Wie kent het spreekwoord niet? Wat je op jonge leeftijd leert, daarvan heb je je hele leven profijt. Als je jong bent neem je zaken eenvoudig en snel tot je, en kun je veel verder komen dan wanneer je ’op latere leeftijd’ ergens aan begint. Een van mijn hobby’s is schaken. Ik heb dit geleerd toen ik bijna volwassen was, en ik kan u verklappen, hoger dan het gemiddelde clubniveau zal ik nooit komen. Mijn zoon heb ik op jonge leeftijd leren schaken, en u begrijpt het al, tegen hem ben ik volstrekt kansloos.

Met beleggen is het eigenlijk net zo, hoe eerder men begint, des te groter de kans op succes. Op jonge leeftijd is immers de beleggingshorizon doorgaans lang. Dit leidt logischerwijs tot twee grote voordelen:

  1. De periode van beleggen is simpelweg langer, waardoor het vermogen langer rendeert en dus omvangrijker wordt;
  2. Het is vaak mogelijk een offensiever profiel te kiezen, waardoor het vermogen jaarlijks (gemiddeld) sterker stijgt.

Nu hoor ik u al zeggen: ‘Tja, leuk verhaal, maar jonge mensen hebben meestal veel minder te beleggen dan wat oudere mensen’. Dat klopt uiteraard, maar ook voor kleinere vermogens gelden deze twee belangrijke voordelen. Daarnaast is het heel goed om ‘geleidelijk’ te beleggen door bijvoorbeeld een maandelijkse periodieke overboeking naar je portefeuille te doen. Hierdoor wordt het zogenaamde instap-moment-risico ook nog eens goed gespreid.

Het maken van een beleggingsplan is en blijft uiteraard voor iedereen een uniek verhaal. Niet alleen looptijd (horizon) en objectief te bepalen portefeuilleprofiel zijn essentieel, minstens zo belangrijk is het persoonlijke (subjectieve)  ‘gevoel’ bij beleggen. Een theoretische grondige keuze van het portefeuilleprofiel leidt niet altijd tot het ‘gevoelsmatige’ juiste antwoord. Natuurlijk is het beter dit gevoel zoveel mogelijk uit te schakelen. De praktijk leert echter dat als de emoties, vooral in het begin, teveel oplopen met name beginnende beleggers bij tegenslag voor eens en altijd afhaken. Een goed begrip van de zaken en een goede begeleiding zijn daarom essentieel.

Wij zien steeds meer jonge mensen geïnteresseerd raken in beleggen, ook op scholen wordt er meer aandacht aan besteed. Een mooie ontwikkeling. Hoe eerder je begint, hoe verder je komt…

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.