Wist u dat u kunt voorkomen dat uw kinderen later veel erfbelasting moeten betalen door nu al te beginnen met schenken? Ook als uw vermogen vast zit in stenen of aandelen. En wist u dat u invloed heeft op de bestemming van uw schenking? Bijzondere voorwaarden zoals schenken op papier en schenken onder bewind kunt u meenemen in een schenkingsplan en later definitief vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Lees hieronder meer over de voordelen van een schenkingsplan.


Het opstellen van een schenkingsplan

De meeste mensen maken aan het eind van het jaar of begin van het nieuwe jaar financieel de balans op. Vaak ontstaat dan de gedachte om te schenken. Wilt u uw kind financieel op weg helpen bij de aankoop van een woning? Of wilt u bijvoorbeeld uw broer ondersteunen bij het opstarten van een nieuw bedrijf? Er bestaan verschillende schenkingsvormen en ook de voorwaarden per schenking verschillen. De opzet van een schenkingsplan kan u helpen bij het maken van uw keuzes. Onderstaande vragen staan hierin centraal.

1. Welk bedrag wilt u schenken?

De eerste vraag is natuurlijk: welk bedrag wilt u schenken? Het is uiteraard van belang dat u kritisch beoordeelt of u na een schenking voldoende vermogen overhoudt om te kunnen voorzien in uw levensonderhoud, nu en in de toekomst. U wenst tenslotte zelf ook een financieel onbezorgde oude dag. Een financieel planner kan u helpen bij dit vraagstuk door uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogensplanning inzichtelijk te maken.

2. Aan wie wilt u schenken?

Het is belangrijk om van te voren stil te staan bij de fiscale spelregels. Of u nu een financiële bijdrage wilt leveren aan de studie van uw kind, een beleggingsrekening wilt openen voor uw kleinkind, een ander familielid financieel wenst bij te staan, of een gift wenst te doen aan een goed doel.

We raden u aan om u vooraf te verdiepen in de tarieven voor de schenkbelasting, zodat u weet hoeveel belasting er over uw schenking wordt berekend. Als ouder of grootouder kunt u bijvoorbeeld jaarlijks belastingvrij een bepaald bedrag schenken. Lees meer hierover in: Beleggen voor kind of kleinkind.

Daarnaast zijn er andere schenkingsvrijstellingen, afhankelijk van schenkingsdoel en de begunstigde. Voor de tarieven en vrijstellingen voor schenkbelasting 2021 verwijzen we u graag naar de website van de belastingdienst.

> Ga naar de Belastingdienst.nl

3. Waarom wilt u schenken?

Er zijn verschillende redenen om uw (klein)kind of dierbare financieel bij te staan door middel van een schenking. Onderstaand bespreken we veel voorkomende schenkingen.

 • Schenking voor de aankoop van een woning
  Wilt u uw kind op weg helpen met de aankoop van een woning? Met oog op de huidige huizenmarkt is een schenking hierbij een mooi gebaar. Momenteel wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de zogenaamde ‘jubelton’, een populaire benaming voor de maximale belastingvrije schenking van 100.000 euro voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Deze kunt u overigens zowel aan een familielid als een derde schenken. (Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat ze de schenkingsregeling willen afschaffen. Het kan daarom raadzaam zijn voor ouders die een schenking overwegen, deze plannen niet te ver voor zich uit te schuiven.)
 • Schenking voor beleggen van jongs af aan
  Wilt u uw (klein)kind al op jonge leeftijd kennis laten maken met beleggen? Dan kunt u een beleggingsrekening voor hem of haar openen en hierbij gebruikmaken van de jaarlijkse periodieke vrijstelling. U kunt deze manier belastingvrij schenken aan uw (klein)kind, die vervolgens direct profiteert van de lange termijn voordelen van beleggen. Vroeg beginnen en geleidelijk opbouwen blijkt immers een zeer lucratieve strategie. Dit heeft te maken met het rendement-op-rendement effect. Albert Einstein noemde dit effect ook wel het achtste wereldwonder.
 • Schenking om toekomstige erfbelasting te voorkomen
  Veel mensen schenken met ‘schuldigerkenning’, ook wel ‘schenken op papier’ genoemd. Hierbij houdt u het geschonken bedrag tot uw beschikking. Dit kan handig zijn als u geld wilt schenken, maar als het ‘vastzit’ in uw huis of wanneer u twijfelt of u hier voldoende ruimte voor heeft. U schenkt op papier, maar leent het bedrag als het ware direct terug van uw kinderen. Daarom betaalt u hierover een jaarlijkse rente van 6%. Door een schenking op papier bespaart u uw kinderen veel toekomstige erfbelasting.

Een alternatief hiervoor kan het inrichten van een ‘fonds voor gemene rekening’ zijn, waarbij u jaarlijks aandelen schenkt. U blijft als bestuurder in dit geval tevens beslissingsbevoegd over het geld.

4. Op welke manier wilt u schenken?

U kunt op verschillende manieren schenken, namelijk via geld of goederen, op papier of onder bewind. Het is belangrijk dat u voor de juiste vorm kiest. Onderstaand bespreken we een aantal schenkingsvormen.

 • Schenken in geld of goederen
  Geld overmaken op de betaal- of beleggingsrekening van uw (klein)kind is de meest voorkomende manier van schenken. Maar wist u dat u ook kunt schenken in goederen? Hierbij kunt u denken aan onroerende goederen, zoals een woning. Maar ook vallen hieronder roerende zaken zoals aandelen, aanmerkelijk belang aandelen in uw BV en waardevolle zaken zoals schilderijen of antiek.
 • Schenken op papier
  Schenken op papier gebeurt vaak als een groot deel van het vermogen in iemands huis of aandelen zit. Pas na overlijden ontvangen de kinderen het geld. Omdat er op papier al geld is geschonken, hoeven nabestaanden uiteindelijk minder of geen erfbelasting te betalen.
 • Schenken onder bewind
  Schenken onder bewind is een optie als u er zeker van wilt zijn dat uw (klein)kinderen het later goed besteden. U kunt zelf invloed uitoefenen op de bestemming van het vermogen. Een schenking onder bewind moet tijdig worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

Kijk naar de details van uw schenking

Naast bovenstaande punten zijn er nog meer mogelijkheden bij een schenking. Zo kunt u in uw schenkingsakte verschillende voorwaarden opnemen, kunt u een schenking terugdraaien of ervoor kiezen zelf de schenkbelasting te betalen, in plaats van de ontvanger.

Voorwaarden opnemen in de schenkingsakte
Net als in een testament kunt u via een schenkingsakte ook aan schenkingen voorwaarden verbinden. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat bij een eventuele echtscheiding de (ex-)partners van uw kinderen géén recht hebben op de helft van de schenking. Hiervoor kunt u een zogenaamde uitsluitingsclausule in de schenkingsakte opnemen.

Schenking terugdraaien
Wist u dat u schenkingen ook kunt terugdraaien? In bijzondere gevallen kunt u de schenking aanmerken als een herroepelijke schenking en deze ongedaan maken. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat u het geld  toch zelf nodig heeft óf de ontvanger het geld gebruikt voor onverstandige doeleinden.

Wie betaalt de schenkbelasting?
Iemand moet de schenkbelasting betalen. Dit kan zowel de ontvanger als de schenker zijn. Bij een schenking ‘vrij van recht’ neemt u zelf de schenkbelasting voor uw rekening. Let er wel op dat u dan méér belasting betaalt, omdat de Belastingdienst de schenkbelasting ook ziet als schenking. In het aangifteformulier vult u in wie de schenkbelasting gaat betalen. Wel blijft de ontvanger altijd aansprakelijk voor het betalen van de schenkbelasting.


Hulp nodig bij uw schenkingsplan?

Wilt u hulp bij het maken van een schenkingsplan? Een notaris of fiscalist kan u hierbij van dienst zijn. Wij als vermogensbeheerder ondersteunen u graag bij de uitvoering van het schenkingsplan, ofwel het realiseren van uw wensen en doelstellingen op beleggingsgebied.

> Neem contact met ons op

Indirect schenken aan KiKa

Wilt u dit jaar nog een mooi gebaar maken en op een leuke manier een steentje bijdragen aan een goed doel? Dan kunt u overwegen de door mijn collega geschreven Geldscheurkalender 2022 weg te geven voor de feestdagen. De scheurkalender staat vol met tips over beleggen, sparen, hypotheek en pensioen. En de volledige netto opbrengst gaat naar KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij.

Mieke van Haandel Mieke (1970) is vermogensadviseur en partner. Mieke is een gedreven teamplayer die het vertrouwen van haar relaties weet te winnen.