Hieronder een aantal interessante vragen die ons regelmatig zijn gesteld in 2017…

 • Indexbeleggen groeit hard en wordt steeds populairder onder beleggers, niet alleen particulieren maar ook onder pensioenfondsen. Kleven hier geen ongewenste risico’s aan en verwordt indexbeleggen daarmee niet tot een soort luchtbel?

  Het klopt dat indexbeleggen de laatste jaren flink aan populariteit heeft gewonnen. De combinatie dat het goedkoop is, dat er op een redelijk eenvoudige manier heel goed gespreid belegd en gemiddeld in hoge kwaliteit bedrijven belegd wordt en dat met indexbeleggen meestal de beste resultaten worden behaald, is hier debet aan. De eigenaren van beleggingsfondsen willen nogal eens alarmerende berichten de wereld insturen, omdat zij zich op termijn bedreigd voelen door de groei van ETF’s. Anno 2018 worden aandelenmarkten echter nog steeds gedomineerd door beleggingsfondsen, bezitters van individuele aandelen en de professionele handel. Zo is wereldwijd nog geen 10% van de aandelen belegt in ETF’s (dagelijks verhandelbare indextrackers). Beleggers die toe zijn aan beleggen doen dat toch wel.

  Voor de markt als geheel maakt het weinig uit of zij dat doen door middel van beleggingsfondsen of ETF’s, het is slechts een andere manier van beleggen. Als beleggers aandelen blijven kopen bij extreem hoge koers/winst verhoudingen dan accepteren zij het hogere risico dat daarbij past. Wanneer vaste mandjes aandelen of obligaties (wat indexbeleggingen zijn) qua prijs duurder zouden worden dan die binnen andere vormen van beleggen, dan zal de professionele handel deze verschillen razendsnel weg arbitreren. Nee, er is wat ons betreft nog lang geen reden om u zorgen te maken over de omvang van de indexmarkt en laat u zich vooral niet door ‘spannende berichtgeving’ op dit vlak van de wijs brengen.

 • Ik heb bij u een neutrale indexportefeuille (geel profiel). Nu zie ik dat het aandelenbelang in mijn gele portefeuille een heel mooi en hoog rendement heeft gemaakt. Is het mogelijk om naast de gele portefeuille een indexportefeuille op te nemen die bestaat uit alleen maar aandelen, zoals profiel rood?

  Een leuke en bijna voor de hand liggende vraag! Aandelen hebben immers de achterliggende vijf jaar steeds een veel hoger rendement gerealiseerd dan obligaties. De neiging neemt dan met de jaren toe om uw belang te verschuiven richting aandelen. Voor het realiseren van uw doel kunt u echter net zo goed uw gele portefeuille en de nieuwe storting in één keer onderbrengen in de oranje portefeuille. U bereikt dan feitelijk hetzelfde resultaat, maar uw kosten zijn wel lager en in plaats van twee depots heeft u er slechts één. Deze per saldo meer offensieve vorm – en daar moet u zich uiteraard wel duidelijk bewust van zijn – van beleggen moet wel passen bij uw beleggingshorizon, beleggingsdoel en uw risicoacceptatie.

 • Doet het negatieve dollareffect, zoals volgens u dat bij aandelen het geval is, zich ook voor in het obligatiedeel van mijn effectenportefeuille bij iBeleggen?

  Nee, dat is zeker niet het geval. Onze relaties beleggen in obligaties omdat dit het relatief veilige onderdeel van de portefeuille is. Het lagere rendement dat nu eenmaal samenhangt met veiliger beleggingen, nemen zij voor lief. Ervaren beleggers weten dat bij onverhoopte extreme geopolitieke en/of sociaaleconomische omstandigheden, obligaties qua koersontwikkeling minder heftig reageren en een belangrijke solide basis vormen binnen hun effectenportefeuille. Om deze reden vinden wij het ongewenst dat onze relaties een dollarrisico in het obligatiedeel van hun portefeuille lopen. Wij beleggen hoofdzakelijk in euro obligaties en een relatief klein deel in dollar gerelateerde obligaties. Dit deel wordt echter door Dimensional voor de Europese beleggers binnen het product zelf qua dollarrisico volledig afgedekt.

 • Vastgoed maakt al twee jaar een licht negatief rendement. Kunt u voor uw relaties daarom niet beter besluiten hier afscheid van te nemen?

  Vastgoed vormt een vast en strategisch onderdeel binnen uw indexportefeuille. Het nadeel van deze belegging is dat deze door de jaren heen zich veel volatieler (beweeglijker) gedraagt. Op den duur maakt deze belegging echter een goed rendement, levert het een bijdrage aan een betere risicospreiding en vertoont het in meer en mindere mate een negatieve correlatie met aandelen. Zo heeft vastgoed in 2013 30,3% en in 2014 9,7% rendement gemaakt. Wanneer wij het tegenvallend rendement over de laatste twee jaar (-1,6% en -3,0%) meenemen, resteert er over deze periode van vier jaar een gemiddeld rendement van ruim 8% per jaar. Wij houden daarom vast aan vastgoed.

 

Frank den Blijker Frank (1966) is vermogensadviseur en partner. Hij overziet het brede plaatje, is positief kritisch, hulpvaardig en stressbestendig.