Fondsnamen zijn vaak lang en ingewikkeld. Ze hebben doorgaans een lastige naam omdat ze oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor internationale professionele partijen. De afkortingen vliegen u dikwijls om de oren, waardoor u niet in één oogopslag ziet waarin u belegt. Maar fondsmanagers zijn nu eenmaal verplicht om alle informatie in de productnaam te noemen. Gelukkig zijn deze afkortingen prima te ontcijferen. De betekenissen van UCITS, SRI, ESG, EM, ACC, DIS en meer leggen wij u graag uit. Het is tenslotte belangrijk dat u als belegger begrijpt waarin u belegt!

Algemene termen uitgelegd

In het algemeen bestaat de naam van een fonds uit zo’n vijf componenten. Beleggers kunnen uit de fondsnaam onder andere opmaken wie de aanbieder is, of het gaat om een beleggingsfonds of een indextracker, welke index ze volgen, in welke regio of sector ze beleggen en hoeveel bedrijven er in het fonds zitten.

Fondsaanbieders

De beleggingen in uw portefeuille zijn onder andere van de fondsaanbieders Dimensional, iShares, Northern Trust en Vanguard. Fondsaanbieders bieden doorgaans zowel indextrackers als beleggingsfondsen aan.

Indextrackers versus indexfunds

In uw beleggingen ziet u vaak term ETF terug. Deze verwijst naar een Exchange Traded Fund, een indextracker. Deze component laat zien welke index er wordt gevolgd. Vaak vind je in de ETF-naam ook nog het aantal bedrijven en de regio terug. Een ETF is tijdens beursuren doorlopend op de beurs verhandelbaar.

Ook wordt er in een fondsnaam vaak de term Index Fund gebruikt, om aan te geven dat het om een indexfonds gaat. Een indexfonds is een beleggingsfonds dat er naar streeft om hetzelfde rendement te behalen als een bepaalde beursindex. Voorgenoemd fonds wordt doorgaans eenmaal per dag verhandeld op de beurs.

Aandelen versus obligaties

In uw portefeuille ziet u vaker het woord ‘Equity’ terugkomen. Dit is een andere term voor aandelen. Staat ‘Bond’ in de fondsnaam? Dan weet u dat het om een obligatie gaat.

Verschillende regio’s

In een fondsnaam kunt u vaak terugvinden in welke regio(‘s) het fonds belegt. Bepaalde namen en afkortingen worden gebruikt om verschillende regio’s mee aan te duiden. De termen Europe, USA en North America behoeven uiteraard geen verdere uitleg. Onderstaande termen lichten wij toe:

Global betekent dat het fonds wereldwijd belegt.

Pacific zijn alle landen van Azië en Australazië (het gebied rond Australië, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Guinea en een deel van Indonesië).

EM staat voor Emerging Markets, ook wel opkomende markten. Dit zijn landen die een sterke groei doormaken, maar nog niet worden gezien als ontwikkelde landen. Hier vallen landen onder zoals Brazilië, India, Rusland en in sommige gevallen ook China (de zogenaamde BRIC landen). Ook landen als bijvoorbeeld Indonesië, Turkije, Polen, Chili, Taiwan en Egypte worden gezien als opkomende landen.

Developed world staat beter bekend als de ontwikkelde landen. Dit zijn onder andere Amerika, Australië, Japan en landen die vallen binnen de Euro-zone.

Duurzaam beleggen

Omdat wij duurzaam beleggen, staat er vaak ESG of SRI in de fondsnaam. Dit zijn allebei termen die worden gebruikt als het gaat om duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen.

Bij ESG (Environmental, Social en Governance) komen alleen bedrijven in de index die het goede voorbeeld geven op het gebied van op het gebied van milieu, maatschappij en verantwoordelijk ondernemingsbestuur.

SRI (Socially Responsible) gaat een stapje verder en selecteert actief op basis van specifieke ethische richtlijnen, zoals religie, persoonlijke waarden of politieke overtuigingen.

Low Carbon: deze term vindt u ook terug in uw portefeuille. Dit zijn fondsen die beleggen in bedrijven die minder CO² uitstoten en/of een relatief kleine voetafdruk hebben ten opzichte van de benchmark.

> Lees meer over duurzaam beleggen

Dividend uitkeren of herbeleggen

Een beursgenoteerd bedrijf kan ervoor kiezen om een deel van de winst door te geven aan aandeelhouders in de vorm van dividend. In sommige gevallen worden de ontvangen dividenden uitgekeerd aan fondsbeleggers, in andere gevallen worden ze herbelegd.

ACC is de afkorting voor de Engelse term ‘Accumulation’, wat betekent dat de belegging het dividend herbelegt in de koers.

DIS staat voor ‘Distributing’, wat betekent het dividend juist wordt uitgekeerd.

 


Eerste fondsnaam ontcijferd

Ter voorbeeld ontleden wij onderstaand twee fondsen uit uw portefeuille. Als eerste voorbeeld ontleden wij de volgende indextracker uit uw portefeuille:

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (ACC)
Klik hier voor de factsheet van september

SPDR Dit is de fondsaanbieder, de uitgevende instantie van de belegging. Vaak zijn fondsaanbieders banken of vermogensbeheerders, die een reeks van beleggingsfondsen of indextrackers aanbieden.
S&P 500 Dit laat zien welke index er wordt gevolgd en het aantal bedrijven waarin wordt belegd. De S&P 500 is een aandelenindex van de Verenigde Staten met de 500 grootste Amerikaanse bedrijven (naar beurswaarde).
ESG Screened ESG staat voor Environmental, Social en Governance. De belegging wordt gescreend op het gebied van milieu, maatschappij en verantwoordelijk ondernemingsbestuur. Alleen de bedrijven die zich actief inspannen om hun negatieve maatschappelijke invloed te beperken en/of voordelen te behalen voor de samenleving krijgen dit label.
UCITS UCITS is een stempel die ETF’s krijgen als ze aan alle Europese normen voldoen om verkocht te worden in alle EU-landen. Een soort keurmerk dus, dat de bescherming van beleggers ten goede komt.
ETF Deze afkorting staat voor Exchange Traded Fund. Door deze afkorting weten beleggers dat het om een indextracker gaat dat op de beurs wordt verhandeld en een bepaalde index volgt.
ACC ACC is de afkorting voor de Engelse term ‘Accumulation’, wat betekent dat de belegging het dividend herbelegt in de koers en opbrengsten dus opnieuw investeert.

Tweede fondsnaam ontcijferd

Hieronder volgt nog een ander voorbeeld.

UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible (DIS)
Klik hier voor de factsheet van september

UBS UBS (United Bank of Switzerland) is de aanbieder van deze belegging. Het is een wereldwijde investeringsbank en vermogensbeheerder.
ETF Deze afkorting staat voor Exchange Traded Fund. Door deze afkorting weten beleggers dat het om een indextracker gaat dat op de beurs wordt verhandeld en een bepaalde index volgt.
MSCI MSCI (Morgan Stanley Capital International) is het bedrijf dat de index samenstelt en bijhoudt.
Pacific Ook wel Asia Pacific, de regio waarin wordt belegd. Het fonds belegt in bedrijven uit landen zoals Australië, China, Hong Kong, Japan, Singapore, Zuid Korea en Taiwan.
Socially Responsible Socially Responsible, afgekort SRI, gaat een stap verder dan ESG door beleggingen actief uit te sluiten of te selecteren op basis van specifieke ethische richtlijnen, zoals religie, persoonlijke waarden of politieke overtuigingen.
DIS DIS is de afkorting voor de Engelse term ‘Distributing’, wat betekent dat de belegging het dividend uitkeert.

Overige termen ontcijferd

Maar dan zijn we er nog niet. Er zijn nog meer afkortingen die informatie geven over de specificaties van een belegging. Hier volgen er nog een aantal die u kunt vinden in uw portefeuille:

Core: De term Core duidt vaak op een fonds met een stabiele basis van goed gespreide aandelenbeleggingen, bijvoorbeeld een MSCI World of een mixfonds, verdeeld over aandelen en obligaties.

EUR of USD: Dit laat zien of het fonds in dollars of euro’s is genoteerd.

Custom: Deze term betekent letterlijk ‘op maat’ en wordt bijvoorbeeld gebruikt om aan te geven dat een fondsbeheerder een benchmark heeft samengesteld op basis van eigen criteria.

Fixed income: staat voor een beleggingsfonds in obligaties. De rente inkomsten worden aan beleggers uitgekeerd in dividend.

 


Meer informatie vindt u in de factsheets

Wij hopen dat wij het u iets makkelijker hebben gemaakt door een aantal termen toe te lichten. Wat eerst misschien codetaal leek, hopen wij in begrijpelijke taal te hebben uitgelegd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht.

Bent u nieuwsgierig naar inhoud van de beleggingen in uw portefeuille? Dan kunt u meer informatie vinden in de factsheets. De link naar alle factsheets kunt u vinden via:

> Uw persoonlijke iBeleggen omgeving
> Meer informatie
> Beleggersinformatie

Mieke van Haandel Mieke (1970) is vermogensadviseur en partner. Mieke is een gedreven teamplayer die het vertrouwen van haar relaties weet te winnen.