PRIVACY STATEMENT

iBeleggen neemt de privacy van haar cliënten zeer serieus en heeft als richtsnoer alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest ervan na te komen. Alle aan ons ter beschikking gestelde informatie zal met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. In dit verband hechten wij veel waarde aan de naleving van de regels die de verschillende privacywetten zijn opgenomen.

Ons privacy- en cookiestatement is van toepassing op onze gehele dienstverlening.

In deze verklaring informeren we onze cliënten over de wijze waarop iBeleggen met persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door iBeleggen voor de (online)diensten die we bieden. iBeleggen kwalificeert hierbij als “Verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Welke informatie we van onze cliënten ontvangen en bewaren hangt af van de vraag of, en zo ja welke dienst een cliënt afneemt. Hieronder beschrijven we ons beleid aan de hand van de volgende onderwerpen:

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerkingen met wie delen we ze?
  a. Wanneer u een boek of andere informatie aanvraagt;
  b. Wanneer u een account aanmaakt en / of op een andere wijze cliënt bij ons wordt.
 2. Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?
 3. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
 4. Inzage, correctie en wijziging van de gegevens, en andere rechten die de cliënt toekomen;
 5. Contactgegevens en wijzigingen aan het beleid.

Hierna beschrijven we per soort gebruik welke gegevens we verwerken, waarom, met welke wettelijke grondslag we de gegevens verwerken en met welke andere partijen we de gegevens mogelijk delen. We delen uw gegevens nooit zonder uw toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we uw gegevens nooit aan derde partijen verkopen.

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerkingen met wie delen we ze?    

In het kader van onze dienstverlening legt iBeleggen verschillende (persoons)gegevens vast. Het hangt af van de manier waarop u onze website gebruikt, om welke gegevens het gaat. Als u de website alleen bezoekt, verwijzen wij graag naar ons cookiebeleid wat hierop van toepassing is.

a.Wanneer u een boek of andere informatie aanvraagt gebruiken wij de persoonsgegevens om het gevraagde boek of informatie toe te sturen. We verwerken in dat geval de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Woon- / bezorgadres, telefoonnummer.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is de ondubbelzinnige toestemming die u heeft gegeven op het moment van opgave van de persoonsgegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door hiertoe een duidelijke e-mail te sturen aan info@ibeleggen.nl.

Voornoemde informatie delen wij uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor het uitvoeren van het verzoek tot meer informatie, bijvoorbeeld de pakketbezorger die het boek bij u bezorgt.

b. Wanneer u een account aanmaakt en/ of op een andere wijze cliënt bij ons wordt gebruiken wij de gevraagde gegevens om onze beheerdiensten aan u te kunnen aanbieden. We verwerken in dat geval de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Woonadres;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • BSN nummer
 • Rekeningnummer;
 • Kopie paspoort met herkenbare foto;

Ook in dit geval zullen we uw ondubbelzinnige toestemming vragen om uw gegevens op te slaan. De wettelijke grondslag voor de verwerking is daarnaast de uitvoering van de vermogensbeheerovereenkomst die we met u sluiten. Gegevens die u ons verstrekt met de bedoeling om klant van iBeleggen te worden, worden vanzelfsprekend maar uitsluitend gedeeld met de door u gekozen bank of broker. Wij noemen als voorbeeld de formulieren die u gebruikt om een effectenrekening te openen bij Saxo Bank of een broker. Wij geven de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u ons hierom nadrukkelijk verzoekt.

2. Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens. Onze websites en webapplicaties zijn beveiligd door middel van SSL-certificaten die u kunt herkennen aan het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser. Alle gegevens die u via onze website en/of via e-mail aan ons verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen onze websites en onze verwerkingspartners gaat via beveiligde verbindingen.

3. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Als u een boek bestelt via de website worden uw gegevens niet in ons CRM systeem opgeslagen en dus direct verwijderd nadat we het boek of de informatie hebben toegestuurd.

Als u met ons een overeenkomst aangaat bewaart iBeleggen uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.

4. Inzage, correctie en wijziging van de gegevens, en andere rechten die de cliënt toekomen

a. Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

Indien u dit wenst zal iBeleggen een overzicht verstrekken van alle persoonsgegevens van u die bij ons bekend zijn.

Indien we onjuiste gegevens blijken te bewaren, of indien we deze, ondanks onze grote zorgvuldigheid en respect voor privacy, in strijd met de geldende wet- en regelgeving blijken te bewaren, zullen we deze informatie corrigeren of verwijderen. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar info@ibeleggen.nl. We zullen uw gegevens na bevestiging uiterlijk binnen 4 weken verwijderen of aanpassen.

b. Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking door iBeleggen dan kunt u hiertegen bezwaar maken middels het versturen van een e-mail aan info@ibeleggen.nl. We zullen na ontvangst van uw e-mail zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren.

c. Data portabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een bruikbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit heet het recht van Data Portabiliteit. Indien u de gegevens in een dergelijke vorm wilt ontvangen, kunt u dit verzoeken per e-mail op info@ibeleggen.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen na dit contact uiterlijk binnen 4 weken, maximaal binnen 3 maanden indien het verzoek complex is, de gegevens verstrekken.

d. Het intrekken van eerder gegeven toestemming

Toestemming op het gebruik van verstrekte gegevens kunt u te allen tijde intrekken door een verzoek te richten per email op info@ibeleggen.nl. We zullen het verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

5. Contactgegevens en wijzigingen aan het beleid

Contactgegevens:

topcapital N.V.

Telefoonnummer: 020-671 38 70

Emailadres: info@topcapital.nl

Postadres:

De Cuserstraat 91
1081 CN Amsterdam

iBeleggen kan dit beleid van tijd tot tijd veranderd worden, indien er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht.

COOKIEBELEID

Cookies zijn kleine bestanden die een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In deze cookies zit informatie opgeslagen, zoals wat u eerder bezocht heeft op onze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

iBeleggen hanteert een streng cookiebeleid. Dit betekent dat wij cookies niet zullen aanwenden voor het verrichten van commerciële acties, doch uitsluitend om het functioneren van onze website te verbeteren en om een chatfunctie mogelijk te maken. Om deze reden staan wij op onze website het gebruik van tracking cookies niet toe. Voor het gebruik van de zogenaamde functionele en analytische cookies vragen wij echter wel uw toestemming. Die toestemming verleent u ons door gebruik te maken van onze website.

Functionele cookies zijn nodig om de website te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de site niet of niet optimaal. Analytische, ook wel niet-functionele, cookies houden de bezoekersstatistieken op de website bij.

Onze website maakt gebruik van zowel functionele als niet-functionele cookies. Een voorbeeld van niet-functionele cookies is het gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om de reden dat wij de inrichting van onze website zo goed mogelijk willen afstemmen op de voorkeuren van de bezoekers. iBeleggen voldoet daarbij aan de volgende voorwaarden:

 • De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat gegevens nooit naar uw IP-adres te herleiden zijn.
 • Het account van iBeleggen is zo ingesteld, dat er geen gegevens worden gedeeld met anderen.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U kunt desgewenst alle cookies uitzetten, door dit in de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde websites, waaronder die van iBeleggen, niet meer goed werken.

De wijze waarop u cookies kunt verwijderen, hangt af van uw internetbrowser. Raadpleeg desgewenst de ‘help-functie’ van uw browser.