.

Illustratie rendement-op-rendement effect

Winst veilig stellen? Doe het niet!

Een van de grootste valkuilen waar beleggers in kunnen vallen, is het niet herinvesteren van hun winst. Dit kan voortkomen uit de angst om geld te verliezen of simpelweg uit de wens om snel winst te maken. Sommige beleggers kiezen er dan ook voor om hun winst ‘veilig te stellen’ of hun dividend structureel op te nemen. Maar het niet herbeleggen van uw rendement kan u op de lange termijn veel geld kosten.

Het kan verleidelijk zijn om uw geld uit de markt te halen tijdens een marktdaling, maar als u geduldig bent en blijft beleggen, kan u dat op de lange termijn veel meer opleveren. Daarom is het belangrijk om gedisciplineerd belegd te blijven en uw rendement consistent te herbeleggen, ongeacht het marktsentiment of economische schommelingen.

Herbeleggen van uw rendement: de sleutel tot vermogensgroei

Het rendement-op-rendement effect is een cruciaal principe voor beleggers om te begrijpen en te benutten. Door uw opbrengsten elk jaar opnieuw te investeren, kunt u de groei van uw investeringen aanzienlijk versnellen.

Einstein had dus inderdaad gelijk: samengestelde rente is een wonder dat slimme beleggers kunnen gebruiken om vermogen op te bouwen. En zoals Einstein ook ooit zei: “Het leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven.” Hetzelfde geldt voor beleggen. Blijf investeren en herinvesteren, dan zult u de vruchten plukken van het rendement-op-rendement effect.


Heeft u vragen op opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Cain van den Heuvel Cain (1999) is een ambitieuze en gedreven junior accountmanager bij iBeleggen. Hij is gepassioneerd over beleggingsproducten en financiën en wil graag zijn kennis delen met anderen.