Geleidelijk aan lijkt het vertrouwen onder beleggers weer te herstellen. Overigens niet alleen onder beleggers, ook het bedrijfsleven lijkt minder somber over de aanstaande economische ontwikkelingen. Dit komt door een combinatie van een licht dalende inflatie, dalende grondstofprijzen, dalende kosten voor energie en meevallende omzetten.

Licht positieve groeicijfers Europese landen

Ondanks deze positieve ontwikkelingen, wordt er voor de meeste Europese landen een lichte recessie verwacht. De groeicijfers in Duitsland bleken mee te vallen. Waar zij een lichte daling voor het derde kwartaal verwachtten, was deze tegen de verwachting van analisten gegroeid met 0,3%. De groei in Spanje en Frankrijk was in het derde kwartaal weliswaar afgezwakt, maar is nog wel licht positief.

Van alle Europese landen heeft Duitsland de meeste last van het dichtdraaien van de Russische gaskraan. Veel industriële productieprocessen verbruiken veel aardgas. Mogelijk noodzaakt dit sommige bedrijven tot het verplaatsen van hun productiecapaciteit naar landen met een substantieel lagere en meer betrouwbare energievoorziening. Mocht dit gebeuren, dan ligt het voor de hand dat dit slecht kan uitpakken voor de Duitse economie. Enigszins geruststellend is dat Duitsland de afgelopen week een omvangrijk gascontract met Qatar heeft kunnen afsluiten. Hiermee heeft Duitsland vanaf 2026 voor een periode van vijftien jaar maar liefst 40% van haar gasverbruik veiliggesteld.

Eindejaarsrally

De vraag die menig belegger bezighoudt, is of er nog sprake zal zijn van een eindejaarsrally. Deze hoop of verwachting komt voort uit het historische feit dat de maanden november en december dikwijls een extra hoog rendement opleveren. Veel beleggingsbladen en sites besteden aan dit fenomeen de nodige aandacht.

Zo presteerde de S&P 500 (waar u voor een groot deel in belegt) de afgelopen tachtig jaar in de maanden november, december en januari beter dan in de andere maanden. Dit zal grotendeels samenhangen met de extra uitgaven van consumenten in verband met de feestdagen.

Consumentenvertrouwen

Wat het consumentenvertrouwen begin 2023 ons inziens een boost zou kunnen geven, zijn de forse inkomensverhogingen van belangrijke groepen werknemers en gepensioneerden. De forse verhoging van het minimumloon zal hieraan eveneens bijdragen (waarvoor het Europees parlement stevig heeft gepleit). De koopkracht van de laagstbetaalden is of wordt in veel landen omhooggetrokken. De pijn van de sterk gestegen energieprijzen wordt, naast de andere overheidsmaatregelen, hierdoor enigszins verzacht.

Veel analisten verwachten dat de groei van de inflatie in 2023 fors zal dalen. Dit is hoopgevend nieuws. De kerninflatie (inflatie exclusief voedsel en energie) blijft waarschijnlijk wel aan de hoge kant omdat de hoge energieprijzen met een zekere vertraging blijven doorwerken in eindproducten. De algemene inflatie is de laatste twee maanden licht gedaald. Deze daling zal in november en december waarschijnlijk verder versnellen. De Nederlandse grootbanken verwachten voor 2023 een inflatie van 4 tot 5%.

Economische cijfers al in de koersen verwerkt

Beleggers hebben de gewoonte vooruit te lopen op economische ontwikkelingen. Alles wat aan cijfers bekend is, is reeds in de koersen verwerkt. Vaak nemen beleggers een voorschot op aankomende gebeurtenissen, en enig optimisme is daarbij niet zelden leidend. Dit wordt gestut door de langjarige ervaring dat beurzen na een stevige correctie altijd weer herstellen.

Beleggers hebben de neiging op de muziek vooruit te lopen. Hierin schuilt wel het gevaar dat dit optimisme te veel op verwachtingen en te weinig op economische feiten is gebaseerd.

Veel MKB-bedrijven stoppen

We zien om ons heen veel MKB-bedrijven worstelen met de gestegen energiekosten. Veel ondernemers kunnen de hoge kosten niet of nauwelijks meer betalen en zijn genoodzaakt te stoppen. Steeds meer burgers worden daarnaast geconfronteerd met fors hogere energierekeningen en wat betreft grotere investeringen worden mensen afwachtend. De huizenmarkt is gedraaid en velen voelen zich hierdoor minder comfortabel. We worden onbewust allemaal mentaal beïnvloed door het sombere en ogenschijnlijk uitzichtloze nieuws.

Juist in deze tijden is het onze rol als vermogensbeheerder om u vertrouwen te geven in toekomstig herstel. Wij vragen u om geduld te hebben en uw focus te houden op de lange termijn. Aan elke crisis komt immers een eind.

Wanneer de beurs zal herstellen, laat zich niet voorspellen. De ervaring leert ons dat dit moment altijd onverwachts komt. Alleen degenen die belegd zijn, profiteren van een toekomstig marktherstel.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van iBeleggen. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.