De aandelenkoersen kunnen vaak heftig fluctueren, zo wijst het verleden uit. Op de korte termijn kan het soms lijken alsof het einddoel nooit wordt bereikt.

Een ‘beloofd’ rendement van 6%

Ik gebruik vaak het voorbeeld van één van onze eerste klanten kort na de start van ons bedrijf in 2007. Deze klant ging matig offensief beleggen. Wij prognosticeerden een rendement van circa 6% per jaar, uitgaande van een beleggingshorizon van 10 tot 12 jaar. In 2009 (vlak na de kredietcrisis) hadden wij een gesprek over de portefeuille. De klant gaf aan zeer ontevreden te zijn over het rendement. Wij hadden hem immers een rendement ‘beloofd’ van circa 6% per jaar.

Sinds 1970 realiseerden de aandelenmarkten een gemiddeld jaarlijks rendement van circa 10%. Op kortere termijn kunnen de resultaten echter behoorlijk uiteenlopen. Zo kan het rendement op aandelen over een bepaalde periode ook negatief zijn. Denk daarbij aan de oliecrisis begin jaren 70, de dotcom crisis rond de eeuwwisseling of de kredietcrisis in 2008-2009. Meer recent, eind vorig jaar met het oplaaiende conflict tussen de VS en China, daalden de koersen ineens hard, waardoor 2018 te boek kwam te staan als een slecht aandelenjaar.

Zo kan het voorkomen dat er perioden zijn dat beleggers negatief gestemd zijn en tevens bang zijn dat zij hun vooraf gestelde doelen niet zullen halen. Dat de media daar een schepje bovenop doen, bevordert het vertrouwen ook niet.

Gemiddeld lange termijn rendement tegenover de daadwerkelijke behaalde resultaten

Toch is het interessant om eens te kijken hoe vaak het jaarrendement van aandelen overeenkwam met het gemiddelde rendement op de lange termijn. Onderstaande grafiek toont het rendement aan per kalenderjaar van de brede Amerikaanse S&P 500 Index in de periode van 1926 tot en met 2018.

In deze periode bedroeg het gemiddeld jaarlijks rendement circa 10%. Dit rendement is te zien in het grijs gemarkeerde gebied, dat het historische gemiddelde rendement van 10% weergeeft met plus en min 2 procentpunten. Dit gebied noemen we het bereik.

In slechts 6 van de 93 jaar boekte de S&P 500 een rendement binnen dit bereik. In alle overige jaren, 87 jaar om precies te zijn, lag het rendement van de index ruim boven of onder dit bereik. Deze diversiteit aan rendementen laat daarbij ook geen duidelijk patroon zien.

Conclusie

Voor beleggers is het van evident belang om verder te kijken dan het gemiddelde rendement op de korte termijn en vast te houden aan de lange termijn doelstellingen. Geduld is behalve een schone zaak, vooral ook een wijze les voor beleggers.

Patrick Bontje Patrick (1970) is medeoprichter van iBeleggen en moederbedrijf topcapital. Patrick is ondernemer pur sang; hij draagt onafhankelijkheid hoog in het vaandel.