Consumenten merken er nog maar weinig van, maar de prijzen van grondstoffen stijgen achter de schermen in rap tempo. Door de coronacrisis raakte het wereldwijde containervervoer ontregeld. Nu de economie flink aantrekt, neemt de vraag naar producten toe. Echter kunnen fabrieken nog niet op topcapaciteit draaien vanwege de schaarste aan verschillende grondstoffen. Het tekort aan zeecontainerschepen zorgt voor een explosie van de grondstofprijzen. Wat gaan wij hiervan merken?

Grote toename van vraag naar containertransport

De wereldwijde logistiek is nog steeds verstoord sinds de coronapandemie. Veel schepen zijn samen met hun zeecontainers uit de vaart gehaald sinds maart 2020, toen het allemaal begon. Op het moment dat de vraag naar transport ineens steeg, ontstond er een tekort. Zeecontainers lagen over de hele wereld verspreid en moesten eerst teruggehaald worden. Op dit moment zijn alle beschikbare schepen actief, maar nog niet genoeg om aan de vraag naar grondstoffen en goederen te kunnen voldoen.

Niet alleen is er een tekort in grondstoffen en goederen, maar ook in containers, schepen en personeel. Aan het oplossen van het tekort wordt gewerkt, maar het duurt uiteraard lang voordat dit is gerealiseerd. Daarom kost een zeecontainer op dit moment veel meer dan vóór de coronacrisis. De prijs van het transport van Shanghai naar Rotterdam is het laatste jaar meer dan vervijfvoudigd en het aantal ‘containerbewegingen’ neemt nog steeds toe.

Blokkade Suezkanaal zorgt nog steeds voor grote vertragingen

De blokkade rondom het Suezkanaal deed nog schepje bovenop de reeds gestegen containerprijzen. Iedereen herinnert zich nog de recente opstopping. Het enorme containerschip Ever Given raakte door harde wind uit koers en blokkeerde dagenlang het Suezkanaal. Hierdoor moesten ongeveer 400 schepen lange tijd wachten op de doorvaart. Enkele pogingen om het containerschip los te trekken mislukten. Uiteindelijk na 6 dagen is het enorme containerschip (400 meter lang en 224.000 ton zwaar) weer vlot getrokken.

Door deze blokkade is er nog steeds sprake van grote vertragingen. Maar liefst 10% van de wereldhandel wordt vervoerd via het Suezkanaal. Een enorm percentage dat het belang van dit kanaal weergeeft.

De Suez Canal Authority (SCA) eiste in eerste instantie een schadevergoeding van meer dan 900 miljoen dollar, gebaseerd op het mislopen van tolgelden, schade aan het kanaal en kosten voor het lostrekken. Het schip heeft om deze reden ruim drie maanden ‘aan de ketting’ gelegen. Welk bedrag uiteindelijk is betaald is niet bekend, maar met de overeengekomen schadevergoeding is het boek nog lang niet gesloten. Verwacht wordt een groot aantal claims van allerlei bedrijven die schade hebben geleden als gevolg van de blokkade. Niet alleen eigenaren van gedupeerde containerschepen, maar ook bedrijven die hun containers veel te laat geleverd kregen. Het kan nog vele jaren duren voordat alles is afgehandeld.

Consumentenprijs hoger door gestegen transportkosten?

Door de enorm gestegen tarieven wordt er in de transport- en containersector op dit moment veel winst gemaakt. Containerbedrijven, zoals het Deense Maersk, maken handig gebruik van de toegenomen vraag.

Logischerwijs zullen onder meer de grote winkelketens de hogere kosten aan de consument doorberekenen om hun marges op peil te houden. Dit betekent dat wij in de toekomst waarschijnlijk meer zullen gaan betalen voor onze aankopen (die een lange reis hebben afgelegd voordat ze bij ons in de schappen liggen). Het is lastig te voorspellen hoe groot het economische langetermijneffect hiervan zal zijn.

Aan de andere kant maken veel bedrijven plannen om hun productie te verplaatsen, mede door deze enorm gestegen prijzen. Dit vergt echter forse investeringen. Daarbij zal het jaren duren voordat dit gerealiseerd is. Ook dit is een enorme logistieke uitdaging, maar het leidt uiteindelijk tot minder afhankelijkheid van het Suezkanaal en andere grote kanalen. Een fijne bijkomstigheid is dat dit uiteraard een positieve uitwerking heeft op het milieu. Overigens heeft Egypte plannen aangekondigd het Suezkanaal op diverse plekken te verbreden en verdiepen. Ook om de alsmaar groter wordende schepen te kunnen verwerken.

Vertragingen Panamakanaal door klimaatverandering

In Panama werken ze aan een structurele vermindering van de kwetsbaarheid van het Panamakanaal. In 2016 is het, na een bouwperiode van 8 jaar, flink uitgebreid om de capaciteit te vergroten. Maar ook hier moet nog steeds rekening worden gehouden met vertraging, want de Panama Canal Authority (PCA) kampt al een paar jaar met de gevolgen van klimaatverandering. Enerzijds is er vaak droogte, waardoor het waterpeil te laag wordt. Anderzijds zijn er vaker extreme stormen die de sluizen voor uitdagingen stellen. Het aanpakken van deze problemen heeft geleid tot een plan dat circa 2 miljard dollar zal gaan kosten en ongeveer 7 jaar gaat duren.

Marktbeleggen

Wij zijn zogenaamde marktbeleggers en beleggen dan ook in de gehele markt. Wij volgen de financieel/economische ontwikkelingen in de wereld en houden de risico’s goed in beeld. Wij zullen echter nooit bepaalde sectoren over- of onderwegen of tijdelijk uit de markt stappen. De zeer grote spreiding van het marktbeleggen en het laag houden van de kosten, vormen de sleutel tot uw beleggingssucces.

Tijdelijke problemen (zoals bovenstaande logistieke uitdagingen) worden op de lange termijn opgelost. Dat uitdagingen soms groot zijn en veel tijd kosten, maakt het extra belangrijk om genoeg tijd te hebben. Met andere woorden: als uw beleggingshorizon lang genoeg is, komt het uiteindelijk altijd goed.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in onze andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.