U hoeft de krant maar open te slaan en de berichten over inflatie snellen u tegemoet. Het begrip inflatie is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de financiële wereld. Maar waar staat het nu eigenlijk voor? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van inflatie? Wat is de impact ervan op de economie? En niet te vergeten, welke invloed heeft inflatie op u als belegger?

Wat betekent inflatie?
De betekenis van inflatie is de waardevermindering van geld door het stijgen van de gemiddelde prijzen van goederen en diensten, het algemene prijspeil. Inflatie wordt gemeten aan de hand van de zogenaamde consumentenprijsindex (CPI), een zorgvuldig samengestelde lijst van producten en diensten en hun weging daarbinnen. Deze belangrijke index wordt bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De oorsprong van inflatie
Historisch gezien is inflatie meestal gekoppeld geweest aan belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen, zoals revoluties, (religieuze) oorlogen of politieke crises. Anderzijds speelden ook de ontdekking van nieuwe goud- en zilvermijnen een belangrijke rol in de toe- of afname van inflatie. Na afloop van deze ingrijpende periodes herstelde het prijspeil doorgaans weer redelijk snel, om vervolgens daarna eeuwenlang rond hetzelfde niveau te bewegen. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw kent de westerse wereld een minder gebeurtenisafhankelijke inflatie.

Inflatie, de sluipmoordenaar van uw geld

Oorzaken van inflatie
Wanneer de hoeveelheid geld in een land sneller groeit dan de productie, neemt de gemiddelde prijs van goederen en diensten toe. Inflatie wordt tevens veroorzaakt doordat bedrijven hun hogere kosten doorberekenen aan de consument. Hierbij kunt u denken aan gestegen grondstofprijzen, loonkosten en duurdere machines, maar ook hogere belastingtarieven kunnen prijsverhogend werken. Door deze prijsstijgingen daalt de waarde van geld. U kunt dus minder besteden met dezelfde hoeveelheid geld. Dit hoeft echter niet direct ten koste te gaan van de koopkracht. De koopkracht daalt immers alleen als de lonen minder snel stijgen dan de prijzen.

Gevolgen van inflatie
Voor mensen met schuld kan de inflatie niet hoog genoeg en voor mensen met vermogen niet laag genoeg zijn. Immers, inflatie holt niet alleen schulden, maar op den duur ook uw vermogen uit. Inflatie vormt voor veel beleggers – naast kosten – een zwaar onderschatte sluipmoordenaar. Een hoge inflatie is doorgaans niet goed voor de economie. Het vertrouwen van de bevolking in de eigen valuta en economie kan afnemen en voor buitenlandse investeerders wordt het minder interessant om te investeren. Een extreem lage of negatieve inflatie is echter ook verre van wenselijk. Bij een negatieve inflatie loont het voor consumenten om zo lang mogelijk te wachten met het doen van uitgaven. Uitstel betekent immers dat men later minder hoeft te betalen voor hetzelfde product. Dit kan zeer schadelijk zijn voor de economie.

Het sturen van een inflatie met behulp van de geldmarktrente (de “korte rente”) is een belangrijk doel van menige regering en centrale bank. Sinds enige tientallen jaren streven veel landen naar een inflatie van rond de 2% per jaar. Bij een lage inflatie worden consumenten nog net gestimuleerd om goederen en diensten af te nemen, zonder dat de negatieve effecten van inflatie te groot worden.

Wat is de impact van inflatie op de huidige economie?
De afgelopen maanden heeft de euro jegens de dollar aan kracht gewonnen. Dit is één van de oorzaken waardoor de prijzen in de eurozone sinds de zomer van 2017 nauwelijks zijn gestegen. Ervaring leert dat het effect van een sterkere of zwakkere munt pas na een jaar goed zichtbaar wordt. Dat betekent dat de neerwaartse druk op de inflatie de rest van dit jaar zou kunnen aanhouden. De andere kant van de medaille is dat spaarders de ‘pijn’ voorlopig blijven voelen. De spaarrente zal dan namelijk extreem laag blijven, waardoor sparen de facto verlieslatend blijft.

Wat betekent dat voor u als belegger?
U heeft als belegger op dit moment weinig alternatieven. Sparen brengt voorlopig niets op. De aanstaande rentestijgingen zullen daarnaast de rendementen op obligaties de komende tijd drukken. Om uw portefeuille perspectiefrijk te houden en de inflatie (en belastingen) goed te maken, blijft u daarom aangewezen op het gunstige langetermijnrendement van aandelen. Betekent dit dat u afscheid moet nemen van obligaties? Nee, obligaties vormen het defensieve hart van de portefeuille. Bij een eventuele tussentijdse beurscrash zullen zij het verlies van uw beleggingen aanzienlijk dempen.

 

Mieke van Haandel Mieke (1970) is vermogensadviseur en partner. Mieke is een gedreven teamplayer die het vertrouwen van haar relaties weet te winnen.