Het is leuk om te constateren dat we als vermogensbeheerder uiteenlopende relaties hebben. Sommige mensen zijn voornamelijk geïnteresseerd in het risicoprofiel en het rendement op lange termijn. Andere mensen willen graag meer details weten en vragen ons waarom we zaken op een bepaalde manier hebben ingevuld.

Zo ook een gewaardeerde relatie die mij vorige week belde. De vraag was waarom wij, naast het pure indexbeleggen ook enkele alternatieven, zoals Dimensional en Northern Trust in onze portefeuilles hebben. Dit type fonds wordt een marktfonds genoemd. Deze twee bekende namen vallen onder de categorie beleggingsfondsen, alleen hebben ze niet als doel om de markt te verslaan, maar juist om in de gehele markt te beleggen. Deze twee marktfondsen zijn iets duurder dan de trackers waarin we voornamelijk beleggen. Dit lijkt tegenstrijdig aan een van onze doelen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Concreet ging deze vraag over de beleggingen in de USA, maar je kunt de vraag veel breder maken en beantwoorden.

Het risico bij het beantwoording ervan is dat we te diep in de theorie en de statistiek gaan. Dat doen we liever niet. We spreken graag duidelijke taal en willen onze antwoorden niet te ingewikkeld maken. Soms ontkom je er niet aan een wat ‘theoretisch’ antwoord te geven.

In het kort komt het erop neer dat door het, in een bepaalde verhouding, toevoegen van extra items die niet, nauwelijks, of negatief correleren (samenhangen) met andere items in de portefeuille, het totale risico lager wordt bij een gelijkblijvend prognoserendement. Zelfs door het toevoegen van meer risicovolle regio’s (bijvoorbeeld opkomende markten) kunnen we de verhouding tussen het verwachte rendement en het te lopen risico verbeteren, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Hierbij is uiteraard de relatieve weging van de diverse items essentieel.

Het optimaliseren van de verhouding tussen het verwachte rendement en het te lopen risico is en blijft één van onze dagelijkse taken. Dit doen wij voor alle portefeuilleprofielen.

Leuk om dergelijke vragen van relaties te krijgen, het stelt ons in de gelegenheid u een ‘kijkje in de keuken’ te geven.

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.