Het cijferseizoen is inmiddels in volle gang. Wat opvalt is dat veel bedrijven met verrassend goede cijfers komen. Bedrijfscijfers die niet zelden de optimistische verwachtingen van analisten weten te overtreffen. Zo wist de Deutsche Bank de markt (na vele jaren met teleurstellende cijfers) te verrassen met goede halfjaarcijfers en herstelt de winst bij Royal Dutch Shell in rap tempo, vooral dankzij de gestegen olieprijs.

Ook Google, Microsoft, Apple, ASML, Facebook, Coca Cola, PepsiCo, Unilever, Danone, Siemens, Tesla, Volkswagen, Pfizer, Goldman Sachs, JPMorgan, Randstad, Adecco en minder grote bedrijven als Aalberts, IMCD, Besi, Arcadis weten hun bedrijfsresultaten sterk te verbeteren.

Hoogtevrees door almaar stijgende beurskoersen

De beurskoersen stijgen over de volle breedte procenten per maand door (op een enkel kortstondig minuscuul dipje na). Steeds meer beleggers vragen zich af hoe lang dit nog zo kan doorgaan. De neiging om een keer (gedeeltelijk) winst te nemen wordt sterker. Sommigen hebben echter aan den lijve ondervonden dat deze strategie de laatste jaren allesbehalve succesvol was. De zittenblijvers bleken het afgelopen jaar de succesvolste beleggers te zijn. Niets menselijks is een belegger vreemd. Wij begrijpen de neiging om uw prachtige resultaten veilig te stellen.

Een ding is zeker en dat is dat de beurzen op een bepaald (onverwacht) moment weer flink zullen gaan dalen. De kans hierop is echter minder groot zolang de grote economieën groeicijfers vertonen van 3,5 tot 6,5% en bedrijfswinsten in de meeste gevallen in de dubbele cijfers worden gepresenteerd.

Snel economisch herstel en hoge groeiverwachtingen

Overheden en Centrale Banken investeren honderden miljarden in zwakke delen van de economie, honderden miljarden in het verbeteren van de infrastructuur en stutten hiermee de economische groei. Het producenten- en consumentenvertrouwen vertoont al enige tijd een zeer gunstig beeld. De detailhandelsverkopen in de Eurozone zijn flink gestegen en ook de dienstensector groeit uitbundig.

Het economisch herstel gaat voor de Eurozone harder dan eerder door de ECB is verondersteld, namelijk 4,6% in plaats van 4,0%. Het IMF heeft in juli 2021 de groeiverwachting voor de wereldeconomie op 6% gehandhaafd. Tegen de achtergrond van zoveel positief economisch nieuws is het moeilijk voor te stellen op korte termijn een stevige correctie op de beurzen te verwachten.

Fed en EBC houden vast aan lage rente

Zowel de Fed als de ECB hebben de financiële markten nadrukkelijk gemeld dat zij de komende jaren strak blijven vasthouden aan het, inmiddels al vele jaren durend, lage rentebeleid. Hierdoor nam de inflatievrees verder af en konden de obligatierendementen zich goed herstellen. Het enthousiasme voor aandelen nam daardoor toe en de vrees voor een correctie af. In de slipstream van de laagblijvende rente bleek vastgoed onder beleggers aan populariteit te winnen.

Chinese techaandelen onder druk

De president van China, Xi Jinping, schudde de financiële markten wakker met het onverwacht kritisch optreden jegens de technologie- en game-industrie. Eerder heeft Xi ook al zijn macht aangewend om de beursgang van Ant Group (dochterbedrijf van Alibaba) te blokkeren en Didi (de grootste taxi-app van China) offline te halen.

De Chinese overheid wenst de macht van deze snel groeiende bedrijven in te dammen en haar eigen macht tegelijkertijd te versterken. De koersen van Chinese techaandelen kwamen hierdoor sterk onder druk te staan. Dit zien wij terug in een opvallende afwijkende koersdaling van de opkomende markten ten opzichte van andere markten. Het zal wel met een sisser aflopen, want China heeft er uiteindelijk alle belang bij dat de technologie- en de game-industrie zich verder ontwikkelen.

Zorgen om klimaatverandering

De overwegend positieve economische ontwikkelingen en beursomstandigheden contrasteren met de wereldwijd verslechterende klimatologische omstandigheden. De hoeveelheid bosbranden is ongekend en het aantal grote overstromingen neemt toe. De zorgen om het klimaat (ook bij veel van onze relaties) worden hierdoor groter dan ze al waren.

De bereidheid om in een schoner milieu te investeren, neemt bij velen toe. In die zin vormen de recente klimaatextremen een wake up call en zet het de mensheid aan tot het nemen van meer ingrijpende maatregelen. Van steeds meer kanten worden de verantwoordelijke politici onder druk gezet om snel rigoureuze en passende maatregelen te nemen.

Beleggers hebben baat bij klimaattransitie

Ook voor beleggers is het van belang dat er meer vertrouwen komt in een geloofwaardig en effectief klimaatbeleid. Veel bedrijven en particulieren staan in de startblokken om een relevante bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De randvoorwaarden hiervoor zullen regeringen grotendeels moeten scheppen. Vanuit Europa zijn er al de nodige initiatieven genomen die gaandeweg meer zullen ingrijpen in het dagelijks leven van grote groepen bedrijven en mensen.

Ondernemingen die op het terrein van een betere klimaatbeheersing een goede voortrekkersrol weten te vervullen, vormen voor beleggers de financiële ankers van de toekomst. De noodzakelijke veranderingen die door velen op dit moment als een bedreiging worden gezien, kunnen dan omslaan in mooie kansen.


Heeft u vragen?

Wilt u met een van onze adviseurs van gedachten wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.