Anno 2019 zijn er nog steeds vermogensbeheerders, die de door hen gerealiseerde rendementen niet op hun site vermelden. Dat geeft te denken.

Om te beginnen moet elke vermogensbeheerder een goed onderbouwd beleggingsbeleid hebben en dit zorgvuldig vastleggen en periodiek verantwoorden. Dit is een heldere verplichting vanuit de regelgeving. Wat de regelgeving echter niet verplicht, is dat vermogensbeheerders de gerealiseerde rendementen niet hoeven te publiceren. Vaak wordt het afgedaan met de tekst dat de portefeuilles maatwerk betreft. Potentiële klanten hebben er ons inziens recht op precies te weten wat het beleggingsbeleid van een bepaalde vermogensbeheerder daadwerkelijk over bij voorkeur tenminste vijf jaar heeft opgeleverd. Elke vermogensbeheerder heeft wel standaard portefeuilles waarvan ze de rendementen bijhouden. Hoe zouden ze anders moeten beoordelen of hun beleggingsstrategie ook daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt?

Het is van belang dat er uitsluitend netto rendementen worden gepubliceerd die makkelijk te lezen zijn. Ook de kosten moeten heel duidelijk en expliciet worden getoond. Op dit laatste punt heeft de regelgeving goede stappen voorwaarts gezet, want vanaf 1 januari 2018 moeten banken en vermogensbeheerders de kosten gedetailleerd en volledig rapporteren. De manier waarin deze verantwoording vorm krijgt, is zeker voor verbetering vatbaar.

Helaas is elke verbetering op het terrein van meer transparantie in de financiële sector ten behoeve van de klant tot heden door de politiek en de AFM afgedwongen. Weinig ging vanzelf of kwam voort uit een intrinsieke motivatie om klanten zo goed mogelijk te informeren en het klantbelang echt voorop te stellen. Teveel financiële organisaties zetten ‘subtiel’ hun hakken in het zand of traineren de vanuit de regelgeving geopperde verbeteringen en voorschriften.

Als het goed is, ontvangt u de komende week de vermogensrapportage over 2018. Wij adviseren u de volgende zaken grondig te bekijken:

  • Is de vermogensrapportage compleet en begrijpelijk?
  • Is het portefeuilleprofiel en de daarbij behorende neerwaartse koersrisico’s u voldoende duidelijk gemaakt?
  • Is het duidelijk welke beheervergoeding u heeft betaald?
  • Worden de TOTALE kosten over het afgelopen jaar (dus ook die van derden) getoond, gerubriceerd en getotaliseerd? Dat is namelijk een wettelijke verplichting.
  • Wordt het rendement per beleggingscategorie (aandelen, obligaties, alternatives, opties, vastgoed) en binnen die categorie per individuele positie getoond?
  • Wordt het rendement ook netto op portefeuilleniveau, dus na alle denkbare kosten, gepresenteerd?
  • Kunt u alle mutaties terugzien en is u voldoende toegelicht – in welke vorm dan ook – waarom deze mutaties hebben plaatsgevonden?
  • Kunt u de gerealiseerde rendementen vergelijken met realistische (eerlijke) benchmarks en worden die benchmarks in de vermogensrapportage aan u aangeboden?

Wij wensen u veel rust, transparantie, lage kosten en een mooi rendement in 2019 toe.