Beeld: Valerie Kuypers

Eergisteren was het Prinsjesdag. Traditioneel de dag dat de troonrede door het staatshoofd wordt voorgelezen en dat de Minister van Financiën Wopke Hoekstra aansluitend de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aanbiedt. In de troonrede geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar.

Een andere traditie lijkt wel het feit dat de tekst van de troonrede vóórdat deze daadwerkelijk wordt voorgelezen al voor een belangrijk deel is uitgelekt. Elk jaar is er weer de verbazing over ‘hoe het toch kan?’ en elk jaar is er ook de berusting dat het blijkbaar ‘altijd zo is’.

Sobere Prinsjesdag dit jaar

De rituelen waarmee deze dag gepaard gaan waren beduidend anders dan andere jaren. Het ceremoniële deel was veel minder uitbundig. Geen koets die de Koning en Koningin brengt, maar een auto. Geen Ridderzaal, maar de Grote Kerk in Den Haag. Geen 1.000 genodigden zoals gewoonlijk, maar een gezelschap van slechts 270 man. En tussen alle genodigden minimaal 1,5 meter afstand. Er klonk tevens geen collectief ‘Lange Leve de koning’ en de bekende balkonscène ontbrak voor het eerst sinds 1974. Dit alles met uiteraard als doel het coronavirus niet de gelegenheid te geven meer slachtoffers te maken. Sommigen vinden het jammer dat deze ceremoniële traditie nu fors versoberd was. Anderen vinden het prima, zij hielden toch al niet van het uitbundige traditionele gebeuren op de derde dinsdag van september. Maar uiteraard begrijpt iedereen de noodzaak van deze versobering.

Kabinet wil de economie stimuleren

Er is een aantal maatregelen aangekondigd met als doel het stimuleren van de economie en het steunen van de koopkracht. Verstandig of niet? Op korte termijn kost het veel overheidsgeld. Ook hier zijn de meningen uiteenlopend. Voor- en tegenstanders hebben beiden plausibele argumenten om hun visie uit te leggen.

Wat ons betreft is hier echt het statement ‘verstandig investeren in de toekomst’ aan de orde. Niets doen zal leiden tot veel faillissementen en tot vertraging in de gehele economie. Het (belasting)geld laten rollen betekent nu weliswaar een toenemend begrotings- en financieringstekort, maar zal uiteindelijk leiden tot een stabielere en sterkere economie.

We hebben het in onze blogs al vaker geschreven: in grote lijnen staan wij achter het beleid van onze regering. We hebben het vertrouwen dat de genomen besluiten ons land uiteindelijk sterker zullen maken.

Het kabinet wil met alle aangekondigde maatregelen de koopkracht van burgers stimuleren. Zoals een hogere arbeidskorting en lagere belasting voor werkenden en gepensioneerden. Dit zal een forse lastenverlichting opleveren. Voor starters op de woningmarkt wordt de overdrachtsbelasting afgeschaft. Beleggers op de woningmarkt daarentegen gaan juist veel meer overdrachtsbelasting betalen, namelijk 8% in plaats van de huidige 2%. Volgens het CPB zal de koopkracht van werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gemiddeld met 0,8% stijgen.

Het is echter niet alleen maar positief. Voor ondernemers zitten er ook negatieve kanten aan. Grotere bedrijven krijgen geen verlaging van de vennootschapsbelasting. En zzp’ers raken de zelfstandigenaftrek versneld kwijt. Daarnaast zal de werkloosheid flink oplopen, wat uiteraard een negatieve invloed heeft op de koopkracht.

Wat betekent dit voor u?

Voor u als belegger betekent deze dag niet heel veel. Zoals u weet beleggen wij wereldwijd. De marktkapitalisatie van de Nederlandse beurs is minder dan 1% van de wereldwijde marktkapitalisatie. Wat er in Nederland gebeurt op Prinsjesdag heeft dus weinig invloed op uw portefeuille.

Wat voor de particuliere Box 3 belegger wel interessant is, is dat de plannen voor de vermogensrendementsheffing voor natuurlijke personen vanaf 2022 flink veranderen. Er zou een forse vrijstelling komen op spaargeld om spaarders tegemoet te komen die geen rente ontvangen, maar wel belasting over hun Box 3 vermogen moeten betalen. Deze plannen zouden ertoe leiden dat spaarders (afhankelijk van de hoogte van de spaarrente) tot 440.000 euro belastingvrij kunnen sparen. Dit plan, gemaakt door voormalig staatssecretaris Snel, is echter op losse schroeven komen te staan wegens rechtsongelijkheid. Hans Vijlbrief, de opvolger van Menno Snel, gaat ervan uit dat het juridisch niet houdbaar is. Hij kwam met een ander voorstel spaarders te ontzien, namelijk door de heffingsvrije voet op vermogen te verhogen.

Daarnaast kondigde de staatssecretaris gisteren aan dat er alsnog onderzoek wordt gedaan naar het belasten van het werkelijk gerealiseerde rendement in plaats van een belasting gebaseerd op een fictief rendement. Als de uitvoeringsbezwaren meevallen, dan maakt zo’n systeem de vermogensbelasting eerlijker.

Conclusie

De coronacrisis die ons in maart in alle hevigheid overviel, leidde ertoe dat er in korte tijd zeer forse verliezen op de koersenborden stonden. Gelukkig hebben vrijwel al onze klanten de kalmte bewaard en hebben hun beleggingen aangehouden. De lange termijn belegger, die zich niet laat leiden door zeer grillige en onzekere beurzen, is uiteindelijk het meest succesvol. En uiteraard zijn wij er voor u om uw vermogen goed te beheren. Professioneel beheer tegen lage kosten, dat leidt uiteindelijk tot een optimaal resultaat. Wij zetten ons hier al jaren voor in en zullen dat ook altijd blijven doen.

Contact?

Heeft vragen aan ons of opmerkingen voor ons? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn u graag van dienst!

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.