Na de hectische feestdagen kijken we onder de verlichte kerstboom vaak terug op een prettig samenzijn met familie en vrienden met veel gezelligheid en saamhorigheid. In de sfeervolle periode rond Kerst genieten we samen van verrukkelijke wijnen, culinaire hoogstandjes en prachtige cadeaus. Iedereen legt zijn dierbaren na een enerverend jaar graag weer in de watten.

Schril contrast
Hoe schril is het contrast als we aan het einde van het jaar terugblikken op de schrijnende beelden van weeskinderen in oorlogsgebied? In dat kader zamelde mijn dochtertje op een familiefeest onlangs geld in voor een sponsorloop van Serious Request. Kinderen staan hun klasgenootjes in conflictgebieden op jonge leeftijd al bij. Hoe mooi is dat? Dit bracht mij op het idee om in verband met de decembermaand (‘De maand van het geven’) te schrijven over fiscaal vriendelijk schenken aan goede doelen.

Maar hoe gaat dat schenken in zijn werk? Welke goede doelen onderscheiden we en op welke manieren kunnen we schenken? Leveren deze giften ook nog fiscale voordelen op? Onderstaand gaan we kort in op het goede doel in algemene zin, de diverse vormen, het fiscale aspect van giften en tot slot diverse beweegredenen om te schenken.

Wat is een goed doel?
Een goed doel is een zaak van algemeen belang waar we geld of goederen aan kunnen geven. In het verlengde daarvan wordt de term ‘goed doel’ vaak gebruikt voor een liefdadigheidsinstelling ofwel een organisatie die zich inzet op weldadig gebied.

Welke goede doelen onderscheiden we?
Goede doelen zijn te rangschikken in de volgende hoofdcategorieën:

  • Gezondheid
  • Welzijn en cultuur
  • Natuur en milieu
  • Internationale hulp

We kunnen hierbij denken aan medische hulp bij rampen en het steunen van weeskinderen of oorlogskinderen, maar ook onderzoek naar behandeling van ziekten, bescherming van een natuurgebied en het steunen van culturele instellingen.

Wanneer is een gift aftrekbaar?
Van giften die u doet aan goede doelen of instellingen kunt u van de belastingdienst een deel terugkrijgen. Giften zijn in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar. Hoeveel belasting u terugkrijgt is afhankelijk van verschillende criteria. Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren? Is de schenking vastgelegd bij de notaris of onderhands? Bovendien kunt u schenkingen doen als natuurlijk persoon of als rechtspersoon.

Algemeen Nut Beogende Instellingen
Daarnaast worden er (om voor fiscale aftrek van uw giften in aanmerking te komen) eisen gesteld aan het goede doel of de instelling waaraan u geeft. Door de belastingdienst erkende goede doelen vallen onder de noemer Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De meeste organisaties hebben de structuur van een stichting, maar het kan ook gaan om een vereniging of kerkgenootschap.

U kunt op de website van de belastingdienst opzoeken of de instelling waaraan u wilt geven een ANBI is, maar ook welke eisen er worden gesteld aan eenmalige en periodieke schenkingen.

Waarom schenken aan goede doelen?
De beweegredenen om te schenken aan goede doelen blijken uit een onderzoek uiteen te lopen. Waar de één doneren ervaart als iets positiefs, schenkt de ander uit persoonlijke betrokkenheid, zingeving aan het leven of het gevoel iets terug te doen voor de maatschappij. Een ander wil graag mensen ontmoeten met dezelfde interesses. Ook fiscale voordelen, schuldgevoel en sociale erkenning kunnen bij schenken een rol spelen.

Schenken aan goede doelen is zeker rond de feestdagen een mooi gebaar. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt kunnen we hulpbehoevenden, al is het maar met een sponsorloop op school, toch een beetje helpen.

Mieke van Haandel Mieke (1970) is vermogensadviseur en partner. Mieke is een gedreven teamplayer die het vertrouwen van haar relaties weet te winnen.